Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

«Δεκαέξι» ενεργοί πολίτες προσέφυγαν στο ΣτΕ!!.....του Γιώργου Τσούλου.

Παρουσιάζει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς Γιώργος Τσούλος μαζί με άλλους δέκα πέντε (15) ευαισθητοποιημένους πολίτες προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς σε σχέση με τα καταστήματα, τους κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούν, και την λειτουργία μουσικών οργάνων σε αυτά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς Γιώργος Τσούλος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 25 Ιουλίου 2012, στην υπ’ αρ. 11 συνεδρίαση του έλαβε κατά πλειοψηφία, την υπ’ αρ. 278/2012 απόφαση κατόπιν της υπ’ αρ. 56/2012 εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ιδίου Δήμου με θέμα: «Έκδοση Κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς».   
Αντίθετα με τον τίτλο της εισηγήσεως της ανωτέρω Επιτροπής, η προσβαλλομένη απόφαση δεν περιορίζεται στον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά επεκτείνεται και στην χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων, στους όρους χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και πλατειών, στα μέτρα καθαριότητας και προστασίας των δημοτών από την δραστηριότητα των ανωτέρω καταστημάτων, και στις κυρώσεις που επιβάλλονται σχετικά.


Έτσι, η ανωτέρω προσβαλλομένη πράξη, παρότι κανονιστική αιτιολογείται - εσφαλμένως και αντιθέτως - με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ίδιου Δήμου ως εξής:«Η εγκατάσταση (χωροθέτηση) και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στην περιοχή του Δήμου Κηφισιάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η δημοτική αρχή. Και τούτο διότι τα καταστήματα είναι σε πολλές περιπτώσεις, συστηματικά πηγή όχλησης των κατοίκων και αιτία προστριβών και αντιθέσεων μεταξύ των τελευταίων και των καταστηματαρχών, ή και των θαμώνων των σχετικών χώρων. Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη να εκπονηθεί σχετική μελέτη για την ποσοτική και ποιοτική κατά είδος καταγραφή των ΚΥΕ στον Δήμο Κηφισιάς, καθώς και να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης και άλλων, σύμφωνα με τις αρχές της πολεοδομικής επιστήμης». Αντί, ωστόσο, να προβεί στην ανωτέρω καταγραφή, της οποίας η ανάγκη ορθώς επισημαίνεται, ο Δήμος, προβαίνει στην έκδοση της προσβαλλομένης πράξης.

Σύμφωνα με την ίδια, ως άνω αιτιολογία, «η ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είτε οιουδήποτε άλλου διέπεται από τα Π.Δ. χρήσεων γης. Τέτοια ΠΔ υπάρχουν για όλες τις περιοχές του Δήμου Κηφισιάς, εκτός από εκείνες, που ανήκουν στο παραδοσιακό τμήμα της και όπου προβλέπεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της ΕΠΑΕ......». Επειδή δε.......η θεσμοθέτηση χρήσεως γης «απαιτεί επαναπροσδιορισμό, όμως η διαδικασία είναι κατ’ εξοχήν χρονοβόρα και γραφειοκρατική», το Δημοτικό Συμβούλιο την αποφεύγει και την παραπέμπει στις ελληνικές καλένδες.Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακάτω θέμα σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 5 (λόγοι αρνήσεως) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην συνεδρίαση της 3/07/2012, αριθμός απόφασης 56/2012: Το Δημοτικό Συμβούλιο όταν πρόκειται να εξετάσει νέες αιτήσεις για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στοιχειοθετεί και αιτιολογεί ειδικά την άρνησή του εξετάζοντας αν συντρέχουν μία ή περισσότερες των περιπτώσεων του προηγουμένου άρθρου (4) και ειδικότερα μία ή περισσότερες των κάτωθι περιπτώσεων:α) αν η περιοχή θεωρείται κορεσμένη από παρόμοια καταστήματα με κριτήριο την ύπαρξη θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικό χώρο του καταστήματος ή σε δημόσιο χώρο προορισμένο για αυτή τη χρήση πλησίον αυτού.β) αν τεκμαίρεται μετά βεβαιότητας ότι η λειτουργία του καταστήματος θα αποτελέσει πηγή όχλησης στην περιοχή, κυκλοφοριακής φόρτισης, ηχορύπανσης, ρύπανσης οσμών κλπ.γ) αν το κατάστημα βρίσκεται κοντά σε κατοικίες, οπότε θεωρείται δεδομένη η όχληση και οι κάτοικοι αντιδρούν.


δ) αν το κατάστημα βρίσκεται πλησίον παρομοίων καταστημάτων και ως εκ τούτου δημιουργούνται προβλήματα δημόσιας τάξης ή ζημιώνεται η αισθητική εμφάνιση της περιοχής, με αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ.

ε) αν το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μ., σε ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικοί χώροι.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα ισχύουν σε συζητήσεις περί αιτήσεων αλλαγής επωνυμίας.

Το παράδοξο λοιπόν είναι ότι όσα ανωτέρω ψηφίστηκαν από την Πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων δεν εφαρμόστηκαν από τα ίδια πρόσωπα κατά τον έλεγχο της υπόθεσης του μελλοντικού αναψυκτηρίου «Αλάσκα».

Τρανταχτό παράδειγμα λοιπόν για όσα ειπώθηκαν παραπάνω αποτελεί η υπόθεση της «Αλάσκας» που πέρασε κατά πλειοψηφία σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο (αρ. απόφασης 433/12) και μετά την κανονιστική. 

Η Δημοτική Αρχή προορίζει τον χώρο για αναψυκτήριο και ενώ η κανονιστική απόφαση στους λόγους αρνήσεως ορίζει αποστάσεις από εκκλησίες, χώρους στάθμευσης, κορεσμένη περιοχή και άλλα πολλά η Συμπολίτευση ψήφισε υπέρ της παραλαβής της μελέτης (Master plan), παρότι η μελέτη για το συγκεκριμένο έργο δεν προβλέπει χώρους στάθμευσης, το έργο βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, και η περιοχή είναι κορεσμένη από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα ξενοδοχεία. 

Έτσι προστίθεται στην περιοχή παραπάνω όχληση και ανταγωνισμός, αφού το έργο θα προχωρήσει μάλλον με χρηματοδότηση από ιδιώτη, με σύμβαση παραχώρησης.

Γιατί ψηφίζουν μία κανονιστική απόφαση και ύστερα την προσπερνούν;Την απάντηση θα πρέπει να μας τη δώσει η Δημοτική Αρχή, αυτή που κατά πλειοψηφία πέρασε το θέμα της «Αλάσκας».Θα μπορούσε στον συγκεκριμένο χώρο να γίνει ένα Πολιτιστικό Κέντρο το οποίο θα φιλοξενούσε σε ένα μικρό χώρο του την ιστορία του παλιού αναψυκτηρίου σε ανάμνηση εκείνης της εποχής και το οποίο θα φιλοξενούσε αρκετούς επισκέπτες με αποτέλεσμα να ανέβει ο τζίρος των επιχειρήσεων της περιοχής Κεφαλαρίου σε μια εποχή κρίσης σαν τη σημερινή. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους συμπολίτες μου οι οποίοι προσέφυγαν μαζί μου στο ΣτΕ για να μην υποβαθμιστεί άλλο η ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας με όμοια παραδείγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου