Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Σχεδιάζω το σπίτι μου...δωρεάν και εύκολα!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Πόσες φορές δεν έχετε προσπαθήσει να σχεδιάσετε με τη φαντασία σας το σπίτι σας είτε πριν το κατασκευάσετε είτε πριν αλλάξετε τα έπιπλα είτε πριν αλλάξετε την διαρρύθμιση του. Πόσες φορές όμως υλοποίηση του φανταστικού σχεδιασμού καταλήγει σε ένα μικρό προβληματισμό όπου άλλο ήταν η φαντασία και άλλο η πραγματικότητα.  Υπάρχει λύση; Τώρα ναι!!


Τι θα λέγατε αν μπορούσατε, πριν κάνετε πράξη την φαντασία σας, να την έχετε υλοποιήσει στην οθόνη του υπολογιστή μας με πολύ μεγάλη ακρίβεια! Τι θα λέγατε να μπορούσατε να το περπατήσετε.....να το ζήσετε.....το σπίτι σας και το χώρο σας πριν καν φτιαχτεί;

Λοιπόν, όλα είναι εύκολα με ένα δωρεάν «εργαλείο» στον Υπολογιστή μας. Με λίγη υπομονή, τα πάντα θα ξεδιπλωθούν μπροστά σας όπου με μόνο όπλο την φαντασία σας θα «κατασκευάσετε» το σπίτι σας και θα μπορείτε με μεγάλη επιτυχία να το υλοποιήσετε. 

 

Κάντε  κλικ εδώ και το πρόγραμμα Sweet Home 3D θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας έτοιμο να υπηρετήσει τα όνειρά σας δωρεάν και υπάκουα. Κατασκευάστε πρώτα τους τοίχους και μετά προσθέστε....τα υπόλοιπα!

Δείτε και τροποποιείστε την δουλειά σας όσες φορές θέλετε, ζήστε τη από ψηλά ή από μέσα και μετά υλοποιήστε τη. Είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. Καλή δουλειά.....

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ......εν ΟΙΚΩ!....της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Πέμπτη 29/12/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η συνεδρίαση ξεκίνησε με την λήψη αποφάσεων επί  «2» εκτάκτων και «15» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 57597 ημερομηνίας 22/12/2011.

Τα (2) έκτακτα θέματα αφορούσαν χρηματικά εντάλματα του νομικού συμβούλου κ. Λώρα για αναλώσιμα (φωτοτυπίες, παράβολα κ.λ.π.) για δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «15» τακτικά θέματα επί τροχάδην!......και χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

1. Έγκριση δαπάνης ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.10  με τίτλο  «Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανοκίνητο σάρωθρο» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 4.000,00€ για το έτος 2011. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2. Έγκριση δαπάνης ύψους 8.000,00€ ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.14  με τίτλο  «Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 14.900,00€ για το έτος 2011. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης καθώς και έγκριση  σύναψης σύμβασης με την εταιρεία  Αττικές Διαδρομές  ΑΕ. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αρ. 2214/11 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του  Δήμου Κηφισιάς κ.  Παρασκευής Γιάρα». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αρ. 219/11 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα του μονίμου  υπαλλήλου του Δήμου Κηφισιάς κ.  Παπαγαλάνης Δαμιανός. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

6.  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αρ. 1684/11 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου κ. Κεμπερά Σταυρούλας. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

7.   Έγκριση  του πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος που αφορά στο διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού».   Εγκρίθηκε ομόφωνα.

8.   Έγκριση του πρακτικού  και κατακύρωση αποτελέσματος που αφορά στο διαγωνισμό του έργου «Καθαρισμός φρεατίων αγωγών ομβρίων  2011». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

9.   Έγκριση της υπ’ αρ. 102/2011 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου  «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

10. Έγκριση της υπ’ αρ. 47/2011 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου  «Επισκευές – συντηρήσεις  πεζοδρομίων». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

11. Απ’ ευθείας ανάθεση σε μελετητή της μελέτης «Μελέτη για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο χώρο πρασίνου μεταξύ των Ο.Τ. 704-706-707-700-701 και της οδού 25ης Μαρτίου στο Δήμο Κηφισιάς». Μειοδότης ανεδείχθη η κ. Κορωνιού με 10.600,00 ευρώ.

12. Απ΄ ευθείας ανάθεση σε μελετητή της μελέτης «Μελέτη για την προσβασιμότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα στο 1, 2 και 3 Γυμνάσιο - Λύκειο του Δήμου Κηφισιάς». Μειοδότης ανεδείχθη η κ. Κορωνιού με 16.800,00 ευρώ.

13. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Δευτερεύον αποχετευτικού δικτύου Δήμου Εκάλης ομάδα Α’». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

14. Ψήφιση πίστωσης 3.731,52€ για τα έξοδα κίνησης του μονίμου και αορίστου χρόνου τεχνικού προσωπικού , για το μήνα Δεκέμβριο  2011, σε  βάρος του Κ.Α. 30.6422.01 και 30.6422.02 για τους  υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Κ.Α. 40.6422.01 Κ.Α.40.6422.02 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πολεοδομίας , αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις  της περ.γ’ της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463 /2006 ( ΦΕΚ 114 Α/2006 Νέος Κοινοτικός Κώδικας ). Εγκρίθηκε ομόφωνα.

15. Ανάθεση κατ΄ άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 281 του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), στη  Δικηγόρο κ  Δήμητρα Λάμπου  να Ασκήσει Προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, ο Δήμος Κηφισιάς κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 43211/40039-11/12/2011 Απόφασης του Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία έγινε δεκτή η από 11-10-2011 προσφυγή της κ. Ευγενίας Καλού ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ακυρώθηκε η υπ’ αρ. 375/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Βραδιά LIONS Αθηνών - Πολιτείας!

Γράφει η ΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στο Theoxenia Palace η τέχνη συνάντησε τη μόδα σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη από το δυναμισμό και τη προσφορά της Λέσχης LIONS Αθηνών - Πολιτείας.

Αννα Βεσολόφσκι, Βλάσσης Χολέβας, Τέντυ Γερουλάνου, Ελισάβετ Κιούλπαπα, Αλεξάνδρα Κούμπα.

Το φετινό φιλανθρωπικό Pre-Christmas Event των LIONS που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Theoxenia Palace στο Κεφαλάρι είχε ως θέμα Art and Fashion 4 Life και ως μοναδικό σκοπό την ενίσχυση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας και της Ελληνικής Δράσης Αφρικής.

Τίτος Αντύπας, Τέντυ Γερουλάνου.

Το θέμα της βραδιάς ήρθε αυτούσιο από τα αντίστοιχα parties στη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι , τη Βαρκελώνη και το Λονδίνο προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Έργα 15 διάσημων ζωγράφων της χώρας μας:  Αλέκου Φασιανού, Γιώργου Γουναρόπουλου, Εριέττας Βορδώνη, Μανώλη Χάρου, Παύλου Σάμιου, Δημήτρη Μωραϊτίδη, Γιώργου Τσάτσου, Θεοδόση Δαυλού, Λύσανδρου Μητσοτάκη, Γιώργου Σταθόπουλου, Γιάννη Παπανελόπουλου, Έλενας Χειρδάρη, Νένας Κεβορκιάν , Ιόλης Ξιφαρά, Παύλου Χαμπίδη, εκτέθηκαν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν δημιουργίες του σχεδιαστή μόδας υψηλής ραπτικής Βλάσση Χολέβα, της Σύλιας Δραγούνη και της Βέρας Καλογεροπούλου με τη τεχνική Τableau Vivant την οποία σπανίως βλέπουμε στην Ελλάδα.

Κυριάκος Πεταλίδης, Θεοδόσης Δαυλός.

Τα μοντέλα έπαιρναν ειδικά σκηνοθετημένες πόζες, δημιουργώντας έναν "ζωντανό πίνακα" ο οποίος έφερνε σε απόλυτη αρμονία τα εντυπωσιακά ρούχα, με τη θεατρικότητα και τα σπάνια έργα των διάσημων ζωγράφων.

Τη συμπαράσταση στους σκοπούς της Λέσχης LIONS Αθηνών-Πολιτεία εξέφρασε και η Ελένη Πετρουλάκη σε σύντομο χαιρετισμό. Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν μέλη και φίλοι της λέσχης LIONS Αθηνών - Πολιτεία από τις σπουδαιότερες οικογένειες των Βορείων Προαστίων αλλά και του Λονδίνου οι οποίοι ταξίδεψαν ειδικά για τη βραδιά.

Ίλια ίβιτς, Ελένη Πετρουλάκη.

Αρκετές μάλιστα ήταν οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας οι οποίες αποφεύγουν τις κοσμικές εκδηλώσεις και παρ' όλα αυτά τίμησαν την εκδήλωση με τη παρουσία τους και ενίσχυσαν έμπρακτα το φιλανθρωπικό σκοπό.

Η βραδιά όμως δεν έμεινε εκεί αφού όταν η εκρηκτική χορευτική ομάδα Zumba με τη Μαρία Φερνάντα Ντε Αλβάρεζ Σερφάν έκανε την εμφάνιση της στο dance stage, οι καλεσμένοι άφησαν τα Cosmopolitan και τις Caipiroska που τους προσέφεραν οι expert bar tenders της Stolichnaya Premium Vodka και άρχισαν το χορό.

Την επίδειξη μόδας συμπλήρωσαν οι τσάντες Queen Calliope  και η Αλεξάνδρα Κούμπα με κοσμήματα.

Χορηγοί: Stolichnaya Premium Vodka, Hondos Center, F Fokas, Shiseido, Astarte, ΕΥΡΗΚΑ, Κρασιά Βασιλείου.

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Οι πιλοτικοί κάδοι ανακύκλωσης στην πλατεία Πολιτείας!...ένα έντονο περιβαλλοντικό και αντιαισθητικό πρόβλημα!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Πρόκειται για τους πρώτους διπλούς κάδους ανακύκλωσης στην πλατεία Πολιτείας, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί κάτω από την επιφάνεια της γης και λειτουργούν με υδραυλικό σύστημα ασανσέρ στην οδό Σόλωνος.


Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο κ. Ξυπολυτά, «η παρούσα πρωτοβουλία θα δημιουργήσει ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στην πόλη, θα αυξήσει τον όγκο των αποδεχόμενων ανακυκλώσιμων υλικών,  ανά σημείο εφαρμογής, λύνοντας καθαυτό το τρόπο χρόνιες εστίες μολύνσεως της πόλη μας, ενώ εξοικονομεί χώρο, καθότι ο κύριος όγκος των κάδων βρίσκεται κάτω από τη γη».

Σε ότι αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπογειοποιημένων κάδων, αυτοί διαθέτουν υδραυλικό σύστημα «ασανσέρ», όπου οι κάδοι φυλάσσονται εντός του εδάφους, ενώ τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα συλλέγονται από μικρούς υπέργειους κάδους απόρριψης.

Πρόκειται για μεταλλικούς ή μαντεμένιους κάδους απόρριψης με αρκετό χώρο παραμετροποίησης, οι οποίοι είναι εύκολα προσβάσιμοι από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Κηφισιάς.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ κ. Ξυπολυτά οι  φωτογραφίες, που πάρθηκαν την Τετάρτη το μεσημέρι 04/01/2012, των εν λόγω πιλοτικών  κάδων ανακύκλωσης  δεν  περιγράφουν τα αναμενόμενα / πολυδιαφημιζόμενα θετικά αποτελέσματα για  τους δημότες της Πολιτείας!.....ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν αρνητικό αντίκτυπο και στην ίδια την ανάπτυξη της πόλης!

ΜΗΠΩΣ κ. Ξυπολυτά ξοδεύονται άδικα τα χρήματα των Δημοτών;

Αντιαισθητικό αποτέλεσμα στην πλατεία Πολιτείας!

Εστία ρύπανσης στην πλατεία Πολιτείας!

Υπερχειλισμένοι κάδοι που φυλάσσονται εντός του εδάφους!

Υπερχειλισμένος υπέργειος κάδος απόρριψης!

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Ο Θάνος Καλλίρης στην Κηφισιά!

Γράφει η ΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ένας νέος ξεχωριστός χώρος στην Κηφισιά μόλις άνοιξε (Κυριαζή & ΑγίουΤρύφωνος 4) και υποδέχεται τις Πέμπτες στις 22.00…..τον Θάνο Καλλίρη!

Θάνος Καλλίρης

Το «G Bar Restaurant» φέτος θα «κλέψει την παράσταση» στα Βόρεια Προάστια. Με υπέροχο φαγητό, ποτό, μουσική, ανθρώπινο δυναμικό και πάνω από όλα θετική διάθεση, ξεκινά για να δώσει φέτος το δικό του στίγμα !

Ο Θάνος Καλλίρης σε ένα σχεδόν «unplugged»…..αλλά εντελώς «στην πρίζα» απίθανο μουσικό πάρτι με 60es,70es,80es,90es και 00'es, ποπ, ροκ, ελληνικές, ξένες και λαϊκές  επιτυχίες !

Μαζί του ο καταπληκτικός Νίκος Ορφανός στο πιάνο, τα συνθεσάιζερ, αλλά και σε άλλες ηχητικές εκπλήξεις. Τιμές σε κρίση: ποτό 8 ευρώ, φιάλη 80 ευρώ στα έξη άτομα!!

Τα εν ΔΗΜΩ......εν ΟΙΚΩ!....της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνήλθε την Τετάρτη 28/12/2011στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η συνεδρίαση ξεκίνησε με την λήψη αποφάσεων επί  των «5» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 57401 ημερομηνίας 21/12/2011.

Πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις για τα «3» από τα «5» τακτικά θέματα….χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

1. Τακτοποίηση Δημοτικών Κτηρίων βάσει των διατάξεων του Ν.4014/11. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2. Εισήγηση επιβολής διοικητικής ποινής: ανάκλησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υπήρξε παράβασης Πολεοδομίας! Εγκρίθηκε ομόφωνα  η αναμονή σχετικής υγειονομικής  έγκρισης!

3. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και  λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Station) της, υπό σύσταση Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΑΡΜΑ Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΠΕ». Αναβλήθηκε για να υποβληθεί ερώτηση στην πολεοδομία σχετικά με την «χρήση»! Παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου ή Internet Café δίπλα στον Πλάτανο;

4. Οριστική παραλαβή μελέτης: «Τοπογραφική Αποτύπωση Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου και παραπλεύρων οικοδομικών τετραγώνων, για τη δημιουργία υπογείου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

5. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δυνατότητα κατασκευής υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο πάρκο της πλατείας Αγ. Δημητρίου και πέριξ του ιερού ναού του Αγ. Δημητρίου». Αναβλήθηκε για να εξετασθούν λεπτομερώς τα τρία υποβληθέντα σενάρια σκοπιμότητας!

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Οι θερμίδες από την υγιεινή τους πλευρά!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Συνήθως «αναθεματίζουμε» τις θερμίδες  που  λαμβάνουμε κατά την διατροφή μας διότι απλούστατα τις έχουμε συνδέσει γενικώς με την αύξηση του Βάρους μας.


Είναι όμως έτσι; Φυσικά όχι διότι οι θερμίδες είναι απαραίτητες διότι αντιπροσωπεύουν την απαιτούμενη ενέργεια για το σώμα μας, η οποία είναι χρήσιμη για να φέρουμε σε πέρας όλες τις μεταβολικές ενέργειες και δραστηριότητες μας.

Είναι αναγκαίο συνεπώς να παίρνουμε θερμίδες με την προϋπόθεση να επιλέγουμε τις πηγές τω θερμίδων από τροφές υγιεινές και να καλύπτουμε σε ποσοστό κατά 50-55% της απαιτούμενης ενέργειας από τους υδατάνθρακες, κατά 15% από τις πρωτεΐνες και κατά 25-30% από τα λίπη.

Ποιες είναι ενδεικτικά οι υγιεινές πηγές θερμίδων:

Το Ελαιόλαδο, ως βασική πηγή λίπους, ξεχωρίζει – υπερέχει διότι παρέχει καλύτερη γεύση χρησιμοποιώντας μικρότερη ποσότητα, σε σύγκριση με υπόλοιπα σπορέλαια. Εκτός από αυτό βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, μειώνει το κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου και όχι μόνο.

Το Κρασί, λευκό ή κόκκινο, σε ποσότητα 75 ml πρωί βράδυ, παρουσιάζει έντονη αντιοξειδωτική δράση και προστατεύει την καρδιά.

Το Ψάρι, πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και αξιόλογες ποσότητες ασβεστίου και φωσφόρου καθώς και ιωδίου, έχει σημαντική θρεπτική αξία. Το ψάρι κάλλιστα μπορεί να είναι σαρδέλα, γαύρος, γόπες και κολιοί. Ακόμα και τα λεγόμενα λιπαρά ψάρια, όπως η τσιπούρα, το σκουμπρί, ο σολομός  άρα πιο πλούσια σε θερμίδες, μας παρέχουν παράλληλα σημαντική προστασία από τις θρομβώσεις μειώνοντας την “κακή” χοληστερίνη.

Τα Φρούτα και τα Λαχανικά είναι τρόφιμα πολύ ωφέλιμα αφού μας προσφέρουν υδατάνθρακες ως ζάχαρα αλλά και ως φυτικές ίνες, σε συνδυασμό με ιχνοστοιχεία όπως το κάλιο, αντιοξειδωτικά συστατικά και φυλλικό οξύ και διάφορες βιταμίνες (C), που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

To μέλι έχει ιδιότητες αντισηπτικές και φαρμακευτικές.  Μπορεί σίγουρα να αποτελέσει ένα υποκατάστατο ζάχαρης η οποία είναι τελείως κενή ωφέλειας. Το μέλι είναι ένα τρόφιμο με κύρια πηγή γλυκαντικού την φρουκτόζη αλλά και με πλήθος αμινοξέων, αντιοξειδωτικών (βιταμίνη C, χρυσίνη, καταλάση κλπ), ιχνοστοιχείων (ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος, σίδηρος, χαλκός) και βιταμινών. Το μέλι βέβαια δεν πρέπει να χορηγείται άφοβα λόγω των θερμίδων που δίνει (30 ανά κουταλάκι του γλυκού) και δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά κάτω των 12 μηνών διότι οι χαμηλές θερμοκρασίες παρασκευής του δεν είναι αρκετές για να καταστρέψουν το μικρόβιο Clostridium botulinum.


Οι ανάλατοι ξηροί καρποί  παρέχουν συνδυασμό με φυτικές ίνες με λίπος καλής ποιότητας, πρωτεΐνες. Το γάλα αποτελεί πολύτιμο τρόφιμο για όλες τις ηλικίες με πολλά θρεπτικά συστατικά και μπορεί να αποτελέσει εύκολα ένα υποκατάστατο άλλων ποτών όπως τα αναψυκτικά και τα energy drinks αλλά και τους χυμούς τύπου “νέκταρ”, όπου ο χυμός είναι μόνο το 20%.

Το ψωμί, μαζί με τα άλλα δημητριακά, όπως τα ζυμαρικά, το ρύζι και τις πατάτες αποτελούν τροφές που αποτελούν τη βάση της διατροφής μας. Για όσους προτιμούν τις φρυγανιές ας μάθουν ότι το ψωμί χορταίνει περισσότερο και αποδίδει λιγότερες θερμίδες.

Το σουσάμι και το ταχίνι είναι σίγουρα δύο τρόφιμα πραγματικά αγνά κι ωφέλιμα, και προσφέρουν ένα συνδυασμό λίπους (50% περίπου), πρωτεΐνης (20% περίπου) αλλά και υδατανθράκων με σημαντική πηγή βιταμίνης Ε, Β όπως οι Β1, Β2 και νιασίνη, ιχνοστοιχεία (φωσφόρο και σίδηρο), καθώς και αρκετές διαιτητικές ίνες.. Η σησαμίνη μειώνει τη χοληστερίνη του οργανισμού.

Όλα τα παραπάνω τρόφιμα μας δίνουν ασφαλώς θερμίδες, αλλά, παράλληλα μας χαρίζουν μια ποικιλία από θρεπτικά συστατικά που το καθένα παίζει το δικό του ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη και συντήρηση του οργανισμού μας. Η επιλογή και το μέτρο να είναι τα κύρια κριτήρια που δεν πρέπει να σας αποσυντονίζουν από τη διατροφή σας!

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Καλή Χρονιά!

Θερμές ευχές της καθημερινής ηλεκτρονικής εφημερίδας  Kifisia Press για ένα Χαρούμενο, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό!......


γεμάτο υγεία, δύναμη, αντοχή και αγάπη!……μαζί με μουσική από τους.....Abba!!!