Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Η «γενίκευση» του νομισματικού πολέμου μεταξύ $ και € !

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Σύμφωνα με την Wall Street Journal η διεθνής κερδοσκοπική συνωμοσία από Τράπεζες «Ζόμπι» και «Κερδοσκοπικά» Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.......προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια νέα παγκόσμια νομισματική κρίση στήνοντας......την μεγάλη απάτη για την χρεοκοπία της Ελλάδας.........για να καλυφθεί η αδυναμία του δολαρίου έναντι του ευρώ!

Δείτε το βίντεο......


Όπως φαίνεται, οι εύλογες απορίες που διατυπώθηκαν στο άρθρο μου  που αναρτήθηκε την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011....συγκλίνουν δυστυχώς με τις αποκαλύψεις της Wall Steet Journal!

Τα συμπεράσματα δικά σας!!

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Παρακολούθηση.........της 1ης Συνεδρίασης των Κοινοτικών Συμβούλων που....πιάστηκαν αδιάβαστοι!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Την παρθενική του Συνεδρίαση είχε την Πέμπτη  10 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 07.00μμ το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς στο Δημοτικό Κατάστημα του Δημαρχείου.


Το νέο σε πείρα Συμβούλιο, κάτω από τα βλέμματα των δημοτών, ήταν μάλλον αμήχανο και με λάθη τακτικής τα οποία επισημάνθηκαν ενδοσυνεδριακά τόσο από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Α. Κορογιαννάκη όσο και από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Α. Νικολέλη.

Της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  προηγήθηκε κατάθεση διαφόρων προτάσεων από τους συμβούλους ενώ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιάστηκαν «αδιάβαστοι», όπως παρατήρησε ο πρόεδρος Σταύρος Παπαδάκης.

Ως προς τις εκτός θέματος προτάσεις γενικά ήταν στην σωστή κατεύθυνση  της εξυπηρέτησης των δημοτών υπήρχαν όμως και εκείνες για τις οποίες (χρήση δημοτικού κτηρίου) έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς.

Ως προς την συζήτηση επί των θεμάτων αυτή ήταν όχι ορθά συνοπτική και όπου επεκτάθηκε ήταν εκτός θέματος όπως για παράδειγμα η πρόταξη για την έγκριση άδειας (ορθή κατά βάση) πρόσληψη υπαλλήλων από το Δήμο Κηφισιάς και όχι επισταμένη συζήτηση για έγκριση άδειας με βάση τυπικά και ουσιαστικά δεδομένα όπως η ύπαρξη χώρων στάθμευση.............ορθότατη η επισήμανση της κ. Ν. Στεφανίδη!...........του Συνδυασμού «Πόλη Φως» της Αγγελικής Συνοδινού.

Τα λάθη και η απειρία μπορούν να δικαιολογήσουν την στάση των Κοινοτικών Συμβούλων Κηφισιάς, όμως δεν μπορούν να στηρίξουν αποφάσεις που παίρνονται και αφορούν την ζωή των δημοτών.

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Κατάργηση....καταχρηστικών όρων των Τραπεζών!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Υπουργική απόφαση καταργεί καταχρηστικούς όρους από τις Τράπεζες.

Πρόκειται για τους εξής όρους:

Καταβολή προμήθειας ή λειτουργικών εξόδων από τον καταναλωτή στο πιστωτικό ίδρυμα, σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος.

Ο όρος που προβλέπει ότι στην περίπτωση στεγαστικού δανείου που χρησιμοποιείται για κατασκευή ή ανέγερση κατοικίας, το δάνειο κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη και ενώ η αποδέσμευση γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου, από την ημέρα που κατατίθεται το ποσόν στον δεσμευμένο λογαριασμό.

Ο όρος αυτός απαγορεύεται, ανεξάρτητα αν το ποσόν που κατατίθεται στον λογαριασμό του δανειολήπτη εκτοκίζεται με τόκο κατάθεσης.

Η επιβολή προμήθειας ή εξόδων για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου, που είναι πελάτης του πιστωτικού ιδρύματος.

Η επιβολή προμήθειας ή εξόδων σε κάθε κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου αναφορικά με την ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή επιταγής στα ταμεία των τραπεζών, όταν οι κινήσεις υπερβαίνουν το καθορισμένο από την τράπεζα όριο.

Η επιβολή εξόδων αδράνειας σε καταθετικούς λογαριασμούς, που παραμένουν ακίνητοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζει η τράπεζα.

Ο όρος που προβλέπει ότι οι λογαριασμοί με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από εκείνο που ορίζει η τράπεζα βαρύνονται με έξοδα τήρησης και παρακολούθησης των κινήσεων.

Ο όρος που υποχρεώνει τον καταθέτη να ειδοποιήσει αμέσως την τράπεζα, σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου καταθέσεων, και ορίζει ότι η τράπεζα δεν ευθύνεται σε περίπτωση που πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο, πριν λάβει την προαναφερόμενη ειδοποίηση.

Ο όρος που περιορίζει την ευθύνη των τραπεζών μόνο για δόλο ή για βαριά αμέλεια υπαλλήλου της, σε περίπτωση μη γνήσιας υπογραφής σε δελτία ή εντολές πληρωμής, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευθύνη της για ελαφρά αμέλεια.


Έχει εφαρμογή και παράγει αποτελέσματα και έναντι των τραπεζών που δεν ήταν διάδικοι και φυσικά αφορά όλους τους καταναλωτές, οι οποίοι επωφελούνται από τις διατάξεις της χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν σε καμία διαδικασία ή κόστος.

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες παροχής πιστώσεων οφείλουν άμεσα να απαλείψουν αυτούς τους καταχρηστικούς όρους από τα κάθε είδους φυλλάδια και να πάψουν να κάνουν χρήση αυτών.

Όπως τονίζει το Υπουργείο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται η επιβολή αυστηρών προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3587/2007!

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Παρακολούθηση....της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε χθες Τρίτη 08/02/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη η συνεδρίαση ξεκίνησε για την λήψη αποφάσεων επί «12» θεμάτων που αναφέρονται στην παρακάτω πρόσκληση ημερομηνίας 03/02/2011.......

http://www.kifissia.gr/PortletAnnouncements/userfiles/file/pr_oikon_8_2_11.pdf

Πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «12» θέματα .....χωρίς διαφωνίες!

Σημειώνω χαραχτηριστικά....

Θέμα 8: Σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2010 (π.χ. καλώδια, πρίζες κτλ.) προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ, όλες οι ενστάσεις εναντίον της εταιρείας ΕΛΜΕΣ απερίφθηκαν και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην ΕΛΜΕΣ η οποία προσέφερε την «χαμηλότερη» μεν προσφορά ύψους 35.000,00 ευρώ....αλλά χωρίς να αναφέρει «προδιαγραφές» ποιότητας κατά την παραλαβή του υλικού!

Θέμα 11: Η Οικοδομική άδεια που είχε δοθεί αρχικά ως «υπόγειος χώρος» για το Εντευκτήριο της Εκάλης αλλά τώρα χρησιμοποιείτε.......ως «εκθεσιακός χώρος» να προχωρήσει άμεσα η έγκριση «μονιμοποίησης» της νέας χρήσης!.....με την διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 2011!

Θέμα 12: Για τα έξοδα κίνησης προσωπικού 19 υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας που κυμαίνονται από 157,00 έως 174,00 ευρώ ανά μήνα!.....εγκρίθηκε πίστωσης 3.053,45 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο 2011!

Και παρατηρώ ερωτώντας....

1. Πως είναι δυνατόν στις προκηρύξεις Διαγωνισμών  για προμήθειες του Δήμου να μην υπάρχουν  συγκεκριμένες πρακτικές «Ελέγχου Ποιότητας» κατά την παραλαβή προϊόντων ή υλικού;;

2. Δεν θα έπρεπε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου να είχε διασφαλίσει  μια τέτοια πρακτική για τον εξορθολογισμό των δαπανών του Δήμου;;

3. Υπάρχει «ελεγκτικός μηχανισμός» για τα έξοδα κίνησης προσωπικού ή απλά μόνο εγκρίνονται οι πιστώσεις ποσών κάθε μήνα;;

Αναμένομε απαντήσεις κ. Χιωτάκη......

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Η αποφασιστικότητα αντιμετωπίζει πάντα εχθρούς.......που όμως ηττώνται!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ
Κάποια στιγμή γίνεται η αναστροφή και ακολουθείται πορεία σωτηρίας. Δεν επαληθεύεται και αυτή τη φορά η απαισιόδοξη βεβαιότητα, πως σ 'αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να γίνει τίποτα σωστό και από κανένα.
Αντίθετα με αποφασιστικότητα και καθαρό μυαλό αναλαμβάνοντας στο ακέραιο τις ευθύνες που αναλογούν στον ρόλο της, η Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη προχώρησε σε μια τομή, διακόπτοντας μια δεκαετιών κατηφορική πορεία, κάνοντας ένα πρώτο αλλά καίριο βήμα στην κατεύθυνση της σωτηρίας του περιβάλλοντος στην Χώρα.

Απαγορεύεται πλέον η οικοδόμηση εκτός σχεδίου πόλεως σε αγροτεμάχια μικρότερα των δέκα στρεμμάτων στις περιοχές τις χαρακτηρισμένες ως ΝΑΤURA οι οποίες αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου των εκτός σχεδίου περιοχών. Συμπερασματικά ένα τμήμα της Ελλάδας πιθανότατα αποφεύγει την καταστροφή και   αποτελεί το πρώτο δείγμα γραφής για να αντιστραφεί μια νοοτροπία που πλήγωσε την σπάνιας φυσικής ομορφιάς πατρίδα μας.
Η προσπάθεια πρέπει να έχει συνέχεια και να επεκταθεί κατά το δυνατόν, ενώ παράλληλα να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον και οι αποφασιστικές τομές στην αναβάθμιση των πόλεων και των οικισμών.
Οι πόλεις αναβαθμιζόμενες δεν θα τείνουν πλέον να διώχνουν τους κατοίκους αλλά θα τους ελκύουν προσφέροντάς τους τα πάντα, καθαρούς δρόμους ,αποχετευτικά συστήματα, πλατείες ανά γειτονιά ως χώρους συνάντησης και ψυχαγωγίας, συγκοινωνίες ποιοτικές που σέβονται το οικιστικό περιβάλλον, δεν μολύνουν την ατμόσφαιρα της πόλης και πραγματικά εξυπηρετούν τη ζωή των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της.
Πρέπει οι πόλεις μας να γίνουν επιτέλους βιώσιμες και καμάρι των ανθρώπων που έτσι θα τις θεωρούν δικές τους και χώρο να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Η αγάπη για την πόλη είναι κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και προόδου αυτής της ίδιας όσο και αυτών που την απολαμβάνουν.
Αλγεινή η πρώτη εντύπωση από έναν αριθμό βουλευτών που έστερξαν να προλάβουν το κακό, να υπερασπιστούν πάλι, κατά προτεραιότητα τα ιδιωτικά συμφέροντα ως προς το δημόσιο και το κοινό συμφέρον, φανερώνοντας και πάλι, έστω μόνο αυτοί οι λίγοι, πως μάλλον διέπονται από την νοοτροπία μιας εποχιακής παρακμής παρά  λειτουργούν ως εμπνευσμένη ηγεσία του Λαού!

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Έχεις καρτοκινητό; Με ποιους μιλάς (με σύνεση) και γράφεις δωρεάν;

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Ο ανταγωνισμός των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας έφερε την δωρεάν ομιλία και τα SMS προς τα καρτοκινητά της εταιρείας σου.

Πως θα ξέρεις ότι ο καλούμενος έχει την ίδια εταιρεία; Να η λύση για εξοικονόμηση χρημάτων εν μέσω κρίσης:

1. Αν έχεις What’s Up στείλε μήνυμα (δωρεάν) στο 1314 γράφοντας τα γράμματα WU και μετά τον αριθμό που θέλουμε να μάθουμε αν είναι καρτοκινητό What’s Up της Cosmote.

2. Αν έχεις Vodafone CU στείλε μήνυμα (δωρεάν) στο 1253 γράφοντας τον αριθμό που θέλουμε να μάθουμε αν είναι καρτοκινητό Vodafone CU.

3. Αν έχεις Wind F2go στείλε μήνυμα (δωρεάν) στο 1274 γράφοντας τον αριθμό που θέλουμε να μάθουμε αν είναι καρτοκινητό Wind F2go.

Εκμεταλλεύσου τις εταιρείες αλλά με σύνεση…….

Είναι η μοναδική ίσως περίπτωση όπου η εκμετάλλευση της εταιρείας (πολύς χρόνος ομιλίας με κινητό) μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία!  

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

«Καροτσέρη τράβα......» έως πότε όμως; Μέρος 2ο….

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ

Όπως τους υποσχέθηκα, επισκέφτηκα τους αμαξάδες μας στην Κάτω Κηφισιά. Η Τροχαία Κηφισιάς εκδίδει πέντε «άδειες ηνιοχείας»  όπως μου είπαν, τρεις όμως μόνο είναι οι ενεργοί αμαξηλάτες. Ο Κος Βαγγέλης, γέννημα θρέμμα Κηφισιώτης, ο γιος του ο Σταύρος και ο Κος Γιώργος ο Καρδιτσιώτης, όπως τον αποκαλούν, λόγω καταγωγής . Και οι τρεις δηλώνουν άκρως απογοητευμένοι, γιατί κατά καιρούς πολλοί τους υποσχέθηκαν πολλά, κανείς όμως δεν έκανε πραγματικά κάτι για αυτούς.

Ας τους ακούσουμε λοιπόν! Τι να ζητούν  άραγε που είναι τόσο ακατόρθωτο  και πόσο να παρεκκλίνουν οι απαντήσεις τους από τα  δικά μου ερωτήματα του πρώτου μέρους του αφιερώματος που αναρτήθηκαν την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011;

Σήμερα εκείνοι έχουν το λόγο…….

«Δεν  μας  θέλουν άλλο κ. Γιάννη. Δεν το θέλουν  το αμαξάκι γιατί εμποδίζουμε την κυκλοφορία ως φαίνεται.. και για να μη κουράζεστε, πάρτε αυτές τις εφημερίδες που έγραψαν κάποτε για μας και γράψτε και σεις τα ίδια…..έτσι κι αλλιώς τίποτε δεν πρόκειται να γίνει!».

Ήταν ένα άρθρο της  κ. Μαρίας  Καρδαρά με τίτλο «Καροτσέρη τράβα..» που τους το  αφιέρωσε  την Κυριακή 18  Απριλίου 2010  επ' ευκαιρία  της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην τοπική εφημερίδα Κηφισιά .. κι ένα ρεπορτάζ του κ. Τρανάκα Μιχάλη στις 9 Νοεμβρίου 2007 με τίτλο «Το Παράπονο του Αμαξά».

«Είμαστε οι τελευταίοι αμαξάδες της Κηφισιάς» λένε, «δε ζητάμε μεροκάματο για να ζήσουμε, ζούμε αξιοπρεπώς μ' αυτά που παίρνουμε από τις δουλειές μας, δε ζητάμε λεφτά, ούτε από το Δήμο ούτε από τους Συλλόγους που δήθεν αγαπάνε την Κηφισιά για τη διατήρηση της παράδοσης. Ζητάμε τη βοήθεια του Δήμου Κηφισιάς, των καθαρόαιμων Κηφισιωτών, να διατηρηθεί ο θεσμός, η παράδοση, η νοσταλγία της άλλης Κηφισιάς. Ας βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν να συντηρήσουμε τις άμαξες και την τροφοδοσία των αλόγων μας, που είναι προβληματική για τα εισοδήματά μας».


«Θέλουμε να είναι επίκαιρη η άμαξα κι όχι ξεχασμένη , να συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Δήμου, όπως παλιότερα  που κατεβαίνανε οκτώ άμαξες ως τη «Μ. Βρετάνια» και την Ομόνοια, στολισμένες με λουλούδια για προβολή της Ανθοκομικής. Ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι και συνέρεε κόσμος στην Κηφισιά! Δε συμμετέχουμε πια σε κανένα δρώμενο, εγκαταλειμμένοι από όλους νοιώθουμε. Μια τρέλα, μια αγάπη, ένα πάθος μας κρατάει ακόμα, αλλιώς πολλά τα έξοδα, άλλη είναι η δουλειά μου για να συντηρώ την οικογένειά μου».

Τον περασμένο Ιούνιο, κατά τον απολογισμό και την εξαγγελία για τις δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη, ο δήμαρχος Κηφισιάς τόνισε πως η προσπάθεια του Δήμου για να γίνει καλύτερη η ποιότητα ζωής των πολιτών συνεχίζεται καθημερινά.

«Τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μονίμων κατοίκων της, αλλά και όσων αγαπούν να την επισκέπτονται. Ήδη, οι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο έγιναν πιο όμορφοι, πιο λειτουργικοί. Σε μια εποχή που όλοι κινούνται με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, προτείνουμε τη βόλτα με τα πόδια, με την άμαξα ή με το ποδήλατο στο ιστορικό κέντρο της Κηφισιάς που είναι πιο ευχάριστη»,  υποστήριξε ο κ. Νίκος Χιωτάκης.

Τα συμπεράσματα δικά σας….

Κύριε Δήμαρχε, επειδή ως τώρα δεν έχετε ορίσει κάποιον υπεύθυνο για τα Πολιτιστικά, εκτός κι αν μου διέφυγε κάποια παράγραφος από τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων, για αυτό απευθύνομαι σ' εσάς. Εάν  μέσα στο νέο αυτοδιοικητικό θεσμό του "Καλλικράτη"  δεν υπάρχει κάποιος «κωδικός» επιχορήγησης για τη διατήρηση της  πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δώστε τους τουλάχιστον αυτή τη χαρά δεν κοστίζει τίποτα! 

Να διατηρήσουν το θεσμό, την παράδοση, τη νοσταλγία της άλλης Κηφισιάς, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Δήμου θέλουν οι άνθρωποι!

Σε αναμονή πρωτοβουλιών…..