Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Ο παράγων χρόνος!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ

Τα προς επίλυση προβλήματα απαιτούν πάντοτε το σύνολο των δεδομένων, στα υπόψη. Ο συνυπολογισμός όλων όσων συνθέτουν το ζητούμενο, εξασφαλίζει το ορθό συμπέρασμα και οδηγεί σε συνειδητές και κατά το μάλλον ή ήττον ορθές αποφάσεις.

Η οικονομική κρίση που πλήττει τη Χώρα μας συντίθεται από ενδογενή όσο και εξωγενή αίτια. Ως μικρή χώρα, με αμελητέα επιρροή στις Μεγάλες Δυνάμεις, δεν διαθέτουμε την παραμικρή δυνατότητα να επηρεάσουμε τα αίτια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Απαραίτητη ωστόσο είναι, για την κατά το δυνατόν αντιμετώπιση της δικής μας κρίσης, η γνώση και η ουσιαστική κατανόηση της γενικευμένης και οξείας διαταραχής στο Πλανήτη, στο οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο.
  
Ασταθές και με έλλειψη ασφαλιστικών δικλείδων αποδείχθηκε αναντίρρητα το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τα υποσύνολά του. Η Ε.Ε. δεν ήταν σε θέση να ελέγξει προληπτικώς έστω στο ελάχιστο, την εκτός ορίων πορεία κρατών μελών της, όπως και η Ελλάδα, που όπως αποδείχθηκε εκτροχιάσθηκε κατά την εφαπτομένη της τροχιάς και απολύτως, των περιορισμών που όφειλε να τηρεί.

Από την ίδρυσή της, η Ε.Ε. δεν κατόρθωσε να πορευτεί κατά τρόπο υπερβαίνοντα την ιδιοτέλεια ενός εκάστου, ιδίως ισχυρού μέλους της, ούτως ώστε να αποκτήσει εγκαίρως την ομοιογένεια ως σύνολο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις  επερχόμενες  διεθνείς μεταβολές και τις νέες συσπειρώσεις δυνάμεων όσο και τις νέες αναδυόμενες οικονομίες. Είχε αποδυναμώσει γρήγορα το όραμα που την γέννησε, αφήνοντας στην άκρη το σκοπό χάριν επί μέρους σκοπιμοτήτων.

Τώρα πιθανότατα συνειδητοποιούνται τα λάθη και η αβελτηρία δεκαετιών και εν μέσω κορύφωσης μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας πολύ-αιτιολογικής κρίσης προσπαθεί να ισορροπήσει αφενός και να επανασχεδιάσει το μέλλον της αφετέρου. Αμφισβητείται ακόμη και αυτή καθεαυτή η υπόστασή της, εάν δεν τα καταφέρει να αντιληφθεί την πραγματικότητα και να πάρει τις αναγκαίες και θαρραλέες μονό-δρομικού χαρακτήρα αποφάσεις.

Χρειάζεται άλλοτε άλλος χρόνος προκειμένου να κατανοηθεί, να συνειδητοποιηθεί ότι είναι ζητούμενο. Εξαρτάται από την δυνατότητα του εξετάζοντος το πρόβλημα, τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες, το ήθος της συμπεριφοράς και των προθέσεων των διαχειριστών των πραγμάτων. Συμβαίνει τούτο στα μεμονωμένα άτομα αλλά προφανώς συμβαίνει επίσης το ίδιο με τα κράτη και τη πολιτική ως διαδικασία αποφάσεων. Πρόσωπα-Πολίτες, Σύνολα-Λαοί, Πολιτικοί-Κυβερνήσεις χρειάζονται τον παράγοντα χρόνο για αντιληφθούν και να δράσουν.

Καθυστερήσαμε ως ηγεσία της Χώρας να προλάβουμε τις επιπτώσεις των αβλεψιών δεκαετιών, καθυστερήσαμε ως κοινωνία να αντιληφθούμε την κατάσταση που τελευταία μας αποκαλύφθηκε με την κρίση, καθυστερούμε επικινδύνως να αντιμετωπίσουμε το σύνθετο πρόβλημα που μας περιβάλλει και κινδυνεύουμε από το να μας πνίξει.

Το ζητούμενο είναι ο χρονισμός, ειδάλλως ο χρόνος γίνεται πανδαμάτωρ. Χρόνου φείδου!

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Παρακολούθηση....της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Π. 9073!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε χθες Τρίτη 15/03/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 8 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη η συνεδρίαση ξεκίνησε με την επικύρωση των πρακτικών ημερομηνίας 08/02/2011, 15/02/2011 και 01/03/2011 και την λήψη αποφάσεων επί «16» θεμάτων που αναφέρονται στην παρακάτω πρόσκληση ημερομηνίας 10/03/2011.......


Πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «16» θέματα χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

Σημειώνω χαρακτηριστικά.....

Θέμα 2. Η ένσταση εναντίον της υπό αριθμό απόφασης κατακύρωσης 77/2011 της Οικονομικής Επιτροπής για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2010» απορρίφθηκε διότι δεν ακολουθήθηκε η ορθή διαδικασία! Η σχετική Αίτηση Θεραπείας εκκρεμεί!

Θέμα 6. Εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 54.900,00 ευρώ για το 2011 για την «Προμήθεια επίπλων και σκευών»  τα οποία προορίζονται για την Τεχνική Υπηρεσία!

Θέμα 12. Για την μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της 11/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά στη καταβολή Δικηγορικής αμοιβής ποσού 20.740,94 ευρώ στον Δικηγόρο κ. Εμμανουήλ Φραντζεσκάκη για την Σύνταξη, κατάθεση, επίδοση και Παράσταση κατά την εκδίκαση Αγωγής Αποζημίωσης του πρώην Δήμου Ν. Ερυθραίας ύψους 1.037.040,00 ευρώ κατά της Προϊσταμένης της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Αθηνάς Μπαστούνη - Μαράκη!

Η εγκριτική απόφαση ελήφθη με 6 ψήφους υπέρ και 2 λευκούς ψήφους των  κ.κ. Σκορδίλη και Τσούλο!....λόγω ανυπαρξίας της αναγκαίας  προέγκρισης της Δικηγορικής αμοιβής!

Και παρατηρώ ερωτώντας....

1. Γιατί απορρίφθηκε η «ένσταση» λόγω της μη σχολαστικής τήρησης της διαδικασίας χωρίς να εξετασθεί / σχολιαστεί η αιτιολογία της «ένστασης»;

2. Γιατί εγκρίθηκε η δαπάνη για την «προμήθεια επίπλων και σκευών» χωρίς πρώτα να γίνει η δέουσα έρευνα το τι έπιπλα κτλ. υπάρχουν διαθέσιμα μετά τον απολογισμό «ενσωμάτωσης» των τριών Δήμων;

3. Γιατί εξακολουθούν να γίνονται αναθέσεις σε Δικηγόρους να παρίστανται ενώπιον διαφόρων Δικαστηρίων χωρίς να υπάρχει μνεία και προέγκρισης για το ύψος της αμοιβής των;

Αναμένομε απαντήσεις κ. Χιωτάκη......αλλά δυστυχώς φωνή βοώντος εν τη ερήμω!!

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Το χρονικό της κατάργησης του Γυμνασίου Εκάλης!....και τώρα τι....κ. Παναγιώτου;

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ
Β. Ξυπολητάς, ο απερχόμενος.....(Πρόεδρος Δ.Ε.Π.) «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είμαι κάθετος». Ο Τύπος Κηφισιάς στις 17/12/2010.
Ν. Παναγιώτου, ο λαλίστατος.... (Πρόεδρος Δ.Ε.Π.) «Σε κάθε περίπτωση εμμονής του υπουργείου περί συγχωνεύσεων σχολείων στην περιοχή θα αντιδράσουμε». Ο Τύπος Κηφισιάς στις 4/2/2011.
«Δεν θα ξαναγυρίσουμε στα χρόνια που είχαμε ένα Γυμνάσιο στην Κηφισιά, το οποίο υποδεχόταν μαθητές από Κάλαμο, Βαρνάβα, Πολυδένδρι και αλλού». Η Νέα Ερυθραία στις 18/02/2011.
«Έχουμε δηλώσει δημοσίως ότι διαφωνούμε με τις συγχωνεύσεις σχολείων». Η Νέα Ερυθραία στις 18/02/2011.
Ν. Χιωτάκης,  ο Δήμαρχος....« Ο Δήμος είναι κάθετα αντίθετος σε κατάργηση του σχολείου της Εκάλης και δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο». Δημοτικό Συμβούλιο στις 16/02/2011.

Από το Δεκέμβριο του 2010, διαβάζοντας τις παραπάνω δηλώσεις / λεονταρισμούς και πλείστες άλλες του ίδιου περιεχομένου, των υπευθύνων του Δήμου μας για θέματα παιδείας - συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου - με πέντε άρθρα μου στο σύνολο του τοπικού τύπου του διευρυμένου Δήμου μας.......προσπαθώ να ευαισθητοποιήσω τον πρώην κ. Β. Ξυπολητά  αλλά και τον νυν κ. Ν. Παναγιώτου (Προέδρους της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας) να ασκήσουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα που έδινε το Υπουργείο στους τοπικούς άρχοντες να προλάβουν δυσάρεστες εξελίξεις, αλλά και το καθήκον τους απέναντι στους δημότες που εκπροσωπούν,  και τους ρωτούσα, τους προκαλούσα να μου απαντήσουν «πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη» στα παρακάτω:
1. Ποιες ενέργειες έκαναν σύμφωνα με την εγκύκλιο  11136/Δ4/27-1-2011 με θέμα «Συνενώσεις - Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012» του Υπουργείου Παιδείας που  ζητούσε να διαμορφώσουν και να υποβάλουν προτάσεις που θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες της  κάθε περιοχής γνωρίζοντας ότι η γνώμη των εκπροσώπων των νέων Δήμων θα συντελέσει καταλυτικά στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.
2. Ποίες  προϋποθέσεις συνεργασίας  με  το Διευθυντή  Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής  Καθοδήγησης, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους ΟΤΑ αλλά και  τους λοιπούς - εκπαιδευτικούς και μη - φορείς έχουν  διαμορφώσει;
3. Αν έλαβαν υπόψη τους την επιστολή της ΟΛΜΕ προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας σχετικά με τις καταργήσεις / συγχωνεύσεις των σχολείων η οποία τους καλούσε σε «συστράτευση» όλων των παραγόντων και την συλλογικότητα των τοπικών κοινωνιών (τοπικής αυτοδιοίκησης, γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών), προκειμένου να αγωνιστούμε για να ακυρώσουμε το πρόγραμμα συγχωνεύσεων / καταργήσεων σχολικών μονάδων που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Παιδείας, όχι για παιδαγωγικούς λόγους αλλά με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων.
4. Αν  ο Δήμος μας εκπροσωπήθηκε στην ημερίδα για τις συγχωνεύσεις και τις αλλαγές στην εκπαίδευση που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας στις 28/02/2011  με προσκεκλημένους τους Δημάρχους όλης της χώρας.
Η μοναδική απάντηση που έλαβα ήταν από τον κ. Ν. Παναγιώτου, «Ο Τύπος Κηφισιάς» στις 18/02/2010 έλεγε......«ο Δήμος θα φροντίσει να προσφέρει το τραπέζι καθαρό. Τώρα η παρεχόμενη τροφή (παιδεία) από την πολιτεία και η καθαρότητά της είναι άλλο θέμα».
Κανένα έγγραφο, καμία εισήγηση, καμία ενημέρωση προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ουδεμία πρωτοβουλία είδαν το φως της δημοσιότητας και όταν ήρθε το μοιραίο, στις 09/03/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς εξέδωσε ψήφισμα κατά της κατάργησης του Γυμνασίου Εκάλης.
Και τώρα κύριοι;....έχετε την αίσθηση ότι με το ψήφισμά σας απαλλάσσεστε από τις ευθύνες σας και μεταφέρετε την υπαιτιότητα για την κατάργηση του Γυμνασίου Εκάλης στο «κακό» Υπουργείο του μνημονίου και στον «κακό» Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εισηγήθηκε την κατάργηση του εν λόγω Γυμνασίου, ενώ θα έπρεπε να γνωρίζετε εκ των προτέρων - ότι για  όσα σχολεία είναι μισθωμένα, η περαιτέρω λειτουργία τους θα ήταν επισφαλής!
Ακόμη και τώρα όμως, ο εισηγητής της απόφασης, σας αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό!
«Το Γυμνάσιο Εκάλης με 45 μαθητές και 7 αίθουσες δύναται να συγχωνευτεί με το Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας με 270 μαθητές και 14 αίθουσες και μπορεί να απορροφήσει 320 μαθητές, αν και θα δημιουργηθούν προβλήματα στο Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας, διότι πιθανώς να μην μπορεί να στεγάσει όλους τους μαθητές και επιπλέον θα χρειαστεί μίσθωση οχημάτων».
Εύχομαι, έστω και την ύστατη αυτή ώρα να ανταποκριθείτε στις ευθύνες σας!  Εκτός και αν, πράγμα που δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι...άλλα λέτε δημοσίως και άλλα θέλετε πραγματικά!
Οι πράξεις σας θα αποδείξουν και τις προθέσεις σας!

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Η βιβλική καταστροφή στην Ιαπωνία σε εικόνες!

Από τα διάφορα ειδησεογραφικά πρακτορεία πληροφορούμαστε καθημερινά για το τσουνάμι και το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε. 

Οι σκηνές "Αποκάλυψης" όμως του πριν και του μετά δίδεται στην πλήρη του έκταση από το ειδησεογραφικό πρακτορείο ABC News με φωτογραφίες που δεν είναι επιστημονικής φαντασίας αλλά η θλιβερή πραγματικότητα στην Ιαπωνία!

Εσείς απλώς πατήστε εδώ και κινήστε το "ποντίκι" από αριστερά στα δεξιά και αντίθετα. 

Το αποτέλεσμά του.......θα σας αφήσει άφωνους από το σοκ και το δέος!

Χωρίς διαφωνίες η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 9ης Μαρτίου 2011!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Η Δημοτικό Συμβούλιο  συνήλθε την Τετάρτη 09/03/2011 στις 07.00μμ υπό την Προεδρία της κ. Καρογιαννάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η συνεδρίαση ξεκίνησε για την λήψη αποφάσεων επί (23) τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 8 ημερομηνίας 03/03/2011.


Σημειώνω χαρακτηριστικά....

- Τα λεγόμενα πλευρικά διόδια και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση του έργου της ανισόπεδης διάβασης οχημάτων της Ιλισίων (κόμβος Νέας Κηφισιάς), ήταν από τα θέματα που κυριάρχησαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Το Δ.Σ. υιοθέτησε το αίτημα του συλλόγου «Κηφισός» και «Κίνησης Πολιτών» και εξέφρασε με ψήφισμά του την πλήρη αντίθεσή του σε κάθε ιδέα επιβολής διοδίων και ζήτησε την άμεση υλοποίηση των έργων στο κόμβο Ιλισίων τα οποία είναι στην συμβατική υποχρέωση της αναδόχου εταιρίας.

- Η σχολική στέγη ήταν επίσης ένα σημαντικό θέμα που συζητήθηκε και το οποίο περιστράφηκε κυρίως στο ερώτημα αν θα πρέπει να καταργηθεί το Γυμνάσιο Εκάλης στα πλαίσια των συγχωνεύσεων που ζητά το Υπουργείο Παιδείας. Στις συγχωνεύσεις των σχολείων αντιτάχθηκε το Δ.Σ.

- Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ. Σκορδίλης εκφράζοντας την θέση ότι θα ήταν υπέρ της εκπαίδευσης των μαθητών το κλείσιμο του Γυμνασίου Εκάλης και η μεταφορά του στην Νέα Ερυθραία. Οι πιστώσεις είπε για την σημερινή ενοικίαση του κτηρίου της Εκάλης ανέρχεται στο ποσό των 130.000 €.

Γενικά στις εισηγήσεις του Δημάρχου, στα υπόλοιπα τακτικά θέματα, δεν υπήρξαν αντιρρήσεις από μέρους της αντιπολίτευσης!

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Πολύ επικίνδυνη η χρήση του κινητού στην οδήγηση!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης έχει περάσει από πολλά κύματα. Αρχικά ελεύθερη, κατόπιν με ακουστικό και μικρόφωνο (hands - free) και τώρα με ασύρματο ακουστικό Bluetooth. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν πως ο κίνδυνος είναι πάντα μεγάλος.


Η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση ισοδυναμεί με χρήση αλκοολούχων ποτών ή και ναρκωτικών ουσιών, όπως απέδειξε σε έρευνα η Βρετανική ΕΛΠΑ  (Transport Research Laboratory).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι όσοι οδηγοί χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο και το έχουν στο χέρι, ο χρόνος αντίδρασής τους ήταν κατά 30% αργότερος και είναι άμεσα συγκρίσιμος με όσους είχαν κάνει κατανάλωση αλκοόλ ενώ με χρήση κατά τη διάρκεια της οδήγησης, έχουν χρόνο αντίδρασης κατά 50% αργότερο, σε σύγκριση με όσους δεν χρησιμοποιούν το κινητό και οδηγούσαν κανονικά.

Επί πλέον, οι οδηγοί που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο αγνοούν τα σήματα των σηματοδοτών ή της τροχαίας ακριβώς όπως γίνεται με όσους οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ενός εξελιγμένου προσομοιωτή οδήγησης, επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι μεταξύ μας παραδεχόμαστε. Ότι δηλαδή η χρήση του κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης είναι πολύ επικίνδυνη. Τόσο μάλιστα, που τις περισσότερες φορές είναι πιο επικίνδυνη από τη χρήση αλκοόλ.

Πρέπει ο καθένας από εμάς, να συνειδητοποιήσει τους φοβερούς κινδύνους που προκύπτουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τους συνανθρώπους του και να οδηγά χωρίς να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο για να αποφεύγονται άδικοι θάνατοι και χρόνιες καταστροφικές αναπηρίες.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Η επίγνωση σώζει!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ

Αναρωτιέται κανείς ποίος είναι ο λόγος που οδηγεί στην βεβαιότητα τους εκάστοτε αντιπολιτευόμενους να θεωρούν την εκάστοτε κυβέρνηση ανίκανη και τον επικεφαλής πρωθυπουργό μεταξύ προδότη και ηλιθίου;

Αναρωτιέται κανείς αν οι απόψεις των πολιτικών και οι θέσεις των κομμάτων προκύπτουν από λογική επεξεργασία δεδομένων, ιδεολογικό πλαίσιο και αρχές, ταξικά και άλλα συμφέροντα ή είναι απλώς προϊόν αντιπαλότητας.

Αντιπαλότητας προκαλούμενης από την διακαή επιθυμία και επιδίωξη κατάκτησης της εξουσίας και μόνο, της διαφοροποίησης πάση θυσία, προκειμένου να είναι διακριτοί ως προσωπικότητες;

Αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό που δυσκολεύει έως και εμποδίζει κατά κανόνα τους πολιτικούς να συμφωνήσουν ακόμη και σε κάτι που οφθαλμοφανώς είναι αυτονόητο; Θεωρείται ότι υπάρχουν για να υπηρετούν τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου και υποτίθεται καθόλου τα προσωπικά ενός εκάστου εξ αυτών.

Μήπως το κύριο - για κάποιους το μοναδικό -  κίνητρο εμπλοκής στην πολιτική, είναι το της ικανοποίησης του ενστίκτου της επικράτησης;  Ένστικτο που οδηγεί υποσυνείδητα στην αντιπαλότητα με ότι εμποδίζει την κατάκτηση της θέσης στην πυραμίδα που αποδεικνύει την πολυπόθητη επικράτηση;

Συμπεραίνεται εξ όλων αυτών πως το σπουδαιότερο προσόν για τον πολιτικό είναι η  ισορροπία εκείνη, η ψυχική ισορροπία που αποτελεί προσόν απαραίτητο να χαρακτηρίζει την προσωπικότητα όλων, απαραίτητα όλων όσων ασχολούνται και υπηρετούν τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Η πολιτική πάσχει όταν εντάσσονται σε αυτή ποσοστό ανολοκλήρωτων προσωπικοτήτων με την φιλοδοξία ως κύριο ή μοναδικό προσόν. Ακόμη και αν συνοδεύεται με ικανότητες και δεξιότητες, ο πάσχων από προσωπική και μόνο φιλοδοξία, ουδέποτε θα μπορέσει να ανταποκριθεί ως ώριμος άνθρωπος και με την υπευθυνότητα που απαιτεί ο ρόλος του.

Η εγωπαθής προσωπικότητά του επιβαρύνεται και κατά την διάρκεια της τριβής του στην καθημερινότητα της πολιτικής, κάνοντας τον να νομίζει όλο και πιο πολύ μοναδικός και επί πλέον αναντικατάστατος. Αυτή η αίσθηση προσθέτει στην ψυχική ανισορροπία κάτι πόντους ακόμη.

Το ποσοστό των στελεχών αυτής ,ας πούμε της νοοτροπίας, εμποδίζουν την ανάπτυξη της πολιτικής και τους πολιτικούς εκείνους που διαθέτουν την ψυχική ισορροπία και την επάρκεια που ο υπέρ-απαιτητικός ρόλος τους θέλει.

Οι πολίτες έχοντας την ανάγκη κάπου να στηρίξουν τις ελπίδες τους για το μέλλον, μέσα στην ζοφερή εποχή μας, αναζητούν στέρεο έδαφος και πραγματικούς ηγέτες. Αλλά συναντούν άλλους να τσιρίζουν, άλλους να καταγγέλλουν τους πάντες και τα πάντα, άλλους να αμφισβητούν ακόμη και τον πατριωτισμό των αντιπάλων τους, να θεωρούν ακραίες συμπεριφορές ως φυσιολογικές και να έχουν πείσει μεγάλο τμήμα του Λαού να νομίζει το ίδιο.

Η ευθύνη του εντολέα Λαού, και του κάθε μεμονωμένου ψηφοφόρου επίσης, καθίσταται ο καθοριστικός παράγων για την απαραίτητη όσο και αναγκαία αναβάθμιση του πολιτικού προσωπικού. Οι καιροί απαιτούν αυστηρές επιλογές και απολύτως υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά. Δεν δικαιούμεθα να αναμένουμε θετικά αποτελέσματα ενώ δεν έχουμε αρθεί στο ύψος των περιστάσεων κάθε φορά ως εντολείς-ψηφοφόροι και ως κυρίαρχος Λαός.

Σε εμάς επαφίεται το μέλλον του τόπου!

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Τα γενέθλια του Θοδωρή Βαρβία!

Γράφει η ΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Με μια πρόσκληση σχεδιασμένη από το Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, κάλεσε στα φετινά γενέθλιά του ο σύμβουλος επικοινωνίας Θοδωρής Βαρβίας παλιούς και νέους φίλους ντυμένους Black & White.

Μάριος Κωσταρέλλος, Εύη Αδάμ, Θοδωρής Βαρβίας, Ντέπυ Ζωγράφου

Στο hip party στο Alekos Kifisia στολισμένο στην είσοδο με χρυσά μπαλόνια,  μανεκέν  προσέφεραν μάσκες - καθότι .......έπεσαν μέσα στο Καρναβάλι - στους καλεσμένους ενώ η κεφάτη μουσική και η Fashion Vodka τους κράτησαν ως αργά, μιας και ο οικοδεσπότης


Οι αδελφές γιατροί Σίσσυ και Βίλλυ Κοζώνη

εκτός από την δική του άσπρη με χρυσές ευχές τούρτα του Fresh φρόντισε να σβήσουν κεράκια στην τούρτα τους και τρεις άλλοι Ιχθύες, η «αστρική αδερφή» του και επιχειρηματίας Ντέπυ Ζωγράφου, ο Visual Manager σε flag stores Μάριος Κωσταρέλος καθώς και η γοητευτική Εύη Αδάμ.

Μελίνα Δασκαλάκη, Άννα Κούμπα, Θοδωρής Βαρβίας, Σπύρος Πέππας

Όλοι έμειναν κατενθουσιασμένοι από την άψογη φιλοξενία του οικοδεσπότη που επιτηρούσε τα πάντα για να μη λείψει τίποτα από τους προσκεκλημένους του.

Happy Birthday Θοδωρή dear!