Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Κατάργηση επιλογής ξένων γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο!

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ
Σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, το ποσοστό των κατοίκων που μιλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, είναι από τα υψηλότερα της Ε.Ε. (44,8%) σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου. Στην ίδια έρευνα , το ποσοστό των ανθρώπων που μιλούν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες στην Ελλάδα ανέρχεται σε 21,9%, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες της Ε.Ε. είναι 28,1%. Παράλληλα, οι Έλληνες μαθητές κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη μεταξύ των μαθητών που μαθαίνουν μία  τουλάχιστον ξένη γλώσσα στο σχολείο (92%), ακολουθούν οι Ιταλοί μαθητές με ποσοστό 74%.
  

Σύμφωνα με τους ειδικούς, στα θετικά της γλωσσομάθειας συγκαταλέγονται η ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική σταδιοδρομία, η δυνατότητα για συνέχιση σπουδών στο εξωτερικό. Μια δεύτερη ξένη γλώσσα σε εποχή δεινής οικονομικής κρίσης αλλά και ευρύτατης παγκοσμιοποίησης δεν είναι προνόμιο για λίγους αλλά ανάγκη για όλους τους μαθητές.
Αγνοώντας όλα τα παραπάνω και λίγες μέρες πριν τη λήξη του σχολικού έτους, με μια αιφνιδιαστική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ με Α.Π. 62780/Γ2/02-06-2011), το ΥΠΔΒΜΘ επιβάλλει την κατάργηση της  παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία καθώς και την κατάργηση της  παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας στα Γυμνάσια.
Το υπουργείο αποφάσισε ότι από το επόμενο σχολικό έτος, εκτός από τα Αγγλικά, θα διδάσκεται μόνον μία δεύτερη ξένη γλώσσα, την οποία θα επιλέξει άπαξ  και διαπαντός, με δήλωσή της πλειοψηφίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που θα φοιτήσουν του χρόνου στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και στην Α’ τάξη των Γυμνασίων.

Η απόφαση αυτή όχι απλώς βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με κάθε σύγχρονη επιστημονική και παιδαγωγική προσέγγιση αλλά ουσιαστικά ματαιώνει τη διδακτική πράξη της οποίας πρωταρχική και αναγκαία προϋπόθεση είναι η συνειδητή οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή, σ' ένα μαθησιακό περιβάλλον που οφείλει να το διέπει η συνέπεια και η συνέχεια.
Από  το επόμενο σχολικό έτος, χιλιάδες μαθητές θα κληθούν να διδαχθούν μια ξένη γλώσσα την οποία  δεν επέλεξαν και η οποία τους επιβλήθηκε με την απλή καταγραφή μιας συγκυριακής αριθμητικής πλειοψηφίας.
- Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί, έστω και στοιχειωδώς, μαθησιακά πρόσφορο περιβάλλον, ένα πολυπληθέστατο πλέον τμήμα μαθητών, μεγάλος αριθμός των οποίων θα είναι «γλωσσικοί όμηροι»;
- Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί η επικοινωνιακή δεξιότητα των παιδιών σε συνθήκες γλωσσικού και μαθησιακού καταναγκασμού;
- Πώς μπορεί να εμφυσήσει κανείς θετικές στάσεις και συμπεριφορές, υγιείς τρόπους σκέψης και ζωής σε μαθητές - θύματα καταπίεσης και επιβεβλημένης γνώσης;
- Πώς μπορεί τελικά  το Υπουργείο να  εξηγήσει αυτό το διαβόητο πρώτα ο μαθητής» στους ίδιους τους μαθητές αλλά και τους γονείς τους;
Απάντηση σ' όλα αυτά ασφαλώς και δεν μπορεί να αποτελέσει το Προεδρικό Διάταγμα 188/1985, που προβλέπει την απαλλαγή των μαθητών από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας ή η μετακίνηση των παιδιών σε άλλο όμορο σχολείο, στην περίπτωση που η επιλογή τους δεν είναι σύμφωνη με τη 2η ξένη γλώσσα του σχολείου φοίτησής τους.
Τουλάχιστον θυμηδία προκαλούν οι "δεσμεύσεις" του Υπουργείου για σύνδεση της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για  την απόκτηση διπλώματος / πιστοποίησης. Είναι κάτι περισσότερο από προφανές ότι με τις αποφάσεις αυτές, η 2η ξένη γλώσσα ουσιαστικά αποπέμπεται από το δημόσιο σχολείο, αφού αίρονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εκμάθησή της. Ούτε λόγος βέβαια για τις κενές περιεχομένου διακηρύξεις περί ενίσχυσης και καλλιέργειας της πολυγλωσσίας και διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης.
Για πολλοστή φορά οι μαθητές και οι γονείς τους, αυτή τη φορά στην πιο δεινή φάση της σύγχρονης ιστορίας του τόπου, υποχρεώνονται να αναζητήσουν εκτός δημόσιου σχολείου μόρφωση και δεξιότητες απαραίτητες σ' ένα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.  Η «αριστεία» όπως και τα άλλα «πικρά αστεία» της ηγεσίας του Υπουργείου δεν αποτελούν τελικά τίποτε άλλο από ωμό κυνισμό και θρασύτατο εμπαιγμό!
Το Υπουργείο Παιδείας  καθίσταται υπόλογο απέναντι σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς  να εξηγήσει - μεταξύ πολλών άλλων - με ποια κριτήρια εκπονεί και εφαρμόζει εν τέλει  εκπαιδευτική πολιτική. Και οφείλει αυτό να το κάνει όχι πλέον με μυθολογήματα και εξωραϊσμό, ούτε με καταιγισμό παραπλανητικών συνθημάτων που συγκαλύπτουν αλλότριους σχεδιασμούς.  Καλείται να μιλήσει μία μόνον γλώσσα για το κρίσιμο θέμα της εκπαίδευσης και να εγκαταλείψει οριστικά τη διγλωσσία η οποία οδηγεί το δημόσιο σχολείο σε σύγχυση, μαρασμό και κατάρρευση.
Να βγάλει την παιδεία από την προκρούστεια κλίνη της ανηλεούς περικοπής δαπανών - η οποία αποτελεί πλέον τον πραγματικό και αποκλειστικό γνώμονα των αποφάσεών του - και να αντιληφθεί ότι η λογική «τόσα μας κοστίζει ο καθηγητής,  τόσα περισσεύουν για να μάθει ο μαθητής» αποτελεί εξαθλίωση και παρακμή στην οποία η εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο, αρνείται να συναινέσει.  

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Παρακολούθηση....της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής με Α.Π.28785!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνήλθε την  Τρίτη 29/06/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία «5» τακτικών μελών η συνεδρίαση ξεκίνησε με την λήψη αποφάσεων επί «7» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην  πρόσκληση ημερομηνίας 24/06/2011.

Συνεχίζοντας σημειώνω χαρακτηριστικά....

Θέμα 1. Λήψη απόφασης για σημειακή τροποποίηση συντελεστή δόμησης στο Ο.Τ. 96 και αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών για το ίδιο Ο.Τ. στην εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτου!.........και αφορά την τροποποίηση του συντελεστή δόμησης από 0,5 στο 0,6 και αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών........στην περιοχή του ΚΑΤ!

Τον λόγο πήρε ο κ. Βάρσος ο οποίος  αποδεχόμενος την εισήγηση αναφέρθηκε στον αποκλεισμό της δυνατότητας εγκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στο ΚΑΤ διότι....θα μολυνθεί η Κηφισιά από τους χρήστες!

Η κ. Μουστάκη διαφώνησε κάθετα με το σχόλιο του κ. Βάρσου λέγοντας ότι οι χρήστες δεν είναι μολυσμένοι αλλά ασθενείς!

Ο κ. Δήμαρχος σχολιάζοντας είπε ότι οι χρήστες μπορούν να πάνε σε ψυχιατρική μονάδα για να θεραπευθούν!........και εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην χορηγία μεθαδόνης!.....την οποία εισηγείται το ΟΚΑΝΑ! Στόχος μας, συνέχισε, είναι η προστασία της περιοχής Κηφισιάς!......για αυτό εισηγούμαι να ψηφισθεί η λήψης της εν λόγω απόφασης!

Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία διότι η κ. Μουστάκη το καταψήφισε!

Θέμα 3,4 και 5. Αποδοχή δωρεάς δένδρων από διάφορους Δημότες!......βάσει παλαιάς απόφασης του Δ.Σ. της Κηφισιάς. Ο κ. Δήμαρχος εξήγησε......ότι σε περίπτωση που απαιτείται να κοπούν δένδρα σε μια οικοδομή, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει στο διπλάσιο, με δένδρα ύψους 2 μέτρων, τα οποία ο Δήμος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπου δει! Και οι τρεις δωρεές έγιναν ομόφωνα αποδεκτές.

Θέμα 6. Η εισήγηση της Επιτροπής Προσκυρωτέων Εκτάσεων για την προσκύρωση τμήματος εμβαδού 3,36m2, ιδιοκτησίας Τζάνου Ιωάννη & Βαζάκης Ελένης......απεσύρθη!

Θέμα 7. Η εισήγηση της Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων που αφορά την εφαρμογή του Ν. 3843/2010 περί ημιυπαιθρίου..........αναφέρεται λεπτομερώς στην επιστολή του συλλόγου «ΚΗΦΙΣΟΣ»  τον Απρίλιο 2011, που διατυπώνει την  προσπάθεια «αλλαγής χρήσης» των υμιυπαίθριων του JUMBO και της Citibank σε περιοχές αμιγούς κατοικίας!......και ζητά οποιαδήποτε αίτημα «αλλαγής χρήσης» να βασίζεται πάντοτε στις πολεοδομικές διατάξεις  της περιοχής!

Μετά από ενδελεχή συζήτηση εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της εισήγησης του συλλόγου «ΚΗΦΙΣΟΣ»!

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Παρακολούθηση........της Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. με Α.Π.18 !

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε την Πέμπτη 30/06/2011 στις 07.00μμ υπό την Προεδρία της κ. Άννας Κορογιαννάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η συνεδρίαση ξεκίνησε με την λήψη αποφάσεων επί «33» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση ημερομηνίας 27/06/2011.

Αξιέπαινη προσπάθεια έκανε το Προεδρείο του Δ.Σ. για να περιοριστεί η απώλεια χρόνου  κατά την διάρκεια ερωτήσεων, στα προ ημερησίας διατάξεως θέματα, η οποία και απέδωσε σε ικανοποιητικό ποσοστό χωρίς βέβαια να εκλείψει και η περίπτωση που κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αντί ερωτήσεων να διατυπώνουν θέσεις!

Από τον εκτενή πάλι κατάλογο των «33» θεμάτων (9 θέματα στα κυκλοφοριακά), θέλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα :

- Την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κηφισιάς μέσα στην προθεσμία του Καλλικράτη (30/06/011). Πρόκειται για σημαντικό κείμενο μεγάλης εκτάσεως που θα επηρεάσει  την λειτουργία του Δήμου και το οποίο προφανώς δεν είναι δυνατόν να σχολιαστεί σήμερα. Πρέπει να επισημανθεί πάντως η καλή προσπάθεια της κ. Αικ. Μουστάκη να διατυπώσει κάποιες απόψεις για την ανάγκη κάποιων διορθώσεων στα πολεοδομικά, οι οποίες αμφισβητήθηκαν από Δημοτικούς Σύμβουλους με επικεφαλής τον κ. Τηλ. Τσιλιγκίρη, οι οποίοι επέμεναν να ψηφιστεί ως έχει!

- Το 10ο  θέμα (Επί της υπ’ αριθμό 10/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, «Περί Κανονιστικής Πράξης για θέματα κυκλοφορικών ρυθμίσεων») που ψηφίστηκε με κάποιες παρατηρήσεις.

- Το 11ο  θέμα (Επί της υπ’ αριθμό 17/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τον καθορισμό θέσεων Λαϊκής Αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Ερυθραίας) και το 3ο θέμα (Χορήγηση άδειας και ορισμός θέσεων μικροπωλητών εμποροπανήγυρης (κατά τον εορτασμό της Αγ. Κυριακής στις 5,6 και 7 Ιουλίου) στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς…..με την διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης! που επιβεβαίωσαν την θέση που είχαμε διατυπώσει σε προηγούμενο κείμενο μας, δηλαδή «ότι υπάρχουν περιθώρια αποσυμφόρησης των θεμάτων του Δ.Σ.» αν αποφασιστεί η χορήγηση αρμοδιοτήτων στις δύο μόνιμες επιτροπές (Οικονομική και Ποιότητας Ζωής) χωρίς να μειωθεί η διαφάνεια των ενεργειών.

Ήταν αλήθεια αναγκαίο να απασχοληθεί το Δ.Σ. με το στήσιμο κάλπης για να βγει δια κληρώσεως 93 θέσεων η θέση που θα πάει ο κάθε μικροπωλητής σε ένα πανηγύρι;

- Το 6ο  θέμα (Εξωδικαστικός συμβιβασμός στη, με αριθμό 20209/2011, διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά απαίτηση του κ. Βασιλείου Παρλάντζα για κεφάλαιο 145.705,48€) το οποίο ψηφίστηκε αλλά υπήρξε έντονος προβληματισμός για το τι θα γίνει εάν και άλλοι που έχουν σοβαρές απαιτήσεις από τον Δήμο προβούν στην έκδοση διαταγής!
Από πολλούς διατυπώθηκε η άποψη ότι είναι προτιμότερο να γίνεται μερική εξόφληση «σε όλους» μέσα στις δυνατότητες του Δήμου παρά μόνο σε ένα!

- Την συζήτηση 12ου θέματος (Επί αιτήματος έγκριση επαγγελματικής χρήσης εργαστήριο χαμηλής όχλησης – εργαστηρίου επισκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών) στο ισόγειο κτιρίου επί της οδού Αμαλιάδος 7, Αδάμες.) και του 14ου θέματος (Επί ακυρώσεως της υπ’ αρ. 147/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το αίτημα για συνέχιση χρήσης και λειτουργίας του συνεργείου αυτοκινήτων επί της οδού Πάρνωνος 2, στην Κηφισιά). Το πρώτο αναβλήθηκε για να παρασχεθεί «ευχέρεια διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία», όπως προβλέπει η Απόφαση του Δ.Σ. 258/2009, ενώ το δεύτερο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μετά από μεγάλη συζήτηση και έντονο προβληματισμό Δ.Σ. για το τι τελικά προβλέπεται και ισχύει για τις προϋπάρχουσες χρήσεις.

Πράγματι το θέμα των προϋπαρχουσών χρήσεων ταλαιπωρεί επί μακρόν τον Δήμο μας, τις τοπικές κοινωνίες και τους άμεσα ενδιαφερόμενους, χωρίς δυστυχώς μέχρι σήμερα να έχει εξεταστεί και να έχει διαμορφωθεί μια θέση που να διασφαλίζει την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων……με ενιαία κριτήρια!

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Παρακολούθηση........της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Π.28554!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τρίτη 26/06/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 7 τακτικά μέλη  η συνεδρίαση ξεκίνησε με την επικύρωση των πρακτικών: 31/05/2011, 31/05/2011-έκτακτη και 02/06/2011-έκτακτη χωρίς παρατηρήσεις και ακολούθως με την λήψη αποφάσεων επί «14» τακτικών θεμάτων και «2» εκτάκτων θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση ημερομηνίας 23/06/2011.

Πάρθηκαν ομόφωνες «εγκριτικές» αποφάσεις  και για τα «16» θέματα....χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

Σημειώνω όμως χαρακτηριστικά τα ακόλουθα...

Θέμα 4. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α. 35.6234.03 με τίτλο « Μισθώματα φορτηγών και μηχανημάτων έργων για αποκομιδή μπαζών » που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 45.000,00 € για το έτος 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. 23/2011 Τεχνικής Έκθεσης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την διεξαγωγή προχείρου διαγωνισμού.

Ο κ. Σιδέρης ανέφερε ότι αφορά μπάζα σε αλάνες της Νέας Ερυθραίας τα οποία κατηγγέλθησαν από δημότες της περιοχής!

Ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά την «δαπάνη» μίσθωσης φορτηγών για 138 δρομολόγια και 80 μηχανημάτων με ερπύστριες για την αποκομιδή των μπαζών!!.....η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα!

Θέμα 7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6662.01 με τίτλο « Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για τη συντήρηση και επισκευή του δικτύου άρδευσης » που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2011.

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι η δαπάνη αυτή αφορά δίκτυα αυτομάτου ποτίσματος σε διάφορες περιοχές του Δήμου και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση περίπου 100 νέων προγραμματιστών!

Ο κ. Σιδέρης πρόσθεσε ότι ένας αριθμός προγραμματιστών αφαιρούνται παράνομα από διαφόρους «κηπουρούς» της περιοχής του ενιαίου Δήμου!

Θέμα 13. Απ΄ ευθείας ανάθεση σε μελετητή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Σ».

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι η μελέτη αφορά την ενοποίηση των συστημάτων ελεγχομένης στάθμευσης της Ν. Ερυθραίας και της Κηφισιάς. Το «σύστημα» της Ν. Ερυθραίας θα παραμείνει το ίδιο. Αντίθετα της Κηφισιάς θα αλλαχθεί!

Ο κ. Σκορδίλης άνοιξε τις τρεις προσφορές, όλα τα παρόντα τακτικά μέλη της Επιτροπής τις υπέγραψαν και ακολούθως ο κ. Δήμαρχος τις ανακοίνωσε επίσημα.....

- κ. Τριανταφύλλου Τοπ.  Μηχανικός  Ευρώ 12.336,00
- κ. Κουβάς Νικόλαος                       Ευρώ 12.589,00
- κ. Άννα Μαυρογιώργη                     Ευρώ 12.582,90

Συμπερασματικά όμως ΕΡΩΤΩ…..

1. Δεν θα έπρεπε κ. Δήμαρχε να γίνει πρώτα ένας έλεγχος της δαπάνη μίσθωσης φορτηγών και μηχανημάτων για την αποκομιδή μπαζών; Δεν θα έπρεπε να έχετε μερικά στοιχεία όπως π.χ τα μ3 ή τους τόνους των εν λόγω μπαζών;.......για να εκτιμήσετε περίπου πόσες διαδρομές θα χρειασθούν τα φορτηγά συγκεκριμένου τονάζ;….ή πόσα μηχανήματα με ερπύστριες είναι απαραίτητα;

Απλά και εύκολα θα καταλήγατε σε μια δαπάνη ρεαλιστική και οικονομική!.....την οποία τα μέλη της  Επιτροπής θα ενέκριναν ομόφωνα χωρίς ενδοιασμούς!

2. Δεν θα μπορούσατε κ. Σιδέρη να περιορίσετε τις παράπλευρες απώλειες των «προγραμματιστών» με μια καλύτερη εποπτεία των δικτύων  αυτομάτου ποτίσματος;

3. Πως είναι δυνατόν κ. Παπαδόπουλε και οι τρεις προσφορές για την ανάθεση της μελέτης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Σ» να είναι τόσο παραπλήσιες; Η σύμπτωσης.......είναι πράγματι εντυπωσιακή!!

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Η αλληλεγγύη αναδείχθηκε σε αναγκαίο ρεαλισμό!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΑΦΡΩΝΙΤΗΣ

Υπήρξαν πολλά και δυνατά τα κτυπήματα στο κεφάλι και αναπόφευκτη η σύνθλιψη του περιεχομένου του. Εξηγήσιμη λοιπόν η σύγχυση που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του διότι θολή κατέστη η εικόνα των πραγμάτων στη συνείδησή του.

Ο κίνδυνος εξ αρχής υπήρξε μεγάλος. Συν το χρόνο απόκτησε αδυσώπητο μέγεθος. Και εμείς αφήσαμε το χρόνο ανεκμετάλλευτο να επιδεινώνει τα πράγματα. Εμείς λατρεύουμε τα θέλω μας και απωθούμε στο υποσυνείδητο τα όσα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε και μετά να αντιμετωπίσουμε, μάλιστα επειγόντως και σωστά.

Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι ήδη μεγάλο, παλαιό, σύνθετο και προφανώς ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Γίνονται χρόνια τώρα προσπάθειες με άλλοτε άλλα αποτελέσματα και επιδόσεις. Έχει αποκτηθεί πείρα και η Πολιτεία βελτιώνει τα εγχειρήματα προς αντιμετώπιση της μάστιγας αυτής. Προσφάτως επελέγησαν, πιλοτικά, τέσσερα μεγάλα Νοσοκομεία της Αττικής να φιλοξενήσουν τμήματα του ΟΚΑΝΑ μεταξύ των οποίων και το ΚΑΤ της Κηφισιάς.


Δεν μας εξέπληξαν οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής με προεξάρχοντες τους Δημάρχους Αμαρουσίου και Κηφισιάς. Στην Ελλάδα κανόνας είναι να αντιδρούμε και να μετατρέπουμε σε ηρωική κάθε πράξη που υπερασπίζεται το αμετάβλητο των πραγμάτων και των καταστάσεων.

Δεν αισθανόμαστε ποτέ την ανάγκη παράλληλα να προτείνουμε λύσεις που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων που θα συνοδεύουν τους φόβους μας για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της όποιας επιλογής της Πολιτείας στη γειτονιά μας. Απλώς αντιδρούμε και επιπροσθέτως καταγγέλλουμε κάθε πρόοδο επαναλαμβάνοντας συμπεριφορές τύπου δημιουργίας χώρων ΧΥΤΑ επί δεκαετίες (Κερατέα).

Είναι ζήτημα τιμής και αξιοπρέπειας για μας ως κατοίκων των Δήμων Κηφισιάς και Αμαρουσίου μεταξύ άλλων να συζητήσουμε εποικοδομητικά τη μάστιγα του αιώνα  και να συμβάλλουμε θετικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσων συνανθρώπων μας και κατά επέκταση των οικογενειών των και της κοινωνίας γενικότερα.


Η Κηφισιά βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ελληνικών πόλεων όσο αφορά το ποσοστό υψηλής μόρφωσης των κατοίκων της και του οικονομικού τους επιπέδου. Δεν μας επιτρέπεται η αδιαφορία , η φοβική στάση, η αρνητική συμπεριφορά και ο εγωιστικός προστατευτισμός.

Προτείνεται διοργάνωση ανοικτών συζητήσεων με τη παρουσία και την εισηγητική συμβολή σε αυτές ειδικών και υπευθύνων προσώπων για τα ναρκωτικά και τη θεραπεία των εξαρτημένων.


Εμείς προτιθέμεθα να πρωτοστατήσουμε ως Kifisia Press με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προσκαλούμε φορείς και πρόσωπα σε νηφάλια συμμετοχή!

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

INSIDE JOB.......η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007 έως 2010!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μια εκπληκτική ταινία-ντοκουμέντο του Charles H. Ferguson με θέμα την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007 έως 2010!  Παρουσιάζει μια έρευνα και  εκτενείς συνεντεύξεις με τους «γνωστούς» Θεσμικούς Επενδυτές, Πολιτικούς, Δημοσιογράφους και Ακαδημαϊκούς!


Η ταινία επικεντρώνεται στις αλλαγές της χρηματοοικονομικής βιομηχανίας κατά την δεκαετία που οδηγεί στην κρίση, το πολιτικό κίνημα προς την «απορρύθμιση», και πώς η ανάπτυξη της σύνθετης συναλλαγής, όπως η αγορά «παραγώγων»,  η οποία  καταστρατήγησε παλαιότερους θεσμούς / κανονισμούς που  προορίζονταν να ελέγχουν τους «συστημικούς» κινδύνους!.....και επέτρεψε την εξάπλωση  της «ανάληψης ρίσκου»!

Όπως ξεδιπλωνόταν η κρίση, η ταινία αποκαλύπτει ότι τα κορυφαία επενδυτικά (πολιτικοοικονομικά) λόμπι, άρχισαν σιγά-σιγά να επηρεάζουν τους Διεθνείς Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και τους Ακαδημαϊκούς οι οποίοι επιδοτούντο ως  Σύμβουλοι Επενδύσεων!

Ο επίλογος της ταινίας παρουσιάζει ένα τόσο ισχυρό Τραπεζικό Σύστημα που οι πρακτικές του «εγκλωβίζουν» το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα!…..χωρίς ούτε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της να κατηγορηθεί για τον ρόλο που έπαιξε στην παγκόσμια οικονομική......τήξη!

Δείτε την ταινία με ελληνικούς υπότιτλους πατώντας εδώ... και…….τα συμπεράσματα δικά σας!!

Υ.Γ. Σύσταση προς τους Οικονομικούς Συντάκτες των ΜΜΕ να παρακολουθήσουν με ιδιαίτερη προσοχή  πως........οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Moody’s, S&P και Fitch προσπαθούν να εξυπηρετούν, με το αζημίωτο βεβαίως, την  Δυναστεία των Αγορών [«Κερδοσκοπικά» Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Τράπεζες «Ζόμπι»] που επενδύουν / τζογάρουν...........στην αποσταθεροποίηση των οικονομιών των PIGS ( Πορτογαλία / Ιρλανδία / Ελλάδα / Ισπανία) της Ε.Ε.!!

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Γερμανία, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός χρεών του 20ου αιώνα!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Ο τίτλος, επί το γερμανικότερο «Deutscland ist der größte Schuldensünder des 20. Jahrhunderts»,  είναι από συνέντευξη του περιοδικού «Spiegel on Line» πάτα εδώ... και όχι δικός μας!

Η συνέντευξη είναι του Albrecht Ritschl, καθηγητή Ιστορίας της Οικονομίας:

«Θα έπρεπε να είμαστε ευγνώμονες προς τους Έλληνες» γράφει το περιοδικό, «αλλά και στο κόσμο ολόκληρο διότι η Γερμανία έζησε τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες της νεότερης ιστορίας αλλά κατόρθωσε να επιζήσει αποκλειστικά με δανεικά».

Την σημερινή οικονομική ανεξαρτησία της και τη θέση της η Γερμανία, ως Διδασκάλου της Ευρώπης, την χρωστάει στο γεγονός ότι κράτη παραιτήθηκαν από το δικαίωμα τους να τους καταβληθούν τεράστια χρηματικά ποσά.

Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, ματαιώθηκαν όλες οι αξιώσεις μέχρι την επανένωση των Γερμανιών (ανατολικής και δυτικής). Αυτό ήταν πολύ ζωτικό για την Γερμανία αφού ήταν στην ουσία η οικονομική βάση του γερμανικού μεταπολεμικού θαύματος αλλά, παράλληλα, τα θύματα της γερμανικής κατοχής ήταν αναγκασμένα να αποποιηθούν τα δικαιώματα τους για αποζημίωση, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες!


Τα γερμανικά χρέη της δεκαετίας του 30 ισοδυναμούν με το κόστος της κρίσης του 2008. Συγκριτικά, λοιπόν, τα χρέη της Ελλάδας σήμερα είναι μηδαμινά.

Και ρωτάει το Spiegel: Αν υποθέταμε ότι υπήρχε μια παγκόσμια λίστα για βασιλιάδες της χρεοκοπίας, ποία θα ήταν η θέση της Γερμανίας;


Απάντηση Ritschl: Αυτοκρατορική. Σε σχέση με την οικονομική επιφάνεια της χώρας, η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου αιώνα και πιθανόν της νεότερης οικονομικής ιστορίας.

Spiegel: Η ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας θεωρείται ως ενσάρκωση της σταθερότητας. Πόσες φορές έχει χρεοκοπήσει η Γερμανία;

Ritschl: Εξαρτάται πως το υπολογίζει κανείς. Τον τελευταίο αιώνα τουλάχιστο τρεις φορές. Μετά την τελευταία στάση πληρωμών στη δεκαετία του 30, ανακουφίστηκε η Γερμάνια από τις ΗΠΑ με μια μείωση χρεών, η αλλιώς ένα «Haircut», που ισοδυναμεί με ένα μεγαλόπρεπο Afro-Look που μετατρέπεται σε φαλάκρα.

Από τότε κρατάει η χώρα την οικονομική λάμψη της, ενώ οι υπόλοιποι ευρωπαίοι δούλευαν σαν τα σκυλιά για να ορθοποδήσουν από τις καταστροφές του πολέμου και τη γερμανική κατοχή. Κι ακόμη το 1990 είχαμε επίσης μια στάση πληρωμών.

Όταν ισχύουν τα παραπάνω και άλλα πολλά.......με «ποιόν» διαπραγματεύεται η Ελληνική Κυβέρνηση;;