Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Να πως διατέθηκαν χρήματα των Δημοτών!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Το 2009 ο Δήμος Κηφισιάς συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Δημοτικής AE «Διαδημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης Μελισσίων – Νέας Πεντέλης» (ΑΜΝΕΠ), με 65.000 ευρώ!


Σήμερα η εταιρεία αυτή (αν υπάρχει) έχει πολλά σκοτεινά σημεία και ένα από αυτά αφορά την συμμετοχή στο ΔΣ ατόμων που δήθεν δεν γνώριζαν ότι ήταν σύμβουλοι! Είναι δυνατόν να καταγγέλλεται (εκ των υστέρων) ότι ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ ΑΜΝΕΠ φέρεται να υπέγραψε αντ’ αυτών!

Και όμως, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που φέρονται σε πρακτικό της ΑΕ ΑΜΝΕΠ να ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αρκετά «αποποιούνται τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της ΑΕ ΑΜΝΕΠ» και με εξώδικό τους δηλώνουν ότι.....«ουδέποτε ήταν μέλη και ουδέποτε υπέγραψαν οποιαδήποτε έγγραφο»......«εν αγνοία τους και χωρίς τη συγκατάθεσή τους φέρονται να εξελέγησαν ως τακτικά μέλη».....«ψευδώς αναφέρεται ότι παρέστησαν σε συνεδριάσεις» και ότι.....«κάποιος πλαστογράφησε την υπογραφή τους!»

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά μετά από καταγγελίες και ευρεία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς (31 Αυγούστου 2011).

Ο Δήμαρχος κ. Ν. Χιωτάκης που όλα (όλα;) τα ψάχνει, έψαξε το παρελθόν της ΑΕ; Είδε ότι στις 06/02/2008, 4 σύμβουλοι οι κ.κ. Λαγουδάκος Μιχαήλ, Βενιέρη Αννούσα, Παλαιοδήμος Άγγελος, Κόκκας Αριστοτέλης παραιτήθηκαν ομαδικά λόγω της αφερεγγυότητας λειτουργίας της ΑΕ ΑΜΝΕΠ;

Πως είναι δυνατόν να χαρακτήρισε, στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, τον Ιούλιο του 2009, ο κ. Ν. Χιωτάκης τη συμμετοχή στην ΑΕ ΑΜΝΕΠ του Δήμου Κηφισιάς, ως «σημαντική εξέλιξη για το μέλλον και τις αναπτυξιακές προοπτικές της»;  

Είχε ή δεν είχε καταγγελθεί ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ασημάκης Φωτόπουλος είχε όλες τις  αρμοδιότητες εν λευκώ, ότι είχε υπερεξουσία διαχείρισης χρημάτων. Πώς ελέγχθηκε η διαχείριση;  Στο απυρόβλητο κάθε απόφαση;

Σήμερα είναι σίγουρο πως η υπόθεση θα πάρει σύντομα το δρόμο της Δικαιοσύνης με την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών που θα επιληφθούν του θέματος.

Πολλά ερωτηματικά προκύπτουν και ως προς τις πολιτικές ευθύνες των μετόχων – δήμων της εταιρείας, τον έλεγχο που ασκούσαν οι δήμαρχοι ως προς τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και τη διαχείριση των οικονομικών της.

Δόθηκαν συνεπώς χρήματα σε μια «γκριζότατη» επιχείρηση άνευ όρων με εισήγηση από την πλειοψηφία της σημερινής δημοτικής αρχής.

Πώς όμως τα ενέκριναν σύσσωμοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κηφισιάς χωρίς έλεγχο;

Πως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν την διάθεση αυτού του ποσού χωρίς έλεγχο πριν και μετά; Πως τολμούν να αποποιούνται ευθύνες;

Ποιος έδωσε εντολή εκταμίευσης 65.000 € και πώς ο «Επίτροπος», που ελέγχει διεξοδικά τα έξοδα των Δήμων, άφησε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια κίνηση;   

Τα χρήματα των Δημοτών με ποιες εγγυήσεις και προϋποθέσεις τοποθετήθηκαν σε μια «σκούρα» Δημοτική ΑΕ και σήμερα ο Δήμαρχος διατείνεται εκ των υστέρων ότι θα τα ζητήσει πίσω;

Είναι δυνατόν να είναι σοβαρές, αν μη χειρότερα, αυτές οι διαδικασίες και οι καταβολές χρημάτων των Δημοτών της Κηφισιάς απ’ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους;    

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Παρακολούθηση....της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Π. 38298!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε χθες Τρίτη 06/09/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα «6» τακτικά μέλη η συνεδρίαση ξεκίνησε με την επικύρωση πρακτικών ( 05/07/2011, 12/07/2011, 19/07/2011, 26/07/2011, 02/08/2011 και 23/08/2011 ) και στην συνέχεια με την λήψη αποφάσεων επί «4» εκτάκτων και «28» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση ημερομηνίας 01/09/2011.


Πάρθηκαν  «εγκριτικές» αποφάσεις για τα «4» έκτακτα θέματα .....χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!....που αφορούν (1) αγορά πινακιδίων ελεγχόμενης στάθμευσης (2) συντήρηση / επισκευή καυστήρα λεβητοστασίου (3) προμήθεια καυσίμων από ΕΚΟ με διαγωνισμό ύψους 236.000,00 ευρώ και (4) αναδρομική «αποζημίωση» υπαλλήλων του Δήμου ύψους 100.148,00 ευρώ που αφορά πρόσθετη αμοιβή  146,00 ευρώ, την  οποία εκδίκασε το Ειρηνοδικείο! Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε να δοθεί σε 4 δόσεις διμηνιαίες αφού πρώτα η δαπάνη περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο!

Από τα κάτωθι «28» τακτικά θέματα το μοναδικό θέμα που δεν πάρθηκε ομόφωνα εγκριτική απόφαση διότι ο κ. Τσούλος  ψήφισε λευκό!.......ήταν το θέμα 4!

1. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.27 με τίτλο « Προμήθεια θηκών σακουλών για αποκομιδή περιττωμάτων ζώων συντροφιάς » που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 7.000,00€ για το έτος 2011. Εγκρίνεται για 10.200 σακούλες!

2. Έγκριση  δαπάνης ύψους 196,00 € και ψήφιση διάθεση  της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.03 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

3. Έγκριση δαπάνης ύψους 340,00 € και ψήφιση διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.03 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

4. Έγκριση δαπάνης ύψους 8.250,00€ και ψήφιση διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.12 με τίτλο «Προμήθεια αυτοκόλλητων αφισών και γραμμάτων για το ντύσιμο αυτοκινήτων»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 14.900,00€ για το έτος 2011. Εγκρίνεται με πλειοψηφία η δαπάνη των 1.100,00 ευρώ ανά όχημα!

5. Έγκριση δαπάνης ύψους 40.000,00€ , ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.06 για «Προμήθεια γραφικής ύλης και εντύπων υπηρεσιών» για τις ανάγκες του Δήμου , που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 55.000,00€ για το έτος 2011, και έγκριση της υπ’ αρ. 41/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την διεξαγωγή προχείρου διαγωνισμού. Εγκρίνεται.

6. Έγκριση δαπάνης,  ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.05 για «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του  Δήμου , που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 45.000,00€ για το έτος 2011, και έγκριση της υπ’ αρ. 32/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την διεξαγωγή προχείρου διαγωνισμού. Εγκρίνεται.

7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.12 με τίτλο «Προμήθεια βανών  ύδρευσης» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

8. Έγκριση δαπάνης ύψους 13.750,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.04 με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικού υλικού αντλιοστασίου» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται σύμφωνα με την μελέτη της Υπηρεσίας Ύδρευσης!

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.02 με τίτλο «Προμήθεια  φρεατίων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

10. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.04 με τίτλο «Προμήθεια  πλαστικών σωλήνων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

11. Έγκριση δαπάνης ύψους 40,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.08 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.09 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων, φορτοεσκαπτικών  και λοιπών μηχανημάτων » που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται αποκλειστικά για ελαστικά!

13. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.900,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.14 για  «Υποστήριξη – συντήρηση επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.600,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

14. Έγκριση δαπάνης ύψους 7.500,00€ και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.12 με τίτλο   «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

15. Έγκριση δαπάνης ύψους 900,00€ και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.14 με τίτλο «Δαπάνη τηλεοπτικών υπηρεσιών / συνδρομητική τηλεόραση ΝΟVA»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 1.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται για το θυρωρείο του Δήμου!

16. Έγκριση δαπάνης ύψους 6.200,00€ και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6613.01 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων βιβλιαρίων απορίας»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

17. Έγκριση δαπάνης ύψους 110,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6263.03 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

18. Έγκριση δαπάνης ύψους 10.300,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6266.03 με τίτλο «Δαπάνες υποστήριξης μισθοδοσίας Δημ. Ν.Π.Δ.Δ.»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 14.900,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

19. Έγκριση δαπάνης ύψους 14.750,00€ και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.05 με τίτλο «Προμήθεια ψηφιακού συστήματος επικοινωνιών (ασυρμάτων)»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται για 10 φορητούς πομποδέκτες, 3 σταθμούς οχημάτων, 1 σταθμό βάσεως και 1 αναμεταδότη!

Ο κ. Σιδέρης ανέφερε ότι είναι η δεύτερη φορά που κλέβουν την κεραία! Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε αυτή την φορά να τοποθετηθεί η καινούργια κεραία μέσα στο μοναστήρι!

20. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.08 με τίτλο «Εργασία διαγραμμίσεων – αναδιαγραμμίσεων για τη εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.600,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται σύμφωνα τις αναφερόμενες προδιαγραφές!

21. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6234.05 με τίτλο «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών» που έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 88.000,00 € για το έτος 2011, και έγκριση της υπ’ αρ. 48/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου καθώς και των όρων διακήρυξης για την  διεξαγωγή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Εγκρίνεται.

22. Έγκριση δαπάνης ύψους 255,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.09 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών και  συστημάτων πυρανίχνευσης»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 7.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

23. Έγκριση  δαπάνης ύψους 810,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6265.01 με τίτλο  « Επισκευή και συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Αυτοκινητοστασίου»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 6.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

24. Έγκριση  δαπάνης ψήφιση  διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.05 με τίτλο  «Προμήθεια φακέλων για το αρχείο του Δήμου»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

25. Έγκριση δαπάνης ύψους 200,00€ και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6263.03 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 17.000,00 € για το έτος 2011. Εγκρίνεται.

26. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 8261.02 που αφορά «Επιστροφή εγγυητικών επιστολών» ποσού 755,00 € με δικαιούχο την Τζανετάκη Αντωνία – Ιόλη  (αποφ. 232/11Δ.Σ.) και 1.009,00 € στη  Γιώτη Ελένη (απόφ. 78/11 Δ.Σ). Εγκρίνεται.

27. Έγκριση : α. ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 προϋπολογισμού 2011 που αφορά «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»,  και β. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 για την ανωτέρω δαπάνης στο όνομα του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου κ. Λεωνίδα Λώρα. Εγκρίνεται.

28. Έγκριση : α. ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 προϋπολογισμού 2011 που αφορά «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»,  και β. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 για την ανωτέρω δαπάνης στο όνομα της  έμμισθης δικηγόρου του Δήμου κ.  Κεμπερά  Σταυρούλα. Εγκρίνεται.

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Παράπλευρα οφέλη!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ

250 Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ψήφισαν στην ίδια κατεύθυνση και μετέτρεψαν σε νόμο νομοσχέδιο που πρότεινε η κυβερνητική πλειοψηφία.


Οι Βουλευτές αυτοί ανήκουν σε τέσσερα διαφορετικά κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Οι Βουλευτές αυτοί είχαν υπόψη τους τις αντιδράσεις των επικεφαλής των διοικήσεων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Χώρας. Γνώριζαν επίσης - κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου - την πιθανότατη αντίδραση των οργανωμένων φοιτητικών νεολαιών, ως παγίως συμβαίνει ανέκαθεν όποτε μεταβολή εκ του τέλματος.

Οι οπαδοί των εν λόγω κομμάτων περιέργως πως, δεν βρέθηκαν αντιμέτωποι να κατηγορούν αλλήλους, ως οπαδούς κομμάτων που καταστρέφουν την Χώρα, την Παιδεία κ.ο.κ.  

Όλα μοιάζουν απίστευτα και όμως όντως συνέβησαν. Η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε πρωτοφανώς και με εντυπωσιακή πλειοψηφία την μετατροπή του προταθέντος νομοσχεδίου σε νόμο του Κράτους.

Ωρίμασαν οι συνθήκες, συνέκλιναν οι αντιτιθέμενες απόψεις και θέσεις των κομμάτων επί του συγκεκριμένου ζητήματος και προκάλεσαν την πρωτάκουστη και θετική για τα ελληνικά δεδομένα  ψηφοφορία.

Προφανώς το πολιτικό σύστημα κάτω από την πίεση της κρίσης και της γενικευμένης αμφισβήτησης του κύρους του εκ μέρους της κοινής γνώμης, υποχρεώθηκε να μεταλλάξει τις συμπεριφορές και να μετατρέψει την κομματική συμπεριφορά σε επιτέλους πολιτική συμπεριφορά προκειμένου να επιβιώσει.


Παρακολουθήσαμε με προσοχή και ενδιαφέρον τη συζήτηση στη Βουλή και διαμορφώσαμε θετική άποψη για το ψηφισθέν νομοσχέδιο και θεωρούμε την εφαρμογή του νόμου αυτού σημαντική συμβολή στα της Παιδείας του τόπου μας αλλά ούτε για μια στιγμή διέφυγε η προσοχής μας από το γεγονός της σύμπτωσης των απόψεων των βουλευτών, των εχθρικών πάντοτε μεταξύ τους κομμάτων, και της στείρας κατά παράδοση, αντιπαράθεσής τους αφής υπήρξαν.

Τα προβλήματα αυτού του τόπου ήταν πάντα προϊόν της πολιτικής ασυνεννοησίας, της ακραίας και στείρας κατ’ έθιμο αντιπαράθεσης που πάντοτε ακύρωνε ότι αυτός ο Λαός μπορούσε ανέκαθεν καλύτερο να δημιουργήσει και να κατακτήσει.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις επιθυμούμε να τονίσουμε εμφατικά την αποφασιστικής αξίας και αποτελεσματικότητας πρακτική, που προσφέρει η συναίνεση, η συνεργασία, η εποικοδομητική αντιπολίτευση, η αποφυγή καταγγελτικού λόγου, η ψύχραιμη και νηφάλια σκέψη, η καλή πρόθεση σε κάθε περίπτωση, διότι η πολιτική δεν αφορά προσωπικές διαφορές αλλά διαχειρίζεται ζητήματα αποκλειστικώς δημοσίου συμφέροντος και μόνο.


Η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα στη πολιτική διαδικασία δεν μπορεί να είναι ζητούμενο ή ευκταίος στόχος αλλά δομικό στοιχείο και εκ των ουκ άνευ χαρακτηριστικό της. Η συχνότατη άλλωστε επίκληση της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας εκ μέρους των ιδίων των πολιτικών όταν απευθύνονται στους συναδέλφους τους, αποκαλύπτει το μέγεθος της έλλειψης των και την απόσταση που απαιτείται να καλυφθεί. προς τούτο.

Αν και τώρα επίκειται να αναδυθεί το πρόσκομμα της αντισυνταγματικότητας του νόμου από το καθηγητικό κατεστημένο και άλλα χίλια δυο εμπόδια από το αρνητικό μη αντιπροσωπευτικό των φοιτητών, αυτοαποκαλούμενο φοιτητικό κίνημα, ένα μένει βέβαιον το ότι ένα βήμα συνταρακτικό έχει συντελεσθεί.

Η συνέχισή του και σε αναλόγου σημασίας ζητήματα που ταλανίζουν χρονίως τον τόπο θα αποδείξει ότι τα προβλήματα μας μπορούν να βρουν τη λύση τους αλλά και το πολιτικό σύστημα ενδεχομένως την επιβίωσή του.     

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Παρακολούθηση.....της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με Α.Π.21!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Την Τετάρτη  31/08/2011 και ώρα 07.00μμ  συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, υπό την προεδρεία της κ. Κορογιαννάκη, για την λήψη των παρακάτω αποφάσεων.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στην μνήμη του Λεωνίδα Κύρκου, ενός αριστερού πολιτικού γεννημένου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ακολούθησε η ομόφωνη επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τις 13ης Ιουλίου 2011 που αφορούσε Έκτακτη ΓΣ της Μένανδρος ΑΕ.

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο:

- ότι η Μένανδρος ΑΕ στις 5 Αυγούστου καταχωρήθηκε στα μητρώα των ΑΕ χωρίς όμως να εξηγήσει τι γινόταν το μακρύ διάστημα που η Δημοτική ΑΕ δεν ήταν νόμιμη και λειτουργούσε ή κατέβαλε χρηματικά ποσά χωρίς να είναι γραμμένη στα μητρώα!

-  ότι εφεξής οι Δήμοι θα πληρώνουν ΦΠΑ στο νερό.

- ότι κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή του Δήμου είναι άμεσα καταβλητή.

Ακολούθησε συζήτηση, διάρκειας μιας ώρας περίπου, προ ημερησίας διατάξεως:

- επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας μέχρι τις 1700 και γίνεται έκκληση να καταβληθεί προσπάθεια να μην γίνονται κλήσεις στο 15241 κατά τις ώρες αιχμής 0930-1230.

- οι φωτεινοί σηματοδότες θα συντηρούνται πλέον από τους Δήμους. Ήδη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γ. Παπαδόπουλος δήλωσε έλλειψη τεχνογνωσίας και πόρων που μπορεί να σημαίνει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων;

- ο κ. Σιδέρης είπε ότι συναντά πολλές δυσκολίες στην διαδικασία ψεκάσματος των κουνουπιών για να λάβει την απορία από την κ. Α. Συνοδινού η οποία αναρωτήθηκε τι δεν μπορεί να καταφέρει ο κ. Σιδέρης σχετικά με το ψεκασμό των κουνουπιών αφού για όλους τους Δήμους το ψέκασμα είναι πλέον ρουτίνα εύκολη! Αν για ένα ψεκασμό βρίσκει δυσκολίες τότε τι να περιμένουν στα, έστω λίγο, πιο σύνθετα οι Δημότες;

- ο κ. Β. Βάρσος στηλίτευσε την εμπλοκή του ονόματός, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης Μελισσίων - Πεντέλης  του Δήμου Μελισσίων, μελών της παράταξής του και της κ. Χ. Κοσμά!

Από την διαλογική συζήτηση, σε σχέση με την εταιρεία αυτή, διαφάνηκαν πολλά σκοτεινά σημεία οργάνωσης και λειτουργίας της. Στην εταιρεία αυτή ο Δήμος Κηφισιάς είχε καταβάλλει, χωρίς εμφανώς φερέγγυες προϋποθέσεις, συμμετοχή περίπου 65.000 € και, σύμφωνα με την δήλωση του Δημάρχου, θα επιδιωχθεί να αναζητηθούν και να επιστραφούν στα ταμεία του Δήμου.  Για το αποτέλεσμα αυτό ουδείς ζήτησε συγνώμη! Ίσως θα πρέπει αναλυτικά να διερευνηθεί το παρασκήνιο.  Συζητήθηκε εκ νέου το γεγονός ότι οι εισηγήσεις για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μισές ή με δύο λόγια.

- η  κ. Α. Συνοδινού στηλίτευσε το γεγονός ότι το περιβάλλον της Κηφισιάς και η αισθητικής παραμένουν στάσιμα ή προς το χειρότερο. Έθεσε θέμα φουσκωμένων λογαριασμών νερού στην Ερυθραία και ζήτησε να ενταχθεί το θέατρο της Νέας Ερυθραίας στο ΕΣΠΑ.

- ο κ. Π. Κανακάκης ρώτησε γιατί αυξήθηκε η διαδρομή του 523 (Αδάμες) χωρίς παράλληλα  να αυξηθεί η εξυπηρέτηση και αναρωτήθηκε με ποιους διαβουλεύτηκε ο ΟΑΣΑ.  

Στην συνέχεια  συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν ομόφωνα «26» από τα «30» τακτικά θέματα:

Θέμα 3: Το τροφείο στους βρεφονηπιακούς σταθμούς καθορίστηκε κλιμακωτά προς τους γονείς με εισόδημα πάνω από 8.000 €. Το μέγιστο τροφείο ανά μήνα αφορά 60 €.

Θέμα 5: Ο τάφος Μακαρονοπούλου να παραμείνει στην οικογένεια.

Θέμα7: Να γίνει εκκαθάριση με την υπόθεση κτήματος Καθάρειου.

Θέμα 8: Να γίνει προσφυγή για όσα θέματα το ΠΔ περί προβαλλόμένων δεν ικανοποιούν την συνοικία.

Θέμα 17: Υπήρξε ένταση με το θέμα περί αλλαγής χρήσης κτίσματος σε παραδοσιακή περιοχή. Όλη η αντιπολίτευση δέχθηκε την αλλαγή αλλά καταψηφίστηκε από την συμπολίτευση!

Τα υπόλοιπα θέματα εγκρίθηκαν ως είχαν....ενώ αναβλήθηκαν τα με αριθμό 18 -19 -20 -21.

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Υποβαθμίστηκε η χώρα και το γεν... ανέβηκε!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Γελοιοποίησε τους αμερικανικούς Οίκους Αξιολόγησης η Ιαπωνία. Την Τετάρτη 24/08/2011 η Moody's υποβάθμισε την ιαπωνική οικονομία για πρώτη φορά από το 2002 στο επίπεδο Αα3 (το τέταρτο καλύτερο).


Αποτέλεσμα; Αντί για την καταστροφή!......το γεν εκτινάχθηκε σε... επίπεδα - ρεκόρ έναντι του δολαρίου!


Όσο για το δημόσιο χρέος, τα 10ετή γιαπωνέζικα ομόλογα υπέστησαν αύξηση επιτοκίου κατά... 0,02%, που μάλιστα αποδείχθηκε κι αυτή διάρκειας λίγων ωρών!.... καθώς ανέβηκε αρχικά το επιτόκιο στο 1,03% και στη συνέχεια έπεσε στο 1,01%, όπως προηγουμένως.

Η Ιαπωνία δηλαδή δανείζεται με το μισό επιτόκιο από εκείνο της Γερμανίας, η οποία έχει αξιολόγηση τέσσερις βαθμίδες ανώτερη!

Με άλλα  λόγια... οι Οίκοι Αξιολόγησης μας δουλεύουν ψιλό γαζί!....κι όποιος από σας πιστεύει το παραμύθι τους κάθε φορά....πρόβλημά του!

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Δήμος Κηφισιάς κρύβει στοιχεία;

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν ονειρεμένες απολαβές σε σχέση με τους αντίστοιχους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών. Μερικοί δε υπάλληλοι είναι ακόμα πιο «τυχεροί» από τους υπόλοιπους.


Χαρακτηριστικές περιπτώσεις προυχόντων είναι:

- Μηχανολόγος Μηχανικός - μισθό 87.325 ευρώ. 
- Οικονομολόγος - μισθό 83.767,13 ευρώ.
- Διοικητικός υπάλληλος ΤΕ - μισθό 55.138,76 ευρώ.

Για αναλυτικές  λεπτομέρειες  πατήστε εδώ...

Οι παραπάνω αποκαλύψεις έγιναν όταν, εν όψει του νέου βαθμολογίου – μισθολογίου, το Υπουργείο ζήτησε από τους Δήμους να αποστείλουν στοιχεία για το κόστος μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού (μόνιμοι υπάλληλοι και αορίστου χρόνου) των δημοτικών επιχειρήσεων.

Εκείνο που δεν ζήτησε το Υπουργείο ήταν και οι ετήσιες απολαβές των προέδρων και αντιπροέδρων των Δημοτικών επιχειρήσεων και γενικά των αιρετών για τις οποίες ο Δήμαρχος Κηφισιάς ισχυρίζεται ότι προβλέπονται ανάλογες του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου!

Τέτοια όμως πρόβλεψη δεν υφίσταται. Είναι εκεί όπου τα χρήματα των δημοτών της Κηφισιάς και όχι μόνο «εξασφαλίζονται»; Απαντάει μήπως στο ερώτημα που σπαταλώνται τα λεφτά των Δημοτών, του απλού πολίτη και υπαλλήλου;


Μήπως γι’ αυτό ο Δήμος Κηφισιάς ήταν από τους Δήμους που δεν έστειλαν στοιχεία μισθοδοσίας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης;

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Αλαλούμ στους λογαριασμούς ύδρευσης στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Ερυθραίας.

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται λάθη στους λογαριασμούς ύδρευσης στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Ερυθραίας.
Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων  μετρήσεις δεν γίνονται και οι χρεώσεις γίνονται κατά προσέγγιση, έτσι υπάρχει αναντιστοιχία στον χρόνο χρέωσης και στα κυβικά. Οι λογαριασμοί αποστέλλονται σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και υπάρχουν περιπτώσεις διπλωχρεώσεων.
Το χρονικό περιθώριο μεταξύ αποστολής και ημερομηνίες λήξης πληρωμής  είναι μόλις μία εβδομάδα, με αποτέλεσμα οι δημότες να μην προλαβαίνουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και όλα αυτά εν μέσω θέρους.
Το θέμα έφερε δημότης και στην  12η   Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας, όπου ο πρόεδρος εργαζομένων της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ερυθραίας κ. Τσικρίτης Χάρης παραδέχτηκε ότι γίνονται λάθη στην εκτύπωση των λογαριασμών από ιδιωτική εταιρία, αλλά παραδέχτηκε επίσης ότι μπορεί να δίδονται και λάθος νούμερα.
Ο  πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ερυθραίας κ. Α. Ξενάκης δικαιολόγησε την κατάσταση λόγω αλλαγής του τρόπου καταμέτρησης και βεβαίως λόγω συνένωσης των δήμων. Δεσμεύτηκε να ενημερώσει τον Αντιδήμαρχο.
Συμπέρασμα: για άλλη μια φορά μας φταιει ο «Καλλικράτης»!
Κύριοι της Αυτοδιοίκησης σοβαρευτείτε διότι μάλλον δεν καταλάβατε η  ΔΕΝ θέλετε να καταλάβετε ότι εσείς ασκείται ΔΙΟΙΚΗΣΗ και όχι ο «Καλλικράτης»!