Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Υλοποιώντας τον Καλλικράτη!

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ

Στο τελευταίο φύλλο της Κηφισιάς, δημοσιεύθηκε επιστολή του Δημοτικού Σύμβουλου κ. Β. Σιδέρη με τον τίτλο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ή ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ;».

Η επιστολή αυτή απευθυνόταν προς το Δημοτικό Συμβούλιο και διαβάστηκε από την Πρόεδρο στην συνεδρίαση της 01-06-2011.

Δεν θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που έθεσε ο κ. Σιδέρης, γιατί πιστεύουμε ότι παρά τις οποιεσδήποτε ενδείξεις που υπάρχουν, είναι αρκετά νωρίς να πει κάποιος αν ο Ν. 3852/2010 έχει τα χαρακτηριστικά του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ή του ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ!

Θα διατυπώσουμε όμως ορισμένες σκέψεις που σχετίζονται με την κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά την μετά την έναρξη της εφαρμογής του Ν. 3852/2010 και τα όσα ο κ. Σιδέρης στο τέλος της επιστολής του προτείνει.

Κατ΄ αρχή θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι για όσους θέλησαν να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ (επί υπουργίας Π. Παυλόπουλου) που έγινε ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (επί υπουργίας Γ. Ραγκούση), ήταν προφανές ότι μιας τέτοιας έκτασης θεσμική αλλαγή στον χώρο της Τ. Α. (Δήμοι – Νομαρχίες – Περιφέρειες) και της Αποκεντρωμένης Κεντρικής Εξουσίας (νέες Διοικητικές Περιφέρειες), προϋπέθετε:

- η λεπτομερή σχεδίαση, σοβαρή και εξαντλητική διαβούλευση και πιλοτική εφαρμογή

- η κλιμάκωση των ενεργειών σε φάσεις, βάσει προκαθορισμένου προγράμματος με μετάβαση από την μια φάση στην άλλη, όταν η κάθε μια θα ολοκληρωνόταν.

- η οικονομική και πολιτική υποστήριξη των νέων ΟΤΑ που θα προέκυπταν κατά την μεταβατική περίοδο, που απαιτούσε: (1) δυνατότητα διάθεσης του ποσού που είχε προϋπολογιστεί και ήταν 5 δις. €. (2) μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ μαζί με τους απαραίτητους πόρους (3) ετοιμότητα του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω μιας υψηλού επιπέδου Επιτροπής ( Steering Committee ) υπό Υφυπουργό ή Γ. Γ. να επιλαμβάνεται και να επιλύει με τον προσήκοντα τρόπο τα κενά που θα ανέκυπταν κατά την εφαρμογή

Δυστυχώς οι προϋποθέσεις αυτές δεν διασφαλίστηκαν, κάποιες καθόλου και άλλες στο ποσοστό που απαιτείτο, γι΄ αυτό και με δεδομένη την χείριστη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε σαν Χώρα και σαν πολίτες , ήταν προφανές και αναμενόμενο ότι πολλές θα ήταν οι δυσκολίες και σοβαρές οι επιπτώσεις (1) στο Κοινωνικό Σύνολο (2) σε αυτό που ονομάζουμε Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα εκείνη του Α΄ βαθμού, της οποίας την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα οφείλουμε να προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού, σαν κάτι δικό μας!

Το τραγικό είναι, ότι οι κατά περίπτωση αρμόδιοι, ακόμα και όταν το ΔΝΤ είχε περάσει την πόρτα μας και η ΤΡΟΙΚΑ είχε αναλάβει τον ρόλο της, σηματοδοτώντας «την έναρξη της μειώσεως της Εθνικής Κυριαρχίας», που είχε προαναγγείλει προ ετών η τότε πρόεδρος της Βουλής κ. Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη  προσφωνώντας την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, συνέχισαν να παίρνουν αποφάσεις, σαν αυτές που μας οδήγησαν εδώ που φτάσαμε σήμερα, αγνοώντας το «σπεύδε βραδέως» ή νεοελληνικά «πάω αργά γιατί βιάζομαι»!

Το τραγικότερο ακόμα είναι ότι οι κατά περίπτωση αρμόδιοι και κυρίως το ΥΠ.ΕΣ. και οι Δημοτικές Αρχές, αρνούντο στην ουσία να δουν την κατάσταση κατάματα και να προβούν έγκαιρα σε διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να μην σταματήσει π.χ. η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, των νηπιαγωγείων, της κοινωνικής πρόνοιας και άλλων έργων που άπτονται της καθημερινής μας ζωής.

Προτείνει ο κ. Σιδέρης η Τ. Α. να ορθώσει το ανάστημα της και να παλέψει για την απόκτηση των αναγκαίων πόρων για τις νέες αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν με τον Καλλικράτη.

Προτείνει επίσης έγκαιρη ενημέρωση των Δημοτών και συστράτευση τους, ώστε να εξασφαλιστεί η κατανόηση και η συνεργασία, για να ξεπεραστούν οι ελλείψεις και οι δυσκολίες καταλήγοντας «Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι κρίσιμες και θα πρέπει να παρθούν άμεσα». Θα συμφωνήσουμε μαζί του.

Το Ανώτατο Όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει άμεσα, προ των διακοπών και να συζητήσει σοβαρά την κατάσταση και τα μέτρα που πρέπει να πάρει για την αντιμετώπιση της, δηλαδή:

- τις διορθωτικές παρεμβάσεις στον εσπευσμένα εγκριθέντα προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα του 2011 ώστε να διασφαλιστεί η κατεύθυνση των ίδιων πόρων του Δήμου προς τις ανάγκες υψηλής προτεραιότητας, όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, πρόνοια και άλλα ανάλογου σκοπού έργα

-  τις επιδιώξεις, διεκδικήσεις από τη Κυβέρνηση

Μια τέτοια συζήτηση για να είναι επωφελής πρέπει κατά την άποψη μας να γίνει σε ειδική συνεδρίαση  έχοντας σαν βάση μια ολοκληρωμένη εισήγηση στην οποία θα αποτυπώνεται με σαφήνεια η υφιστάμενη – διαμορφωμένη κατάσταση κατά τομείς και θα προτείνονται μέτρα και ενέργειες .

Η άνεση χρόνου για μια τέτοια συζήτηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, γι΄ αυτό σκόπιμο είναι η συνεδρίαση αυτή να γίνει Σαββατοκύριακο για να έχουν όλοι οι Σύμβουλοι ευχέρεια χρόνου.

Μετά από μια τέτοια ενέργεια και ενημέρωση των πολιτών, η κατανόηση και η συμπαράσταση πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη.

Θα είναι όμως δύσκολο να επιτευχθεί εάν π.χ. συνεχιστεί να αναφέρεται η αδυναμία διάθεσης 200.000 € που χρειάζονται για το νηπιαγωγείο στον Γράμμο – Φοίνικα, όταν στο τεχνικό πρόγραμμα θα εμφανίζονται δαπάνες 1 εκ. και πλέον για έργα που η αναβολή τους δεν θα είχε επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο.

Με απλά λόγια, η προσπάθεια θα πρέπει να στραφεί σε έργα που θα βοηθήσουν να αμβλυνθεί η δυσχερής κατάσταση που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος των κατοίκων από την κακή οικονομική συγκυρία.


Τέλος ας αξιοποιηθεί η ευχέρεια του Καλλικράτη, όπως εισηγήθηκε και η Επιτροπή Θεσμών και Διαδικασιών του Δήμου,  να ανατεθούν αρμοδιότητες στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και Οικονομικών, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να επικεντρώσει την προσπάθεια του στα μείζονα θέματα του Δήμου που επιτάθηκαν με την συνένωση και να σταματήσουμε να βλέπουμε ημερήσια διάταξη με 30-40 θέματα που ουσιαστικά το εκτρέπουν από τον επιτελικό του ρόλο!

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Παρακολούθηση........της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Π.25656!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τρίτη 14/06/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 7 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος, η συνεδρίαση ξεκίνησε με την λήψη αποφάσεων επί «56» τακτικών θεμάτων και 1 έκτακτου θέματος που αναφέρονται στην πρόσκληση ημερομηνίας 09/06/2011.....πηγή... 

Πάρθηκαν ομόφωνες «εγκριτικές» αποφάσεις  για τα «1 έως 33» θέματα τα οποία παρουσιάστηκαν επί τροχάδην......από τον κ. Πρόεδρο στα μέλη της Επιτροπής και αφορούσαν εγκρίσεις δαπανών οι οποίες είχαν ήδη εγκριθεί από την Περιφέρεια!

Στην συνέχεια ακολούθησαν «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «34 έως 56» θέματα....χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

Σημειώνω όμως χαρακτηριστικά.....

Θέμα 36. Διαβίβαση πρακτικού εξέταση ένστασης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού της Επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων» στα πλαίσια του Κ.Α. 20.6672.09, που έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 70.000,00€ για το έτος 2011.

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις των δύο εκ των τριών διαγωνιζόμενων εταιρειών λόγω ελλιπών «εγγυητικών» και κατακυρώθηκε ομόφωνα η προσφορά της τρίτης εταιρείας με την επωνυμία Πανουσάκης!

Θέμα 39. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 που αφορά «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» βάσει της υπό αριθμό 296/011 Απόφασης Μονομελούς   Πρωτοδικείου Αθηνών στο όνομα  Δημήτριος  Παρασκευόπουλος – Κόλλιας.

Συγκεκριμένα αφορούν διακαστικά «έξοδα» του τ. Δήμου Νέας Ερυθραίας για υποθέσεις από το 2006!....τα οποία ανήρχοντο  αρχικά στο υπερβολικό ποσό των 220.000,00 ευρώ! Μετά κατόπιν συμβιβασμού το ποσό κατήλθε στα 110.000,00 ευρώ! Η δαπάνη εγκρίθηκε «υπό διαμαρτυρία» ομόφωνα!

Ο κ. Σιδέρης σχολίασε λέγοντας ότι ο τ. Δήμος Νέας Ερυθραίας άφησε ένα μεγάλο «χωνευτήρι».........παλαιών δικαστικών οφειλών στον ενιαίο Δήμο!

Θέμα 44. Έγκριση ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6824.04 που αφορά «Λογιστική τακτοποίηση από μίσθωμα αστυνομικού τμήματος Εκάλης». Ο κ. Πρόεδρος παρατήρησε ότι μέχρι σήμερα ο τ. Δήμος Εκάλης δεν έχει εισπράξει ούτε ένα μίσθωμα διότι συνεχίζεται ο συμψηφισμός με οφειλόμενα πρόστιμα του ΥΠΕΧΩΔΕ!

Θέμα 45, 46 και 47. Εγκρίσεις δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων που αφορούν «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» του τ. Δήμου Νέας Ερυθραίας! Εγκρίθηκαν ομόφωνα.......αλλά και πάλι υπό διαμαρτυρία!

Θέμα 50. Εγκρίθηκε ομόφωνα η Επικαιροποίηση των υπό αριθμό 166/2008 & 6/2009 αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής του τ. Δήμου Νέας Ερυθραίας, που αφορούν στην υποβολή δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, από τον Δικηγόρο κ. Εμμανουήλ Φραντζεσκάκη στην ήδη κατατεθείσα με Α09/2069 μήνυση του τ. Δήμου Ν. Ερυθραίας κατά της υπαλλήλου κ. Αθηνάς Μαράκη - Μπαστούνη, ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών. Η κ. Μαράκη διώκεται ποινικά για υπεξαίρεση και πλαστή βεβαίωση ύψους 1.000.000,00 ευρώ!

Θέμα 52 έως 55. Υποβολή Εισηγήσεων της Δικηγόρου κ. Σταυρούλας Κεμπερά, περί   Άσκησης η Μη περαιτέρω ενδίκων μέσων, κατά των διαφόρων Διαταγών Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου σύμφωνα με τα οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Κηφισιάς να καταβάλει το συνολικό ποσό των 39.340,66 ευρώ στον κ. Βλαστάκη Γεώργιο! Οι εισηγήσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα!

Θέμα 56. Υποβολή Εισήγησης της Δικηγόρου κ. Σταυρούλας Κεμπερά, περί   Άσκησης η Μη Αιτήσεως Αναιρέσεως, κατά της υπό αριθμό 1070/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε έφεση του τ. Δήμου Νέας Ερυθραίας κατά της με αριθμό 6764/2009 απόφασης του Π.Π.Α., η οποία είχε εκδοθεί επί τριτανακοπής που είχε ασκήσει ο Δήμος Νέας Ερυθραίας κατά της με αριθμό 441/2005 απόφασης του Π.Π.Α. σχετικά με την υπόθεση Χαρίκλειας Γιάννη για ακίνητο της περιοχής ΜΟΡΤΕΡΟ στη Ν. Ερυθραία. Ομόφωνα αποφασίσθηκε να μην προσβληθεί η εν λόγω απόφαση!

Συμπερασματικά όμως.....

1. Παρατηρώ ότι ο τ. Δήμος Νέας Ερυθραίας, λόγω κακοδιαχείρισης, άφησε μεγάλη «κληρονομιά» διαφόρων παλαιών δικαστικών οφειλών που εκκρεμούν δυστυχώς.......πάνω στις «πλάτες»  του ενιαίου Δήμου και κατά επέκταση των Δημοτών!

2. Αφήνω στην κρίση των Δημοτών του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς το μεγαλείο της ανευθυνότητας!..... της Δημοτικής Αρχής του τ. Δήμου Νέας Ερυθραίας!!

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Το καράβι βουλιάζει!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ  ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ

Έπεσε από καιρό σε ξέρα. Τα νερά κατακλύζουν τα αμπάρια. Το ρήγμα στα ύφαλα είναι μεγάλο. Το πλοίο χάνεται και οι επιβάτες θα πνιγούν!


Αλλά καπεταναίοι, πλήρωμα και επιβάτες είναι εξαιρετικά θυμωμένοι με τον ναυπηγό και τα Ναυπηγεία που το έκτισαν όσο και με αυτούς που έκαναν την παραγγελία κατασκευής. Που καιρός να φροντίσουν να βουλώσουν το ρήγμα μιας  και διεκδικούν ο καθένας το αλάθητο προς τούτο!

Και τι θα γίνει με τους πονόψυχους βουλευτές που νοιάζονται για τον Λαό που υποφέρει και πονάει;  Και ιδού το τραγικό δίλημμα πως τελικώς απαντιέται: για να μην πονά άσε τον να πεθάνει!

Ένας χρόνος και μισός δεν μας άρκεσε να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος της Χώρας. Αντί να φταιει το κακό που μας βρήκε, φταιει ο γιατρός που διέγνωσε τη νόσο και μας αποκάλυψε την αλήθεια!

Η επέμβαση για να έχει πιθανότητες επιτυχίας έπρεπε να γίνει αμέσως και σωστά. Εμείς του ανακοινώναμε τη διάγνωση παράγραφο-παράγραφο και τη θεραπεία ανώδυνη μην και του κακοφανεί.

Τώρα η νόσος προκάλεσε και άλλες βλάβες και η έκβαση της θεραπείας πιο θολή. Οι θεράποντες, Ευρωπαίοι-εταίροι και άλλοι, για το συμφέρον τους προκειμένου να μην επεκταθεί ως πανδημία το φαινόμενο, ενήργησαν αναλόγως αλλά εμείς κραυγάζουμε μόνο την αθωότητά μας καταγγέλλοντάς τους, ότι για να μας βάλουν στην εντατική μας παίρνουν και φακελάκι.

Οι βουλευτές μας ως γνήσιοι εκπρόσωποι του Λαού σκέπτονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες λύσεις προτιμούν. Υποκριτικά αποδέχονται τις ευθύνες, έτσι γενικώς, του πολιτικού Συστήματος για ότι προέκυψε. Κρύβονται μέσα στο μέγεθος του Πολιτικού Συστήματος.

Πρόσωπα δίχως ηγετικά προσόντα στελέχωσαν ανέκαθεν τα κόμματα ενώ το κατεξοχήν ζητούμενο για το ρόλο ήταν τα όσα πολλά συνθέτουν τον ηγέτη. Μέτριοι έως ακατάλληλοι άνθρωποι ταλαιπώρησαν τη πολιτική και την εξέθεσαν στα μάτια του Λαού.

Άνθρωποι που αδυνατούν να αντιληφθούν τη πολιτική του Ηγέτη και αυτού του δικού τους κόμματος υπονομεύουν άθελά τους τόσο τον Ηγέτη όσο και τη παράταξή τους, όποια και αν είναι αυτή.

Το πολιτικό Σύστημα έχτισε δεκαετίες τώρα τη σημερινή παρακμή του. Επέτρεψε και εξέθρεψε τη μετριότητα παντού και προ πάντων μέσα στις τάξεις του. Αντί να ισχύουν τα αυστηρότερα κριτήρια επιλογής στελεχών στους κομματικούς μηχανισμούς, επικρατούσαν οι διαθέσιμοι, οι ανεπάγγελτοι, οι έχοντες απλώς προσωπικές φιλοδοξίες και απεριόριστο χρόνο στους κομματικούς διαδρόμους.

Τα προσοντούχα και άξια πολιτικά στελέχη με την ταυτόχρονη παρουσία τους νομιμοποιούσαν τις μετριότητες. Στη λογική του «δεν περισσεύει κανείς» περίσσεψε η απαξίωση της Πολιτικής και των πραγματικών Πολιτικών Προσώπων.

Όλοι όσοι έχουν πείρα συμμετοχής στα κοινά γνωρίζουν το πόσο δυσχερέστερο για τον εκάστοτε Αρχηγό υπήρξε και παραμένει το να διαχειριστεί τα κομματικά στελέχη παρά να κυβερνήσει το Λαό!! 

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Συναίνεση ΕΔΩ και ΤΩΡΑ!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Είναι προφανές πλέον (1) ότι οδηγούμεθα σε νέες και άκρως επικίνδυνες για την χώρα μας περιπέτειες (2) οι περιστάσεις υπερβαίνουν τις κομματικές γραμμές και (3) οι δραστικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα μπορούν να επιτευχθούν αποκλειστικά και μόνο με συνεργασία τουλάχιστον των δύο κομμάτων εξουσίας!


Θα πρέπει ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κ. Σαμαρά να συμφωνήσουν και να αποφασίσουν ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ  μία σύνοδο κορυφής κατά την οποία οι δύο τους μαζί με μερικούς επίλεκτους συνεργάτες και προπαντός εμπειρογνώμονες να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουν,  μακριά από κάμερες και δημοσιογράφους, την ακόλουθη βασική πλατφόρμα εθνικής συνεννόησης!   

1. Να διαπραγματευθούμε σκληρά,  ενωμένοι σαν μια γροθιά,  με τους δανειστές μας το περίπλοκο ζήτημα του χρέους, διότι ο λογαριασμός δυστυχώς δεν «βγαίνει»! Το timing είναι....τώρα που οι δανειστές μας «τρέμουν» ένα πιθανό «ντόμινο» που θα τίναζε στον αέρα την ευρωζώνη!....επειδή δεν έχουν ακόμη έτοιμα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ελληνικής πτώχευσης!

2. Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να φθάσουμε σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα τουλάχιστον για τα λειτουργικά μας έξοδα.

3. Να αποβάλουν τα εμπόδια που έφτιαξε το πελατειακό κράτος που στραγγαλίζει την υγιή ανάπτυξη εφαρμόζοντας ένα  πακέτο αποκρατικοποιήσεων πλήρως κοστολογημένο.

4. Να περιοριστεί άμεσα η μάστιγα της φοροδιαφυγής, της λαθρομετανάστευσης και της εγκληματικότητας!

για να προλάβουν την.....εξέλιξη του «κινήματος της πλατείας» που αποτελεί καθαρή έκφραση της πολιτικής από-νομιμοποίησης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης!.....με απρόβλεπτες συνέπειες!


Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατες δημοσκοπήσεις φέρουν στην πρόθεση ψήφου μαζί τα δύο μεγάλα κόμματα λίγο πάνω από το 35%! Το μόνο «παρήγορο» στοιχείο για το κυβερνών κόμμα είναι αφενός το γεγονός ότι «κρατάει» ακόμα ο Γιώργος Παπανδρέου και αφετέρου ότι οι πολίτες εξακολουθούν να ζητούν «συναινέσει» μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων!

Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε την Ελλάδα να βυθίζεται και την πολιτική της ηγεσία να παίζει πινγκ πονγκ για το ποίος θα χρεωθεί το κόστος της κρίσης και για το πως θα διασφαλίσουν «μερικοί» τα κομματικά τους παραμάγαζα!

Η Ελλάδα είναι  σε «εμπόλεμη» κατάσταση! Ο χρόνος που απομένει είναι ελάχιστος!.........μέχρι (1) την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα εξασφαλιστεί η δανειοδότηση της χώρας μας για την περίοδο μέχρι το 2014 και (2) την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος στην Βουλή στο τέλος του μήνα!


Ας σοβαρευτούμε επιτέλους προτού έρθουν τα χειρότερα!.....διότι κοινή είναι η πεποίθηση ότι, σε περίπτωση εκλογών,  η αυτοδυναμία θα ήταν ξεγραμμένη και συνεπώς θα ακολουθούσε περίοδος συμβιβασμών και πιθανότατα....ακυβερνησίας!....με ότι αυτό συνεπάγεται για την πατρίδα μας!

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Επειδή δεν είναι εποχή για σπατάλες!

Γράφει ο ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καταρρίπτεται ο «μύθος» ότι οι ηλεκτρικές συσκευές δεν καταναλώνουν ενέργεια όταν είναι κλειστές από το διακόπτη!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και παρουσίασε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), οι ηλεκτρικές συσκευές καταναλώνουν ρεύμα όχι μόνο όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής (stand by), αλλά  και  όταν  είναι   κλειστές από το διακόπτη (off mode) . 

                   .
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SELINA (Standby and Off-Mode Energy Losses In New Appliances)   τη διάρκεια του οποίου μετρήθηκε η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας από συσκευές που βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με αυτή, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα ελληνικά νοικοκυριά οφείλεται στις συσκευές που είναι εκτός λειτουργίας (σε κατάσταση αναμονής ή off mode), σε ποσοστό από 10% έως 15%, ενώ σε ορισμένες συσκευές ήχου ή εικόνας το 80% της ετήσιας κατανάλωσης χάνεται σε ώρες που δεν τις χρησιμοποιούμε.

Όπως τόνισαν οι επιστήμονες του ΚΑΠΕ, το πρόβλημα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οξύνεται διεθνώς καθώς τα νοικοκυριά αγοράζουν όλο και περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές για να διευκολύνουν τη ζωή τους. Μάλιστα, όπως προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, το 2030 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές θα αυξηθεί κατά 800% σε σχέση με το 1990. Ωστόσο, από τη στιγμή που το 10 -15% της ηλεκτρικής κατανάλωσης γίνεται σε ώρες που οι συσκευές είναι εκτός λειτουργίας, υπάρχει μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας.

Από τις μετρήσεις που έγιναν στην Ελλάδα, προκύπτει ότι οι συσκευές που καταναλώνουν περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα όταν βρίσκονται εκτός λειτουργίας είναι τα Computer και τα DVD/Video.

Αναλυτικότερα, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (σε W) σε κατάσταση αναμονής (standby) και η κατανάλωση κλειστών συσκευών (off mode) είναι:

- για τα computer 2.09 και 1.49 αντίστοιχα,
- για τα DVD/Video 1.6 και 1.4,
- για τις συσκευές ήχου 3.69 και 0.98,
- για τις συσκευές απεικόνισης 1.53 και 0.46,
- για τα κλιματιστικά 2.96 και 0.4,
- για τις συσκευές καθαρισμού 1.12 και 0.32
- για την ηλεκτρική κουζίνα 0.98 και 0.19 και
- για το ηλεκτρικό μαχαίρι 0.53 και 0.33.

Από τις μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκύπτει ότι υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές που όταν είναι σε κατάσταση αναμονής καταναλώνουν μέχρι και 40W και όταν είναι κλειστές από το διακόπτη μέχρι 20 W. Μεγάλη κατανάλωση έχουν οι συσκευές με οθόνες και δείχνουν την ώρα, ενώ συσκευές όπως τα πλυντήρια που παλαιότερα δεν είχαν κατανάλωση όταν ήταν εκτός λειτουργίας, σήμερα που έχουν προστεθεί οι χρονοδιακόπτες, καταναλώνουν ακόμη και όταν είναι κλειστές.


Για αυτό, οι επιστήμονες του ΚΑΠΕ συστήνουν στους καταναλωτές, για να εξοικονομήσουν ηλεκτρική ενέργεια, να βγάζουν τις συσκευές από την πρίζα , όταν δεν τις χρειάζονται ή να χρησιμοποιούν πολύπριζα με διακόπτη!!

Παρουσίαση βιβλίου της κ. Ιωάννας Σουλιώτη!

Γράφει η ΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στο stylish bar-restaurant «Cash» των βορείων προαστίων έγινε η παρουσίαση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «To βιβλίο του στυλ» της κ. Ιωάννας Σουλιώτη που προλόγισε  η συγγραφέας και ο γνωστός σχεδιαστής κ. Βασίλης Ζούλιας. «Το βιβλίο του στυλ» αφορά την μόδα και την ομορφιά των τελευταίων 100 χρόνων και την σχέση τους με την σύγχρονη Ελληνίδα.

Βασίλης Ζούλιας, Ζωή και Γιάννης Κωνστανταρόπουλος,
Ιωάννα Σουλιώτη.

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται οι πρωτοπόροι, στον τομέα τους και την εποχή τους, σχεδιαστές και οι τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και χωρίζεται σε δύο ενότητες.

Στην πρώτη, η αναγνώστρια πληροφορείται για τις τάσεις που σηματοδοτούν την κάθε δεκαετία από το 1900-2010 , ενώ στη δεύτερη υπάρχουν  συμβουλές για το πως θα «χτίσει» την σωστή γκαρνταρόμπα ανάλογα με το lifestyle της, την καθημερινότητα της και τον σωματότυπο της.

Η Ρένα Σπηλιοπούλου με την αδελφή της Μαρία Μπαρμπαλιά

Ηigh light της βραδιάς όταν οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να βάλουν την δικιά τους πινελιά του στυλ δημιουργώντας ένα φόρεμα από διαφορετικά design υφασμάτων (πουά, φλοράλ, καρό, πτι καρό, κλπ) σε μια haute couture κούκλα του γαλλικού οίκου Stockman που παραχώρησε ο σχεδιαστής. 

Η κ. Ιωάννα Σουλιώτη φορούσε μια υπέροχη δημιουργία του κ. Βασίλη Ζούλια ενώ το make-up και το hair style της επιμελήθηκε ο κ. Πάνος Καλίτσης.

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Ο Λάκης.....ο Μίκης και η κακή μας μοίρα!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ

Δεν υπάρχει ευκολότερο πεδίο ανάπτυξης επιρροής από εκείνο που αφορά επιθυμούντες ή δυσαρεστημένους. Αρκεί να καταγγέλλεται όποιος εμποδίζει την ικανοποίηση της επιθυμίας και παράλληλα εκείνος που δυσαρεστεί με αποφάσεις  παρά το ότι αντικειμενικά μπορεί να είναι χρήσιμες ακόμη και αναγκαίες.


Η επιτυχία του Λάκη και του Μίκη είναι δεδομένη και η παράσυρση της κοινής γνώμης επίσης εξασφαλισμένη.

Θα ακουστεί ασεβές ως προς τον Λαό και τη Λαϊκή Κυριαρχία αλλά είναι μάλλον αληθές το ότι η του Λαού συνήθης συμπεριφορά κινείται στα ακραία σημεία, της  στάσης οπαδού αφενός και της εξέγερσης αφετέρου. Ενδιαφέρον παραμένει και είναι ζητούμενο η στάση του Λαού ανάμεσα σε αυτές τις καταστάσεις.

Πανθομολογούμενο το ότι το πολιτικό Σύστημα έχει ολοκληρώσει το κύκλο του αν αυτό αρχή έχει τη πτώση της Χούντας το 1974. Έχει εν τω μεταξύ προσφέρει πολλά στη Χώρα και το Λαό μας. Κοντεύουν να συμπληρωθούν 40 χρόνια ομαλού δημοκρατικού βίου που ουδέποτε υπήρξε προηγουμένως στον τόπο μας από την απελευθέρωσή μας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη δημιουργία του Ελληνικού Κράτους.

Τούτο χρειάζεται να το γνωρίζουμε καλά και να το ενθυμούμεθα αδιαλείπτως. Στο ίδιο διάστημα η οικονομία της Χώρας εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τούτο απαιτείται να γνωρίζουμε καλά και να μη το ξεχνούμε ούτε στιγμή.

Αλλά ο Λαός μας όσο και η ηγεσία του συνηθίζουν να αφήνουν μεγάλο μέρος των ευκαιριών ανεκμετάλλευτες. Η μεγάλη ανεκμετάλλευτη ευκαιρία υπήρξε η υστέρηση στη προσπάθεια της δημοκρατικής ωρίμανσης του Λαού μας. Επίσης δεν κατέστη  σαφές τι ακριβώς σήμαινε για την μικρή και απομονωμένη στη νότια Βαλκανική και την γείτονα Τουρκία, Ελλάδα η ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φυσικά δεν αντιληφθήκαμε επίσης τη πρόκληση και τους κινδύνους που ανάμεικτα με τις δυνατότητες  αυτή περιείχε. Μπήκαμε σε ένα απαιτητικό περιβάλλον για να συνεργαστούμε αναγκαστικά ανταγωνιστικά με Χώρες ήδη εξαιρετικά αναπτυγμένες και με δυναμικές Οικονομίες.

Και αντί να τρέξουμε να προφτάσουμε τους προπορευόμενους εταίρους μας προτιμήσαμε τη χαλάρωση και παρεξηγήσαμε τα δεδομένα.

Τώρα εκτός πάλι πραγματικότητας πολλοί συνέλληνες νομίζουμε πως στρουθοκαμηλίζοντας θα εξαφανισθεί το χρέος μας σαν κακός εφιάλτης.


Μαζευόμαστε στις Πλατείες ο καθένας έχοντας υπόψη του το τι τον ενοχλεί και καθόλου γνώση για το πώς τούτο θα εξαλειφθεί. Θυμωμένοι με τους πάντες και τα πάντα γύρω μας. Με απλοϊκούς και ισοπεδωτικούς στο μυαλό και στο στόμα χαρακτηρισμούς για πρόσωπα και θεσμούς κυκλοφορούμε μεταδίδοντας τη δική μας σύγχυση παντού.
                   
Και σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί για να επιδεινώσει περαιτέρω τη κατάσταση ο Λάκης, ο Μίκης με την αμετροέπεια των απόψεων και των ενεργειών τους! 

Εγκαίνια του LOFT στην Κηφισιά!

Γράφει η ΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Lora Distribution πραγματοποίησε τα εγκαίνια του πρώτου της καταστήματος " Loft design by" στην Κηφισιά.

Η Loft design by......διαθέτει γυναικεία, αντρικά και παιδικά ρούχα και αξεσουάρ. Εξαιτίας της γαλλικής καταγωγής της Loft design by......και με βάση την κουλτούρα της εταιρείας να συνδυάζει το παλιό με μοντέρνα στοιχεία, η ατμόσφαιρα εκείνη την ημέρα θύμιζε Παρίσι.

Ζωή και Αλίκη Δρακούλη της Act & React

Ο εξωτερικός χώρος του καταστήματος είχε μετατραπεί σε γαλλικό bistro, και οι καλεσμένοι απολάμβαναν κοκτέιλ Cointeaupolitan από Cointreau και γευστικές γαλλικές δημιουργίες από τη Chef at Home.

Ράνια και Μαριάννα Ευστρατίου

Το κομμωτήριο FreeStyle φρόντισε για το χτένισμα και το make up των μοντέλων. Και οι καλεσμένοι είχαν και το ...δωράκι τους. Το πορτρέτο τους από  δύο καλλιτέχνες που σχεδίαζαν τις προσωπογραφίες τους ως αναμνηστικό δώρο από τη Loft design by......

Θώη Τσιαρτσιώνη- Βαφειά, Ιόλη Δερμέσογλου

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης ανέλαβε αποκλειστικά η εταιρία Act & React.

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης αθώωσε τον Σωκράτη στις 12/05/2011......μετά από 2410 χρόνια!

Από τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης αθώωσε τον Σωκράτη μετά από 2,410 χρόνια! Σε μια ιστορική δίκη, με αρχαιοελληνικά στοιχεία αλλά και σύγχρονες αντιλήψεις, δοσμένες με νομικές εκφάνσεις και χιούμορ, εκατοντάδες θεατές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια εκπληκτική «παράσταση» της αλήθειας, του νόμου και της ελληνικής κληρονομιάς.


Τη μεταφορά της δίκης του Σωκράτη, σε μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές δικαστικές αίθουσες της Αμερικανικής Δικαιοσύνης, ανέλαβε το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, καταφέρνοντας να πετύχει τη συμμετοχή κορυφαίων δικαστών και διαπρεπών δικηγόρων της νεοϋορκέζικης νομικής ελίτ...η πηγή...

Το δικαστικό σώμα διχάστηκε μπροστά σε χείμαρρο επιχειρημάτων και ρητορικών λόγων από τις δυο πλευρές, αναδεικνύοντας παράλληλα το διαχρονικό σκεπτικισμό για την πολύκροτη δίκη του Σωκράτη.

Νέα εκδοχή

Στη δίκη του Μανχάταν, η οποία ουσιαστικά δεν αποτελούσε αναπαράσταση, αλλά μια νέα εκδοχή, εξετάστηκαν όλες οι κατηγορίες που βάρυναν το Σωκράτη το 399 π. χ., με σκοπό να αποφανθούν οι Αθηναίοι αν είναι «ένοχος» ή «αθώος», κατηγορούμενος για «ασέβεια προς τους Θεούς» και για «διαφθορά των νέων».

Κατά τη δίκη, ο Σωκράτης επέδειξε θάρρος, είχε χιούμορ και σε μερικές περιπτώσεις προκαλούσε το δικαστήριο. Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι οι ιδέες του διαφθείρουν τους νέους και αποσταθεροποιούν τους θεσμούς της Πολιτείας, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης στήριξαν τα επιχειρήματά τους σε κλασσικά ντοκουμέντα και με σύγχρονες διατυπώσεις.

Οι τρεις δικαστές ήταν ο Ντένις Τζέικομπς (πρόεδρος του δεύτερου ομοσπονδιακού εφετείου των ΗΠΑ), ο οποίος προήδρευσε, η Λορέτα Πρέσκα (πρόεδρος ομοσπονδιακού δικαστηρίου της νότιας περιφέρειας Νέας Υόρκης) και η Κάρολ Μπέγκλεϊ Έιμον (πρόεδρος ομοσπονδιακού δικαστηρίου της ανατολικής περιφέρειας Νέας Υόρκης). Οι δυο πρώτοι ψήφισαν υπέρ της αθώωσης του Σωκράτη και η τρίτη τον καταδίκασε.

Οι συντελεστές

Δημόσιοι κατήγοροι, εκπροσωπώντας την Πόλη των Αθηνών, ήταν ο δικηγόρος, οικονομολόγος και πρόεδρος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου και ο έφεδρος συνταγματάρχης και νυν αναπληρωτής εισαγγελέας στη Νέα Υόρκη, Μάθιου Μπογδάνος.

Συνήγορος υπεράσπισης ήταν ο Έντι Χέις και την Απολογία του Σωκράτη έκανε ο Μπενζαμίν Μπράφμαν. Και οι δυο είναι διακεκριμένοι ποινικολόγοι. Πριν το άκουσμα της ετυμηγορίας του δικαστηρίου, ο γνωστός συγγραφέας και καθηγητής του πανεπιστημίου Πρίνστον Αλέξανδρος Νεχαμάς έδωσε μια εικόνα της ακαδημαϊκής πλευράς για τη δίκη του Σωκράτη.

Με την απόφαση του δικαστηρίου συμφώνησαν 185 θεατές / ένορκοι, διαφώνησαν 29 και πολλοί άλλοι δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Η δίκη σε DVD

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης, Αντώνης Παπαδημητρίου, ανέφερε ότι «δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η δίκη του Σωκράτη ήταν απολύτως νόμιμη και ότι ο ίδιος ο Σωκράτης ήταν αυτός που προκάλεσε το θάνατό του. Όπως υποστήριξα στη δίκη, για λόγους δικανικούς, έπρεπε να καταδικαστεί. Αυτό όμως ήταν στην Αθήνα της εποχής εκείνης. Δηλαδή, πιστεύω ότι η Αθήνα έδωσε στο Σωκράτη μια δίκαιη δίκη και του επέτρεψε να αμυνθεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Ο ακαδημαϊκός Αλέξανδρος Νεχαμάς δήλωσε ότι «Με τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου διαπιστώνουμε ότι η δίκη του Σωκράτη ενδιαφέρει πάντα το ευρύ κοινό, γιατί είναι πάντα επίκαιρη. Δεν ήταν αναπαράσταση. Ήταν μια πρόσθεση στον τεράστιο αριθμό απόψεων που έχουν ήδη εκφραστεί και αναμένεται να συνεχιστούν».

 «Ανεπτύχθησαν σημαντικές απόψεις, με στοιχεία έξυπνου λόγου και έξυπνων αναφορών. Συμμετείχαν επιφανείς ποινικολόγοι και δικαστές, δίνοντας μια εικόνα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό που το ίδρυμα Ωνάση κυκλοφόρησε σε DVD και στο διαδύκτιο αυτή την δίκη» τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος...η πηγή... 

Επίσης, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης στη Νέα Υόρκη, πρέσβης Λουκάς Τσίλας, δήλωσε ευτυχής με το αποτέλεσμα και σημείωσε: «Αθώωση μεν, αλλά και μια μειοψηφία που υποστήριξε ότι υπήρχαν και λόγοι που η Αθήνα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει».

Βεβαίως, γεννιούνται παγκόσμια και αιώνια ερωτήματα απ' αυτή τη δίκη που θα συνεχίσουν να προβληματίζουν τον κόσμο!

Εκδήλωση του Inner Wheel Κηφισιάς!

Γράφει η ΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το απόγευμα της Δευτέρας, 16ης Μαΐου 2011, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grande Bretagne  η φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε ο όμιλος Inner Wheel Κηφισιάς, για την ενίσχυση του ιδρύματος Νεανικού Διαβήτη, με κεντρικό  ομιλητή, τον ιατρό Ελευθέριο Αζά.

Αφροδίτη Τσακά, Γιάννης Νινιός, Ελευθέριος Αζάς,
Κική Νινιού, Νίκος Τσιακάς

Το event  στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία, ενώ αθρόα ήταν η προσέλευση εκπροσώπων της κοσμικής Αθήνας.

Η Λιλή Χατζοπούλου με τα μοντέλα της.

Την βραδιά έκλεισε μία πολύ όμορφή επίδειξη, του βραβευμένου σχεδιαστή κοσμημάτων «Νικοφιλήμων» - κατά κόσμο Νίκου Γαρμπή - ο οποίος εντυπωσίασε με τα πραγματικά υπέροχα και μοναδικά κοσμήματά του, αλλά και η συλλογή των υπέροχων ιταλικών μοντέλων που παρουσίασε η  μπουτίκ της κ. Λιλής Χατζοπούλου (στην Ζαν Μωρεάς 80 Χαλάνδρι), με δημιουργίες για όλες τις ώρες, όλες τις ηλικίες και όλα τα μεγέθη . Νυφικά παρουσίασε ο οίκος «Αλεξία».

Βάσω Λακιώτη, Ειρήνη Γαλάνη, Αγγελική Παπανικόλα
πρόεδρος Ιδρύματος Έρευνας  Νεανικού Διαβήτη

Στο τέλος, έγινε κλήρωση όπου μία εκ των κυριών κέρδισε ένα από τα μοναδικά κοσμήματα του σχεδιαστή, τα δε έσοδα από την λαχειοφόρο θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ιδρύματος Έρευνας Νεανικού Διαβήτη.