Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Παρακολούθηση.....της Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Π. 39926!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Την Τετάρτη  14 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 09.00πμ  συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου, υπό την προεδρεία του κ. Ν. Χιωτάκη για την λήψη των παρακάτω αποφάσεων.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία συζητήθηκε «1» έκτακτο θέμα το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα και αφορούσε:

1. Απ΄ ευθείας  ανάθεση προμήθειας για κίνηση μεταφορικών μέσων ( παρ. 1δ αριθμό. 72Ν 3852/2010 ΓΝΣΚ 164/2007).  

Λόγω των άμεσων αναγκών του Δήμου αποφασίσθηκε η απ΄ ευθείας  ανάθεση προμηθείας καυσίμων αξίας 40.000,00 ευρώ στην ΕΚΟ!

Ο κανονικός διαγωνισμός ανάθεσης προμήθειας πετρελαιοειδών δεν τελεσφόρησε διότι  καμία άλλη Εταιρεία Πετρελαιοειδών δεν υπέβαλε προσφορά!....σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Δήμου!

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Χρεωμένος μέχρι το λαιμό ο Δήμος Κηφισιάς!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Αντιμέτωπος με πολύ μεγάλα χρέη βρίσκεται ο Δήμος Κηφισιάς σύμφωνα με στοιχεία τα οποία στις 7 Σεπτεμβρίου 2011 απέστειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης.

Συγκεκριμένα προκύπτει ότι: Ο Δήμος Κηφισιάς έχει χρέος τα αστρονομικά ποσά  6.483.098,38 ευρώ και 16.517.740,87 ευρώ σε μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες υποχρεώσεις!

Τι κάνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; Ελέγχουν ή όχι την Δημοτική Αρχή;
  
Σε λίγο θα κληθεί κάθε δημότης να ξεπληρώνει λεφτά που σπαταλήθηκαν ή διοχετεύτηκαν οπουδήποτε.

Ο Ελληνικός Χορός των δανείων, τον οποίο αντιγράφει ο Δήμος Κηφισιάς, καλά κρατεί με διάφορες πολιτικές δικαιολογίες αλλά που δεν στέκουν σε χοντρές περιπτώσεις «δεν τα φάγαμε μαζί»  όπως π.χ. η διοχέτευση  65.000 €  σε εταιρείες τύπου.......

.......«Αναπτυξιακή Μελισσίων − Νέας  Πεντέλης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με δ.τ. «ΑΜΝΕΠ ΑΕ»!!

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Παρακολούθηση........της Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής με Α.Π.38630!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνήλθε την Παρασκευή 09/09/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 5 τακτικά μέλη  η συνεδρίαση ξεκίνησε καθυστερημένα στις 09.25πμ με την επικύρωση του πρακτικού: 29/06/2011 χωρίς παρατηρήσεις και ακολούθως με την λήψη αποφάσεων επί «1» εκτάκτου θέματος και «10» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση ημερομηνίας 05/09/2011.

Το έκτακτο θέμα αφορούσε «8» κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις οποίες είχαν ληφθεί  προηγουμένως!....ομόφωνες αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Δήμαρχος τις παρουσίασε αναλυτικά και ζήτησε την  έγκριση τους και από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Εγκρίθηκαν όλες ομόφωνα!

Ο κ. Βάρσος εισηγήθηκε όπως  η  Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας ζητήσει από  την Διοίκηση του ΚΑΤ την δημιουργία χώρου στάθμευσης εντός του ΚΑΤ, για την αποσυμφόρηση των γειτνιαζόντων οδών και αποφυγή της παράνομης στάθμευσης! Η κ. Μουστάκη  επικρότησε την εισήγηση αλλά για επίγειο χώρο στάθμευσης.

Ακολούθως πάρθηκαν ομόφωνες «εγκριτικές» αποφάσεις  και για τα «10» θέματα....χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες! 

1. Έγκριση εγκατάστασης πενήντα (50) σημείων διάθεσης πλαστικών σακουλών περισυλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων. Εγκρίνεται.

2. Υποχρεωτική εγκατάσταση υπογειοποιημένων κάδων ανακύκλωσης, σε όλες  τις νέες οικοδομικές άδειες εμπορικών καταστημάτων και πολυκατοικιών – συγκροτημάτων.

Η κ. Μουστάκη εισηγήθηκε την αναβολή της έγκρισης για να συζητηθεί το θέμα διεξοδικά με τον κ. Ξυπολητά! Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή!

3. Έγκριση είκοσι (20) υπογειοποιημένων σημείων ανακύκλωσης του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς. Εγκρίνεται αλλά για 30 σημεία ανακύκλωσης αντί για 20 που εισηγήθηκε ο κ. Ξυπολητάς, για να συμπεριληφθεί και η Κάτω Κηφισιά!

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι το «πιλοτικό» σημείο στην πλατεία της Πολιτείας λειτουργεί πολύ καλά!

4. Πρόταση για καθαρισμό και αποψίλωση των οικοπέδων ιδιοκτησίας ΙΚΑ –   ΕΤΑΜ  στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας. Εγκρίνεται.

5. Πρόταση για μετατροπή τμήματος της οδού Παπαναστασίου σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης (από Γ. Σεφέρη έως Καζαντζάκη) στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κυκλοφοριακού της περιοχής! Οι κ.κ. Μουστάκη και Βάρσος την καταψήφισαν!

6. Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός αθλητικών εγκαταστάσεων επί της οδού Καστρίτσας 61 (πρώην Καστρίτσας 190) στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας της εταιρίας SUNNY CLUB. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, να χορηγηθεί η άδεια μέχρι την επικύρωση της «πράξης εφαρμογής»! Η κ. Μουστάκη δήλωσε παρούσα!

7. Αποδοχή δωρεάς (8)  δένδρων από την κ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ μετά από την υπ’ αριθμό Πρωτ. 34466/27-07-2011 αίτησή της. Εγκρίνεται.

8. Αποδοχή δωρεάς (6)  δένδρων από την κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ μετά από την υπ’ αριθμό Πρωτ. 33999/25-07-2011 αίτησή της. Εγκρίνεται.

9. Αποδοχή δωρεάς (42)  δένδρων από την κ. ΚΙΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ μετά από την υπ’ αριθμό Πρωτ. 33809/22-07-2011 αίτησή της. Εγκρίνεται.

10. Αποδοχή δωρεάς (6)  δένδρων από τον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ μετά από την υπ’ αριθμό Πρωτ. 33770/22-07-2011 αίτησή του. Εγκρίνεται.

Γενική παρατήρηση:

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής στις 09/09/2011 πραγματοποιήθηκε πολύ καθυστερημένα, περίπου 2 μήνες και 11 μέρες!......μετά από  την προηγούμενη συνεδρίασή της στις 29/06/2011!

Δεν νομίζεται κ. Δήμαρχε ότι η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής θα πρέπει να συγκαλείται πιο συχνά για να επιλαμβάνεται έγκαιρα / εγκρίνει διάφορα σημαντικά θέματα «ποιότητα ζωής» του Δήμου;;....τα οποία ακολούθως να κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς επικύρωση!

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Παρακολούθηση....της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με Α.Π. 24!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε την Τετάρτη 07/09/2011 στις 07.00μμ υπό την Προεδρία της κ. Καρογιαννάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η συνεδρίαση ξεκίνησε για την λήψη αποφάσεων επί (6) τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην  πρόσκληση ημερομηνίας 02/09/2011 και «1» εκτάκτου θέματος.

Πάρθηκαν  «εγκριτικές» αποφάσεις για όλα τα κάτωθι θέματα....

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Αττικής (άρθρο 9 ΠΔ 75 ΦΕΚ 182 Α/22-8-2011).

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφίων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας διεξήχθη η ψηφοφορία για την εκλογή εκπροσώπων του Δ.Σ.

Η κάλπη ανέδειξε για την πλειοψηφία ως μέλη την κ. Καρογιαννάκη με 19 ψήφους, τον κ. Παπαδόπουλο με 12 ψήφους και αναπληρωματικό  μέλος τον κ. Σιδέρη με 9 ψήφους! Για την μειοψηφία ως μέλη ο κ. Μούρκας με 6 ψήφους, η κ. Συνοδινού με 4 ψήφους και αναπληρωματικό μέλος την κ. Σπηλιωτοπούλου.

2. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  του Δήμου Κηφισιάς  με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι βάση του καταστατικού το Δ.Σ. αποτελείται από 9 τακτικά μέλη και 9 αναπληρωματικά εκ των οποίων τα 5 να είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τα 5 Πολίτες! Μετά από εισήγηση της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα!

3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς  με την επωνυμία  «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι βάση του καταστατικού το Δ.Σ. αποτελείται από εννέα τακτικά μέλη  εκ των οποίων τα 3 να είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τα 6 Πολίτες!

Μετά από εισήγηση της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ.! Η Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μουστάκη εξελέγη ως Πολίτης της μειοψηφίας!

Διεξήχθη συζήτησης κατά πόσον ένας Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ως Πολίτης ή όχι! Ο κ. Δήμαρχος απεφάνθη ότι μπορεί! Το νέο Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα!

4. Αντικατάσταση εταίρων του Δήμου Κηφισιάς στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο πρόληψης  της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών».

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι βάση του καταστατικού το Δ.Σ. αποτελείται από επτά τακτικά μέλη. Οι εταίροι όμως θα πρέπει να αλλάξουν λόγω «Καλλικράτη»! ως ακολούθως:

- 3 μέλη από τον Δήμο Κηφισιάς
- 2 μέλη από την Κοινωνική Μέριμνα
- 1 μέλος από την Περιφέρεια
- 1 μέλος από ΟΚΑΝΑ

Το νέο Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα!

5. Αντικατάσταση μέλους  στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα». Η κ. Μαρία Σελιάνη διορίσθηκε  ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως του κ. Χιωτάκη!.....και ομόφωνης απόφασης του Σώματος!

6. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 9β/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Επιτροπή Ενστάσεων Ύδρευσης. Ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε όπως η Επιτροπή ενισχυθεί με δύο επιπλέον υπαλλήλους για να επιταχυνθεί η διαδικασία των Ενστάσεων!

Η εισήγησης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία διότι ορισμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την αμφιβολία τους για την αποτελεσματικότητα της εισήγησης!

Τέλος συζητήθηκε το «έκτακτο» θέμα το οποίο αφορούσε αύξηση πιστώσεων για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα!  

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Αθλήματα για τέλειο σώμα και αδυνάτισμα!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Τέλειο σώμα και Αδυνάτισμα: δύο λέξεις που είναι στο νου κάθε ανθρώπου και οριοθετούν, εκτός από την εμφάνιση, την ψυχική και σωματική υγεία.

Ξεχωρίζουν τρία αθλήματα τα οποία επιτυγχάνουν τόσο τέλειο σώμα όσο και αδυνάτισμα χωρίς να χρειάζεται να είναι κανείς πρωταθλητής του είδους ή, έστω, να γνωρίζει πολύ καλά τις τεχνικές του αθλήματος. Αρκεί να επιλέξουμε ένα και να αποκτήσουμε την συνήθεια, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, άσκησης.

 
Τένις:  Οι θερμίδες που καίγονται είναι 600 – 900 ανά ώρα.
Πάρετε γρήγορα μία ρακέτα διότι το τένις αποτελεί ιδανική αερόβια άσκηση που μέσα από το παιχνίδι βελτιώνει την αερόβια ικανότητα και άρα την φυσική σας κατάσταση, ενώ αν αποφασίσετε να παίζετε τακτικά, θα δείτε την μεγάλη διαφορά ακόμα και είστε αρχάριοι.


Κολύμβηση:  Η οποία καιει 400-500 θερμίδες ανά ώρα.
Θάλασσες παντού στην Ελλάδα αλλά και τα κολυμβητήρια δεν λείπουν.  Η άσκηση στο νερό αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις για να δυναμώσετε το καρδιαγγειακό και το μυϊκό σας σύστημα. Η χρήση της αντίστασης του νερού, σαν όργανο γυμναστικής, αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια πλήρη προπόνηση, χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο τραυματισμού, κάτι που δεν ισχύει στα γυμναστήρια. Προϋπόθεση να ξέρετε να κολυμπάτε.


Πολεμικές τέχνες: Καινε 700 -1.100 Θερμίδες ανά ώρα.
Ανεξαρτήτως από ποια πολεμική τέχνη σας πάει (αμυντική ή επιθετική ή μίγμα) ή, καλύτερα, ποια σχολή είναι κοντινότερη στο σπίτι σας, ένα είναι σίγουρο: έχετε εξασφαλίσει μια πλήρη εκγύμναση για όλο το σώμα (που μπορεί και να χρειαστεί στους καιρούς που ζούμε) αλλά και στο μυαλό, μιας και οι πολεμικές τέχνες στοχεύουν στην γρήγορη αντίληψη και εγρήγορση.

Μην καθυστερείτε: τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά απ’ όσο φαίνονται και τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν!

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Σκάνδαλο με τα μολυσμένα τρόφιμα του LIDL!

Για την αντιγραφή ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Την πρώτη φορά που ο ΕΦΕΤ εντόπισε μολυσμένα κρέατα με τον φονικό e-coli σε σούπερ μάρκετ της γερμανικής αλυσίδας LIDL, στη Θεσσαλονίκη, έγινε... χαμός!


Οι Γερμανοί, δυσαρεστήθηκαν τόσο πολύ από το γεγονός ότι ο ΕΦΕΤ έβγαλε ανακοίνωση για την συγκεκριμένη, μολυσμένη παρτίδα, που κινητοποίησαν μέχρι και την κυβέρνησή τους (η οποία, μέσω της Γερμανικής πρεσβείας, φρόντισε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται η Ελλάδα στον Γερμανό επενδυτή!).

Οι πιέσεις ήταν τόσο σθεναρές από Έλληνες πολιτικούς που ο τότε πρόεδρος του ΕΦΕΤ, κ. Γ. Νυχάς, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση!

Επωφελούμενη τότε από τα όσα γίνονταν, η εταιρία, έβγαλε ανακοίνωση διάψευσης, ενώ στο παρασκήνιο απαιτούσε να αποδεσμευτούν τα μολυσμένα προϊόντα και να μην καταστραφούν, αλλά να της επιστραφούν!

Τη θέση του προέδρου πήρε ο κ. Γ. Μίχας. Και πολλοί πίστεψαν τότε ότι έγινε για να πέσουν οι τόνοι με τους Γερμανούς και να επιστραφούν τα μολυσμένα προϊόντα ώστε να σταματήσει η γκρίνια. Όμως, μόνο έτσι δεν έγινε!

Το αντίθετο....ο κ. Μίχας, με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση το «ξέκοψε», είπε ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΕΦΕΤ δεν γίνεται να αμφισβητηθούν (λογικό, αφού συμμετέχει το Γενικό Χημείο του Κράτους) και πως θα συνεχίσει τους ελέγχους!

Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Λίγοι μήνες πέρασαν από τότε και, σήμερα, ο ΕΦΕΤ ξαναβρίσκει προϊόντα του LIDL, μολυσμένα με τον φονικό ιό e-coli!

Αλήθεια, οι Γερμανοί θα ξαναγκρινιάξουν; Θα ξαναπιέσουν για να παραιτηθεί ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ή μήπως θα ξαναζητήσουν να μην κατασχεθούν τα επικίνδυνα προϊόντα; Μήπως θα ξαναβάλουν «φίλους» πολιτικούς να πιέσουν να διαγραφεί το πρόστιμο; Καλόμαθαν οι... Γερμανοί στα σύκα με τις μίζες και τα σκάνδαλα. Όμως, ίσως να μάθουν ότι δεν θα τους περνάει πάντα η λαμογιά!!


Τα μολυσμένα προϊόντα με το βακτήριο e-coli που ανακάλυψε ο ΕΦΕΤ σε ελέγχους που πραγματοποίησε στη Βόρεια Ελλάδα, είναι κατεψυγμένα σουτζουκάκια coli. Όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, σε παρτίδα κατεψυγμένου πικάντικου προϊόντος κιμά (σουτζουκάκια) από βοδινό κρέας, προέλευσης Γερμανίας, που διακινήθηκε στην Ελλάδα από την εταιρία «LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.» ανιχνεύτηκε το παθογόνο βακτήριο Escherichia coli 0157 σε συσκευασίες 500g (2x250g) και σε κλειστή συσκευασία 1000g.

Ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε κατάσχεση ποσότητας 2.481 κιλών των παραπάνω προϊόντων, ενώ μετά από συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών αποφασίστηκε η καταστροφή των τροφίμων καθώς κρίθηκαν επιβλαβή για την υγεία!   πηγή.....