Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ....εν ΟΙΚΩ!.....αναλυτικό ρεπορτάζ της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τρίτη 18/09/2012 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του  Δημάρχου κ. Χιωτάκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα «6» τακτικά  μέλη και τον κ. Δήμαρχο, η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 09.10πμ με την λήψη αποφάσεων επί «1» εκτάκτου «4» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 40935 ημερομηνίας 13/09/2012.

Το έκτακτο θέμα αφορούσε (1) την ανάθεση σε δασολόγο να κάνει ενστάσεις για τους δασικούς χάρτες που έχουν αναρτηθεί και όσον αφορά τις ιδιοκτησίες του Δήμου.

Ψηφίστηκε ομόφωνα και ανατέθηκε στον δασολόγο κ. Γιώργο Νικολακόπουλο. 

Πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις….και για τα «4» τακτικά θέματα χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες! Η συνεδρίαση έκλεισε στις 09.40πμ! 

1. Όροι διακήρυξης για τη διεξαγωγή Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Πάρκου «Ανδρέα Παπανδρέου» στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Το πάρκο Γ. Παπανδρέου στην Ν. Ερυθραία είναι χώρος 9.386,00 μ2 και υπάρχει αναψυκτήριο 63,00 μ2 με πέργκολα 80,00 μ2 περίπου. Εκκίνηση πλειοδοτικού διαγωνισμού 1.700,00 ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα.

2. Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6275.02 με τίτλο  «Εργασία καθαρισμού υδατοσυλλεκτήρων» που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 15.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απευθείας ανάθεση καθαρισμού 40 υδατοσυλλεκτήρων.

3. Έγκριση της υπ΄ αριθμ 92/2012 μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο επί των οδών Γ. Λύρα και Φραγκοπούλου», καθώς και έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους 9.240,95 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7411.30 προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

4. Απ’ ευθείας ανάθεση σε μελετητή της μελέτης «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας υπολοίπου περιοχής ΟΥΛΕΝ».

Συμμετείχαν 3 μελετητές. Μειοδότης ήταν ο κ. Τσάκας Δημήτριος με 6.000 ευρώ + ΦΠΑ = 7.681 ευρώ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση στον μειοδότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου