Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ....εν ΟΙΚΩ!.....αναλυτικό ρεπορτάζ της τακτικής συνεδρίασης του Κ. Σ. Κηφισιάς.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς συνήλθε  την Δευτέρα 10/09/2012 στις 06.00μμ, υπό την προεδρία του κ. Σταύρου Παπαδάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία  η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ενημέρωση του Κοινοτικού Συμβουλίου από τον κ. Παπαδάκη κι εν συνεχεία με την λήψη αποφάσεων επί (1) εκτάκτου και  «36» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 10 ημερομηνίας 04/09/2012.

Έκτακτο Θέμα.

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Τατοΐου 113 στη Κηφισιά στην εταιρεία με την επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ. και ΣΙΑ Ο.Ε.  Εγκρίθηκε.

Τακτικά Θέματα. 

1. Καθορισμός  νέων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους  για το έτος 2013 και καθορισμός αριθμού χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Κηφισιάς. Εγκρίθηκε

2. Μονοδρόμηση της οδού Καρπάθου μεταξύ Ολύμπου και Θύρας με κατεύθυνση από Θύρας προς Ολύμπου και απαγορευτικό από Ολύμπου προς Θύρας. Εγκρίθηκε

3. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ», επί της οδού Χρ. Λαδά 49, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «Α. ΣΦΑΝΤΟΣ - Σ. ΣΦΑΝΤΟΣ Ο.Ε.». Εγκρίθηκε

4. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 197 και Σειρήνων, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΕ». Εγκρίθηκε

5. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Πρατήριο Ελαίου – Κρασιού», επί της οδού Ευρώτα 27 και Κηφισού , στην Κηφισιά , στο όνομα της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ».  

Η συζήτηση του θέματος ανεβλήθη και θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία του ενδιαφερομένου σε μεταγενέστερο συμβούλιο.

6. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», επί της οδού Κηφισίας.

Ανεβλήθη λόγω διαπίστωσης αναγκαιότητας  παραπομπής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

7. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», επί της οδού Ελαιών 42, στο όνομα Κουρεμέτη Στέλλα του Αριστείδη. Εγκρίθηκε

8. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΓΩΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», επί της οδού Λεβίδου 16, στο όνομα της εταιρείας «YASUHELLAS A.E.».

Ανεβλήθη λόγω διαπίστωσης αναγκαιότητας  παραπομπής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

9. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα «ΚΥΛΙΚΕΙΟ - ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην οδό Αγ. Δημητρίου 13, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο CASA. Εγκρίθηκε.

10. Κυκλοφοριακή κατάσταση της οδού Όθωνος. 

Ανεβλήθη διότι απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων!

11. Εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Πάρκου Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ν. Κηφισιά με την διαδικασία της δημοπρασίας (σύμφωνα με το άρθρ. 192, παρ.1 του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»). Εγκρίθηκε

12. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ-ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ,  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΒΑ, TAKE AWAY ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΩΝ», επί της οδού Λ. Κηφισίας 359, στο Ο.Τ. 344, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «Δ.ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε». Εγκρίθηκε

13. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην οδό Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 232, β’ όροφος, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε».Απερρίφθη.

14. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη αριθμ. 9, α’ όροφος, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «ΝΟΣΟΤΡΟΣ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΕΠΕ». Εγκρίθηκε

15.Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο», που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη αριθμ. 9, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο CONCEPT CAFÉ. Εγκρίθηκε

16. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην οδό Δηληγιάννη αριθμ. 54, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «J.P.D Εκμετάλλευση χώρων μαζικής εστίασης Ε.Π.Ε» με διακριτικό τίτλο CASH . Εγκρίθηκε

17. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ και ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», επί της οδού Ιλισίων 27 και Δημητρός στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΡΤΟΥ Α.Ε». Εγκρίθηκε

18. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», επί της οδού Αμαλιάδος 7 στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία «Α.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ». Εγκρίθηκε

19. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ και  ΧΑΜΑΜ», επί της οδού Λεβίδου 16 και Αργυροπούλου στην Κηφισιά, στο όνομα της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ZEN SALON DE BEAUTE» με νόμιμο εκπρόσωπο την ZAZA CHAZA. Εγκρίθηκε

20. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ», επί της οδού Κυριαζή 30 και Αλωνίων  στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία «Α.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-Μ.ΚΑΡΥΔΗ Ο.Ε».

Απερρίφθη έως ότου εκδικαστεί η προσφυγή κατά της υπ΄αριθμ. 294/2012 Απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση χρήσης του εν λόγω καταστήματος!

21. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», επί της οδού Ελαιών 39 στην Κηφισιά, στο όνομα «ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Ανεβλήθη διότι  το κτίριο του θέματος έχει ανεγερθεί με την υπ΄αριθμ. 6959/1980 οικοδ. άδεια με την οποία έχει καθορισθεί η χρήση του ως «κατοικία» και επομένως απαιτείται η προσκόμιση νέας οικ. άδειας που να επιτρέπει την εν λόγω χρήση!

22. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», επί της οδού Κυριαζή αριθμ. 34 στην Κηφισιά, στο όνομα «ΠΕΤΣΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

Απερρίφθη έως ότου εκδικαστεί η προσφυγή κατά της υπ΄αριθμ. 289/2012 Απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση χρήσης του εν λόγω καταστήματος!

23. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο», που βρίσκεται στην οδό Διομήδους Κυριακού  αριθμ. 17, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «Χ.ΓΑΚΙΑΣ-Π.ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.».

Ανεβλήθη μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου!

24. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ», επί της οδού Αγ. Τρύφωνος 12, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «ΔΗΜ. ΜΙΣΤΡΑΣ και ΥΙΟΣ Ο.Ε.». Εγκρίθηκε

25. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Αστυνομίας για ορισμό χώρων στάθμευσης και ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς. Εγκρίθηκε

26. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Αστυνομίας για την έγκριση δύο θέσεων στάθμευσης για οχήματα ΑΜΕΑ στην οδό Κυριαζή και στην Πλατεία Κεφαλαρίου στην Κηφισιά. Εγκρίθηκε

27. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος των κατοίκων για κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Λ. Κατσώνη- Θεσσαλονίκης στην Κηφισιά.

Ανεβλήθη επειδή η συζήτηση του θέματος απαιτεί την παρουσία Υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας ή εκπροσώπου του Μελετητικού Γραφείου!

28. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος για αλλαγή ροής στην οδό Αύρας στην Κηφισιά.

Ανεβλήθη επειδή η συζήτηση του θέματος απαιτεί την παρουσία Υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας ή εκπροσώπου του Μελετητικού Γραφείου!

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της καταγγελίας για προβλήματα κυκλοφορίας και ασφάλειας στην περιοχή ενορίας Αγ. Γεωργίου στην Κηφισιά.

Ανεβλήθη επειδή η συζήτηση του θέματος απαιτεί την παρουσία Υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας ή εκπροσώπου του Μελετητικού Γραφείου!

30. Τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης επί των Λ. Κηφισίας και Σπάρτης, στο ύψος του Ιδιωτικού Σχολείου International School (Melina’s Kindergarten) στην Κηφισιά.

Ανεβλήθη επειδή η συζήτηση του θέματος απαιτεί την παρουσία Υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας ή εκπροσώπου του Μελετητικού Γραφείου!

31. Ονοματοθεσία πεζόδρομου στην περιοχή «Γράμμος Φοίνικας» στην Κηφισιά. Εγκρίθηκε

32. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Δερβενακίου 1Α στην Κηφισιά. Εγκρίθηκε

33. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο», που βρίσκεται στην Λ. Κηφισίας, αριθμ. 238-240, στην Κηφισιά, στο όνομα της εταιρείας «ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.». Εγκρίθηκε

34. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», επί της οδού Τατοΐου  αριθμ.15, στην Κηφισιά, στο όνομα της νομίμου εκπροσώπου, της υπό σύσταση εταιρείας «ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ». Εγκρίθηκε

35. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αριθμ.92, στην Κηφισιά, στο όνομα ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Ευθυμίου. Εγκρίθηκε

36. Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», επί της οδού Φραγκοπούλου αριθμ.19, στην Κηφισιά, στην εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί Τσιλιγκίρη και ΣΙΑ Ε.Ε». Εγκρίθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου