Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Τράπεζα Κύπρου: Μετατροπή ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Την μετατροπή του 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.


Από τη μετατροπή επηρεάζονται μόνο όσοι διατηρούσαν στις 26 Μαρτίου 2013 στην Τράπεζα Κύπρου, συνολικές καταθέσεις πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ, περιλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων.   


Από τις καταθέσεις πέραν των 100 χιλιάδων, έχουν αφαιρεθεί τυχόν δανειακές και άλλες πιστωτικές υποχρεώσεις. Το υπόλοιπο χαρακτηρίζεται «υπερβάλλον» ποσό.Στην ανακοίνωση επισημαίνεται παράλληλα, ότι το 22,5% παραμένει προσωρινά δεσμευμένο και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, «Τάξης Α». Χαρακτηρίζεται ως ποσό συμπληρωματικής συνεισφοράς καταθέσεων.

Το υπόλοιπο 30% του υπερβάλλοντος ποσού, δεσμεύεται προσωρινά και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε κατάθεση, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από την Αρχή Εξυγίανσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου