Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Έγκριση ετήσιου τεχνικού προγράμματος (Νέα έργα - Μελέτες) του 2013!

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ

1. Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 ήταν η ημέρα διαδοχικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς ως ακολούθως:


Α. ώρα 18.00 :  Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων - Μελετών 2013,

Β. ώρα 18.30 :  Προϋπολογισμός 2013,

Γ. ώρα 20.00 : Τακτική Συνεδρίαση με 43 θέματα (5 έκτακτα και 38 τακτικά).

2. Ο χρόνος που είχε προβλεφθεί για τα θέματα 1.Α. (30 λεπτά) και 1.Β. (1,5 ώρα) σε συνδυασμό με την απουσία «3» Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων και «2» Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, προδιέθεταν για την μειωμένη σημασία που δίδεται για την συζήτηση αυτών των θεμάτων, τόσο από τα όργανα της Διοικήσεως του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δήμαρχος) και Δημοτικές Ενότητες, όσο και από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Αυτό που εν συνεχεία η συζήτηση επιβεβαίωσε ήταν ότι δεν έχει κατανοηθεί επαρκώς, από όλες τις πλευρές, σε τι αποβλέπει η συζήτηση - έγκριση των 2 βασικών αυτών κειμένων και ιδιαίτερα του τεχνικού προγράμματος.

Για μια ακόμη φορά  πιστεύουμε ότι ακολουθήθηκε η πεπατημένη  που ήλθε να την ενισχύσει και η αναφορά του εισηγηθέντος το τεχνικό πρόγραμμα, Αντιδημάρχου κ. Μαρκεσίνη, ο οποίος σε ερώτηση του Επικεφαλής Δημοτικής Παρατάξεως κ. Π. Κανακάκη γιατί δεν αναλύονται σε αρκετές περιπτώσεις οι προβλέψεις του τεχνικού προγράμματος για το ποία συγκεκριμένα έργα θα εκτελεστούν και που….απάντησε ότι έτσι συνηθίζεται να γράφεται!!

Έτσι αντί μιας λεπτομερούς σοβαρής συζήτησης για την αναζήτηση της επωφελέστερης για το κοινωνικό σύνολο χρησιμοποίησης των πόρων στα επιμέρους αντικείμενα, είχαμε και πάλι γενικές αναφορές σε στόχους και προτεραιότητες που έχει ή έπρεπε να έχει το τεχνικό πρόγραμμα, κάτι προφανώς για το οποίο έπρεπε να έχει προηγηθεί σε κάποια άλλη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε με βάση αυτές τις προτεραιότητες και τους στόχους να υποβληθούν οι προτάσεις και να συνταχθεί το πρόγραμμα.

Φυσικό ήταν αυτή η γενικόλογη συζήτηση να καταλήξει και σε απολογισμούς συντελεσθέντων κατά το παρελθόν έργων!

Έτσι κατά το κοινώς λεγόμενο «αποφύγαμε την συζήτηση για την ταμπακιέρα», για να μάθουμε ποιοι δρόμοι σχεδιάζεται να ανοίξουν, που θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις κλπ. Θα πρέπει με άλλα λόγια να περιμένουμε όλο το 2013 για να το πληροφορηθούμε.

Ακόμα και για εξαιρετικά για τον Δήμο  μεγάλα ποσά  όπως τα 9.500.000 ευρώ προβλεπομένη ένταξη έργων αποχετεύσεως στο ΕΣΠΑ, η ταυτότητα των συγκεκριμένων έργων προέκυψε από την συζήτηση και δεν αναφερόταν στο σχετικό κείμενο.

Πιστεύουμε ότι το αντικείμενο θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής από απόψεως περιεχομένου και διαδικασιών κατάρτισης αλλά και συζήτησης του τεχνικού προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι όσο λιγότερα είναι τα διαθέσιμα, τόσο ο προγραμματισμός πρέπει να είναι λεπτομερέστερος !

Η ιεράρχηση των αναγκών (οι οποίες πάντοτε θα απαιτούν περισσότερα από όσα διατίθενται) πρέπει να αποτελεί το κύριο αντικείμενο της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μια και μιλάμε για το τεχνικό πρόγραμμα παραθέτουμε τα στοιχεία του, όπως εμφανίστηκαν στους πίνακες της εισήγησης…..

Νέα έργα  51. Δαπάνη  από ιδίους πόρους 4.307.000 ευρώ και δαπάνη από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ κλπ  25.451.000 ευρώ.

Νέες μελέτες 10. Δαπάνη από ίδιους πόρους 164.000 ευρώ και από χρηματοδότηση 41.000 ευρώ.

Συνεχιζόμενα έργα 52. Δαπάνη από ίδιους πόρους 5.126.000 ευρώ και από χρηματοδότηση 4.579.000 ευρώ.

Συνεχιζόμενες μελέτες 51. Δαπάνη από ίδιους πόρους 627.800 ευρώ και από χρηματοδότηση 110.000 ευρώ.

Τρία έργα - μελέτες  που εκτελούνται στον Δήμο Κηφισιάς από Περιφέρεια Αττικής ή αυτοχρηματοδότηση - Πράσινο Ταμείο, ποσού 37.500.000 ευρώ (κυρίως έργα δίκτυα όμβριων, parking Πλατείας Πλατάνου, Πάρκο Σοφοκλέους Ν. Ερυθραία, οριοθέτηση ρεμάτων).

Δηλαδή μιλάμε συνολικά για 165 έργα - μελέτες  συνολικού εκτιμώμενου κόστους περίπου 40.000.000 ευρώ που πιστεύουμε ότι άξιζε τον κόπο το Δημοτικό Συμβούλιο να αφιερώσει κάποιες ώρες, ώστε με την σύνθεση των απόψεων να επιτευχθεί η καλλίτερη ιεράρχηση των αναγκών και η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων για έργα!

Η καλή πρόθεση όλων πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όπως και η καταβαλλομένη κάθε φορά προσπάθεια επαινετή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου