Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ....εν ΟΙΚΩ!....αναλυτικό ρεπορτάζ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.


Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνήλθε εκτάκτως την Πέμπτη 15/11/2012 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα «4» τακτικά μέλη και το κ. Δήμαρχο, η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 09.10πμ με την επικύρωση πρακτικών: 20-9-2012 (έκτακτη), 20-9-2012 (έκτακτη). και την λήψη αποφάσεων επί «11» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται  στην πρόσκληση με Α.Π. 49754 ημερομηνίας 12/11/2012. Παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παπαδόπουλος.

Ο κ. Χιωτάκης παρουσίασε επιστολή της κ. Ελένης Στρατηγοπούλου, Προέδρου του Συλλόγου «Κηφισιά SOS»,  η οποία ζητά από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής να της δοθεί άδεια όπως η οικία της, επί της οδού Τατοΐου και Δάφνης 1,  μετατραπεί σε γραφεία.

Επειδή η γνωμάτευση της Πολεοδομίας στο αίτημα της ήταν αρνητική!....διότι, όπως διατείνεται,  η «χρήση» της περιοχής δεν το επιτρέπει, ο κ. Χιωτάκης εισηγήθηκε να μην συζητηθεί στην Επιτροπή.  Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Τα «11» τακτικά θέματα της ατζέντας που συζητήθηκαν είναι.....  

1.Αποδοχή δωρεάς (2) δένδρων από την κ. ΞΥΡΑΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  μετά από την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 46305/17-10-2012 αίτησή της. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2.Εισήγηση για «Επιλογή θέσης εγκατάστασης υπόγειου σταθμού φυσικού αερίου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ερμιόνης».

Εγκρίθηκε ομόφωνα η θέσης στη οδό Ερμιόνης και Αφροδίτης πίσω από το υφιστάμενο περίπτερο.

3.Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 39, στην Κηφισιά, με καθορισμό οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών σε υφιστάμενη πάροδο της οδού Μιλτιάδου». 

Απερρίφθησαν 10 ενστάσεις στο σύνολό τους από την αρμόδια υπηρεσία και επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το ρυμοτομικό σχέδιο με την προηγούμενη εισήγηση. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

4.Εισήγηση για τις Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις πολεοδομικές ενότητες  (Αδάμες, Πελοποννησίων  και Αδάμες - Γράμμος Φοίνιξ).

Ο στρατηγός Δ. Κυριαζόπουλος.

Ο στρατηγός Δ. Κυριαζόπουλος Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κηφισός παρουσίασε στο σώμα αναλυτικά τις εισηγήσεις του. Μετά από συζήτηση εγκρίθηκαν ομόφωνα ....

(1) για το θέμα της κατάργησης του πολεοδομικού κέντρου (Οικισμός Γράμμος – Φοίνικας) που ήδη έχει αποφασισθεί από το Δ.Σ. να...

- υποβληθεί από τώρα αίτημα αναστολής οικοδομικών αδειών για ένα έτος στα Ο.Τ. 1014, 1015, 1016 πλην των χρήσεων που ισχύουν σε ολόκληρη την Ενότητα 13 ήτοι: κατοικία, κτίρια Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις και θρησκευτικοί χώροι.

- συνταχθεί από την Υπηρεσία η σχετική πρόταση για να υποβληθεί προς έγκριση εντός εξαμήνου.

(2) για το θέμα των χρήσεων – όρων δόμησης στα υπόλοιπα των Ο.Τ. που έχουν οικόπεδα με πρόσωπο στον παράπλευρο της Εθνικής ως επίσης και για τα Ο.Τ. 491,530 και 580 να....

- ισχύσουν οι χρήσεις – όροι δόμησης που προβλέπονται σε όλη την Συνοικία, δηλαδή Σ.Δ. 0,60 και χρήσεις: κατοικία, κτίρια  Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις μετά από γνώμη του Δ.Σ., θρησκευτικοί χώροι, και παιδικές χαρές.

- να καταργηθεί ο Σ.Δ. 0,50 για χρήσεις – όροι δόμησης.

5.Εισήγηση για την διακοπή εργασιών σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση της οδού Ταϋγέτου μεταξύ των Ο.Τ. 26 και 27».

Η Πολεοδομία του Δήμου απεφάνθη ότι ουδεμία αναγκαιότητα υφίσταται για διακοπή των εργασιών....για αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα να απορριφθεί η σχετική εισήγηση.

6.Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ α) ΣΚΥΡΟΥ, β) ΣΠΟΡΑΔΩΝ, γ) ΜΕΘΩΝΗΣ» και της οδού  «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ α) ΣΚΥΡΟΥ, β) ΜΕΘΩΝΗΣ».

Ο Δήμαρχος κ. Χιωτάκης ερώτησε τα μέλη του Σώματος εάν έχουν διαβάσει την μελέτη και έχουν ερωτήσεις / απορίες;;….χωρίς να λάβει καμία απάντηση!!

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Βάρσος ο οποίος είπε ότι κάνοντας μια οδό «ήπιας» κυκλοφορίας επιβαρύνεται άλλη όπως π.χ. στην συγκεκριμένη περίπτωση την Αδάμων! Ακολούθησε η κ. Μουστάκη η οποία υπέβαλε ορισμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις!

Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραλαβή της μελέτης χωρίς περαιτέρω σχόλια ή παρατηρήσεις!!

ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΝ ΑΠΟΡΙΑΣ πως είναι δυνατόν να γίνεται οριστική παραλαβή της εν λόγω μελέτης χωρίς να υπάρξει η δέουσα προκαταρτική εργασία ελέγχου από το Σώμα;;  

7.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην  Δημοτική ενότητα Κηφισιάς:  Λήψη απόφασης για ορισμό χώρων στάθμευσης και ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στο Εμπορικό Κέντρο  Κηφισιάς.

Η εισήγηση του ωραρίου από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς ήταν 06.00 - 08.30πμ και 03.00 - 05.00μμ. Μετά από σχετική διαβούλευση εγκρίθηκε ομόφωνα το ωράριο 06.00 - 09.00πμ και 03.00 - 05.00μμ.

8.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική ενότητα Κηφισιάς : Παραχώρηση θέσης ΑΜΕΑ στην οδό 1η Μάη αρ. 28Α στην Κηφισιά. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

9.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην Δημοτική ενότητα Κηφισιάς: Λήψη απόφασης για έγκριση δύο θέσεων στάθμευσης για οχήματα ΑΜΕΑ στην οδό Κυριαζή και στην Πλατεία Κεφαλαρίου στην Κηφισιά. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

10.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην  Δημοτική ενότητα  Κηφισιάς  : Παραχώρηση θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Δερβενακίου 1Α στην Κηφισιά.  Εγκρίθηκε ομόφωνα.  

11.Εισήγηση για «Κατασκευή δικτύου ενοποίησης των διαδρομών των ποδηλατοδρόμων και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων και σύνδεση αυτού με όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Νέου Δήμου Κηφισιάς». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου