Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ....εν ΟΙΚΩ!....αποκαλυπτικό και δυνατό ρεπορτάζ της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Δημοτικό Συμβούλιο  συνήλθε την Τετάρτη 19/11/2012 στις 07.00μμ υπό την Προεδρία της κ. Κορογιαννάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.


 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία  με 25 παρόντα μέλη η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 07.15μμ με.......

- επικύρωση πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 03/10/2012 και 24/10/2012
- ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου
- την λήψη αποφάσεων επί (1) εκτάκτου και (21) τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην  πρόσκληση με Α.Π.19 ημερομηνίας 14/11/2012.

Στην συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο και ενημέρωσε το Σώμα ότι σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα  για την  Τοπική Αυτοδιοίκηση διότι....

- υπάρχει συντονισμένη επίθεση από τα ΜΜΕ για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- κυκλοφορούν διάφορα «σχόλια» ότι η Τοπική Αυτοδιοίκη είναι εκκολαπτήριο παρανομιών!....το οποίο δεν αποδέχομαι!

Την προσεχή Τετάρτη στο ξενοδοχείο Τιτάνια συνέρχεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ όπου θα δοθούν οι δέουσες απαντήσεις!! 

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι η κομποστοποίηση στην Κηφισιά άρχισε για να μπορούν οι δημότες να ανακυκλώνουν το 95% των απορριμμάτων τους στο σπίτι. Το πρόγραμμα κομποστοποίησης, με βάση την επιστημονική καθοδήγηση του ΕΜΠ, είναι 100% επιχορηγημένο!

Ενημερωτικές εκδηλώσεις και συζήτηση για το πρόγραμμα θα γίνουν την Πέμπτη 22/11/2012 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς.

Μεγάλο κομμάτι της δημοσιοποίησης του Μνημονίου «3», είπε ο κ. Χιωτάκης, αφορά πράξεις νομοθετικού περιεχομένου όπως π.χ. ο Μηχανισμός Επίτευξης Στόχων ο οποίος θα ελέγχει ανά πάσα στιγμή τους ΟΤΑ έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποκλείσεις από τους προϋπολογισμούς τους.

Ειδικός έλεγχος σε μηνιαία βάση θα διενεργείται στην πορεία των οικονομικών των ΟΤΑ! Εφόσον υπάρξει απόκλιση μεγαλύτερη του 10% από τον προϋπολογισμό, αυτή θα πρέπει να διορθωθεί μέσα στο τρίμηνο!  

Εάν η απόκλιση συνεχίζεται τότε θα λειτουργήσει ο «αυτόματος μηχανισμός περικοπής δαπανών», αρχής γενομένης από τις λειτουργικές δαπάνες, τις επιχορηγήσεις κτλ.!!

Εμείς θα ακολουθήσουμε κατά γράμμα ότι αποφάσεις θα παρθούν  στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, και διευκρίνισε ότι τυχόν κακή διαχείριση του Δήμου θα είχε ως συνέπεια την αύξηση των δημοτικών τελών. Απαιτείται λοιπόν προσοχή και δέουσα παρακολούθηση των εξόδων από όλους μας!!

Αναφορικά με την διαθεσιμότητα, συνέχισε ο κ. Χιωτάκης, κανένας υπάλληλος του Δήμου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις!

Ακολούθως, κατήγγειλε  την Τοπική Εφημερίδα «Κηφισιά» ότι διαστρέβλωσε το τι είπε ακριβώς για την «διαφθορά», κατά την διάρκεια της συνάντησης στελεχών του συνδυασμού της πλειοψηφίας «Η Πόλη που Αξίζουμε» την Τετάρτη 14/11/2012!!

Ο κ. Βάρσος πήρε τον λόγο και πρόσθεσε ότι η κατάστασης γενικά έχει χάσει πλήρως το έλεγχο!!.....όταν μάλιστα βλέπει κανείς ότι για τις  αποκαλύψεις της κυριακάτικης εφημερίδας Real News, αναφορικά με την διαφθορά 8 επώνυμων, η πολιτεία δεν κάνει δυστυχώς τίποτα!!

Έκτακτο θέμα

- Έγκρισης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πράσινα δώματα».  Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Τακτικά θέματα

1.Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 615/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την επιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης.

Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης παραμείνουν ακριβώς τα ίδια πλην το πάγιο που θα διαμορφωθεί σε 1,67 ευρώ τον μήνα για την Νέα Ερυθραία.

2.Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 616/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά υποβολή Γ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010 και την υπ΄αριθμ. 40038/2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

3.Εισήγηση για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις πολεοδομικές ενότητες (Αδάμες, Πελοπονησίων και Αδάμες - Γράμμος Φοίνιξ).

Εγκρίθηκε ομόφωνα εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής η οποία πάρθηκε ομόφωνα μετά από ενδελεχή διαβούλευση στις 15/11/2012! Για περισσότερες λεπτομέρειες.....πατήστε εδώ....

4.Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΈΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ α) ΣΚΥΡΟΥ, β) ΣΠΟΡΑΔΩΝ, γ) ΜΕΘΩΝΗΣ» και της οδού «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ α) ΣΚΥΡΟΥ, β) ΜΕΘΩΝΗΣ». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

5.Ανάκληση αρμοδιότητας από την «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε».

Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάκληση της αρμοδιότητας, η οποία είχε ανατεθεί στην Α.Ε. «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ», δηλαδή της είσπραξης όλων των κατηγοριών των τελών διαφήμισης.

Η εν λόγω αρμοδιότητα θα ασκείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και ειδικότερα από το Τμήμα Φόρων - τελών και δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η ανάκλησης αυτή, σύμφωνα με τον Πρόεδρο κ. Νικολέλη, γίνεται για οικονομικούς λόγους και αποτελεσματικότητα των εισπράξεων! Εγκρίθηκε ομόφωνα.

6.Επικύρωση της διαδικασίας παραχώρησης τάφων διαδοχικής ταφής και έγκριση αυτής στους νέους δικαιούχους. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

7.Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών, ως η συνημμένη κατάσταση και επί της εκκίνησης της διαδικασίας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

8.Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων περιοχής «Γράμμος-Φοίνικας».

Τα ποσά αποζημίωσης των  ενδιαφερομένων κ.κ. Νικόλαος Χατζηγεωργίου και Κατίνα Παύλου ανέρχονται σε 184,00 ευρώ και 3.496,00 ευρώ αντιστοίχως.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία διότι η κ. Μουστάκη ψήφισε κατά και ο κ. Σκορδίλης ψήφισε λευκό!

9.Έγκριση χρήσεως εμπορικό κατάστημα, πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής - καφέ (παγωτά-ζαχαρώδη κ.λ.π.), επί των οδών Μιλτιάδου και Δροσίνη 16, στο Ο.Τ. 39, Κηφισιά. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

10.Έγκριση χρήσεως καταστήματος πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής (χωρίς παρασκευαστήριο), επί της οδού Κασσαβέτη 4 και Μιλτιάδου.

Εγκρίθηκε ομόφωνα και χωρίς τραπεζοκαθίσματα!

11.Έγκριση χρήσεως καταστήματος «ζαχαροπλαστείο», επί της οδού Λεβίδου 10, Κηφισιά.

Εγκρίθηκε ομόφωνα  η χρήσης του καταστήματος «ζαχαροπλαστείο ΔΕΣΠΙΝΑ» χωρίς όμως  τραπεζοκαθίσματα και παρασκευαστήριο.
 
12.Έγκριση χρήσεως εμπορικού καταστήματος (πώληση ειδών ζαχαροπλαστικής) στο ισόγειο κατάστημα επί των οδών Κασσαβέτη 4 και Δροσίνη, στο Ο.Τ. 40, Κηφισιά. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

13.Έγκριση χρήσεως «ζαχαροπλαστείο» επί της οδού Κασσαβέτη 11, Κηφισιά. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

14.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη ύψους 250,00 ευρώ!

15.Διαγραφή οφειλών και επαναβεβαίωση. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

16.Διαγραφή ποσού τριακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (313,66€) και επαναβεβαίωσή του. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

17.Διαγραφή ποσού διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (229,52€). Εγκρίθηκε ομόφωνα.

18.Δαπάνη επιστροφής καταβληθέντος χρηματικού ποσού σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (49,75€). Εγκρίθηκε ομόφωνα.

19.Διαγραφή ποσού τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (374,52). Εγκρίθηκε ομόφωνα.

20.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1 ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «52η Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

21.Έγκριση της 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Τρίγωνο Φραγκοπούλου για παιδιά με ειδικές ικανότητες». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου