Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Πώς διαμορφώνονται τα δημοτικά τέλη στον ενιαίο Δήμο Κηφισιάς για το 2013!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Με αυξήσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το 2013 σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων.


Μεταβολή προς τα πάνω (από 1,33 σε 1,46 και από 3,89 σε 4,50 αντίστοιχα) επέρχεται στο συντελεστή τέλους αν τ.μ. για τις οικίες και τους επαγγελματικούς χώρους άνω των 100 τ.μ. στη Νέα Ερυθραία. Τα δημοτικά τέλη για τις όλες τις οικίες στη Νέα Ερυθραία εξισώνονται ουσιαστικά με εκείνα της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.  

Σε όλες τις άλλες κατηγορίες για οικίες και επαγγελματικούς χώρους στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού παραμένουν σταθερά, όπως ίσχυαν κατά το προηγούμενο έτος.

Σε ότι αφορά στο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο συντελεστής τέλους διαμορφώνεται ενιαίος και στις τρεις δημοτικές ενότητες, σε 0,38 για στεγασμένους και σε 0,19 για μη στεγασμένους χώρους. Για το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που βαρύνει τα ακίνητα, καθορίζεται συντελεστής τέλους για όλη τη διοικητική περιφέρεια του δήμου, στο ύψος του 35ο/οο.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε επίσης, όπως ισχύει και σήμερα, τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το (50%) ή την απαλλαγή από αυτούς, για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολυτέκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που κατατέθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο:

- Κατά την τρέχουσα χρήση βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε, μέχρι 25/10/2012, από το ενοποιημένο, ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού οικιών και καταστημάτων (στεγασμένων χώρων άλλης χρήσης), ποσό ύψους 14.394.323 ευρώ (15.248.872 ευρώ το αντίστοιχο ποσό πέρυσι). Ειδικότερα: Μέσω της ΔΕΗ  βεβαιώθηκαν και  εισπράχθηκαν 11.250.341 ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012. Επιπλέον, μέσω της ΔΕΗ, βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 2.774.997 ευρώ για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011. Οίκοθεν, για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012,  βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 368.986 ευρώ.

- Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προβλέψεις και εκτιμήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών  θα εισπραχθούν μέχρι 31/12/2012, 2.700.000 ευρώ περίπου, τα οποία αφορούν τέλη Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου. Ωστόσο, τα ανείσπρακτα από τη ΔΕΗ και μη αποδοτέα  στο δήμο τέλη, μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012, ανέρχονται, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ΔΕΗ, στο ύψος των 2.058.060 ευρώ (1.342.920 ευρώ κατά το ίδιο διάστημα πέρυσι), επιμερισμένο ανά δημοτική ενότητα: Κηφισιά 1.524.684 ευρώ, Νέα Ερυθραία 335.830 ευρώ και Εκάλη 197.545 ευρώ. Με βάση τις  παραπάνω εισπράξεις  και προβλέψεις, μέχρι τις 31/12/2012, τα έσοδα του δήμου από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού θα ανέλθουν στο ύψος των 17.094.323 ευρώ συν τα ανείσπρακτα τέλη ύψους 2.058.060 ευρώ (μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου 2012), σύνολο 19.152.383 ευρώ.

- Οι  δαπάνες, τέλος, οι οποίες θα εμφανιστούν στον προϋπολογισμό του έτους 2013 και θα εξυπηρετηθούν από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού  θα ανέλθουν στο ύψος των 19.089.184 ευρώ περίπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου