Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Θα πληρώνουν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι ζημιώνουν το Δημόσιο!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Στο......ταμείο θα πηγαίνουν στο εξής οι δημόσιοι υπάλληλοι που με τα λάθη τους ή τις παραλείψεις τους ζημιώνουν το Δημόσιο. Θα καλούνται να πληρώσουν τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται κατά του Δημοσίου.

Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα ενεργοποιείται διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα σύμφωνα με την οποία δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι, από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έγιναν υπαίτιοι να ζημιωθεί το Δημόσιο, θα υποχρεώνονται πλέον να πληρώνουν στο κράτος τις ζημιές που του προξένησαν.


Το υπουργείο Οικονομικών σκληραίνει τη στάση απέναντι στους αμελείς υπαλλήλους καθώς μετά το εξονυχιστικό ξεσκόνισμα όλων των κωδικών των δημόσιων δαπανών, διαπιστώθηκε σημαντικός αριθμός περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ υποχρεώθηκαν, από τα δικαστήρια, να καταβάλουν στους πολίτες σημαντικές αποζημιώσεις για πράξεις ή παραλείψεις κρατικών οργάνων όπως π.χ.

- παράνομες ή και αυθαίρετες πράξεις δημοσίων υπαλλήλων,
- αμέλεια ή και αδιαφορία στην άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων,
- μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κ.λπ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Σταϊκούρα:  

Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του.

Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παραπέμπεται υποχρεωτικώς στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε περίπτωση βαρείας αμέλειας, αν ο υπάλληλος παραπεμφθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, μπορεί να καταλογίσει σε αυτόν μέρος μόνο της ζημιάς που επήλθε στο Δημόσιο ή της αποζημίωσης που το τελευταίο υποχρεώθηκε να καταβάλει.

Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοινού ζημιά στο Δημόσιο, ευθύνονται εις ολόκληρον κατά τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.

Οι διατάξεις αυτές, τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας αν και επαναλαμβάνονται σε όλους τους Υπαλληλικούς Κώδικες, που ίσχυσαν κατά καιρούς, έχουν εφαρμοστεί σε ελάχιστες περιπτώσεις, με συνέπεια αφενός μεν την εν τοις πράγμασι ατιμωρησία των υπαλλήλων και αφετέρου τη μη αναζήτηση από το Δημόσιο των αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στους δικαιούχους.

Κατόπιν αυτών στις περιπτώσεις στις οποίες επέρχεται ζημία σε βάρος του Δημοσίου από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων, θα πρέπει στο εξής να αναφέρονται στο Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να κινείται η διαδικασία αναζήτησης του ποσού που καταβλήθηκε κατά του υπαίτιου ή των υπαιτίων υπαλλήλων αμέσως μετά την πληρωμή εκ μέρους του Δημοσίου του ζημιωθέντος τρίτου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με την ενεργοποίηση των εν λόγω διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, έχουμε αναφερθεί από αυτή την εφημερίδα.....

(1) στον τρόπο με τον οποίο ο Δήμαρχος αντί να διευκολύνει την επένδυση του επιχειρηματία των σούπερ μάρκετ κ. Στέφανο Μπαλάσκα στην Κηφισιά τον οδήγησε σε αναστολή εργασιών....και αυτό σε περίοδο κρίσης!....με αποτέλεσμα οι Αφοι Μπαλάσκα να υποβάλουν στις 02/11/2012 καταγγελία και αίτηση πειθαρχικής δίωξης κατά  του Δημάρχου Κηφισιάς Ν. Χιωτάκη, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μύρωνος Χιλιετζάκη και της αρμόδιας υπαλλήλου του Δήμου για την έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Μαρίας Λατσού, για παράβαση καθήκοντος. Επίσης ο κ Μπαλάσκας,  πρόκειται να προσφύγει στη δικαιοσύνη για διαφυγόντα κέρδη και ζημίες.

(2) στην μήνυση εναντίον του Δημάρχου κ. Χιωτάκη, του Αντιδημάρχου κ. Ν. Παναγιώτου, του  Διευθυντή Πολεοδομίας κ. Η. Σπυρόπουλου και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Βάρδα,  για παράβαση καθήκοντος από κοινού και κατά εξακολούθηση ύστερα από τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο Σύλλογος «Κηφισιά SOS» στις 31/10/2011

(3) στην υπόθεση του Κύπριου γιατρού Χαράλαμπου Μαυρομμάτη (μείζον θέμα στην τοπική κοινωνία της Κηφισιάς), καθώς ο Δήμαρχος κ. Χιωτάκης εγκαλείται πειθαρχικά (ο ίδιος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου)  από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Και αυτό διότι φέρεται να έχει υποπέσει σε παράβαση καθήκοντος αφού εμποδίστηκε ο γιατρός Χ. Μαυρομμάτης, από διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο, να μετατρέψει την οικία του στο Κεφαλάρι σε επαγγελματική στέγη.

Μάλιστα για αυτή την υπόθεση μπορεί να επιβληθεί μεγάλη οικονομική ποινή στον Δήμο Κηφισίας και αυστηρή ποινή στον ίδιο τον Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.......μέχρι ακόμα και να κηρυχθούν έκπτωτοι!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου