Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ......εν ΟΙΚΩ!....αναλυτικό ρεπορτάζ της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε χθες Τρίτη 15/05/2012 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 7 τακτικά μέλη η συνεδρίαση ξεκίνησε για την λήψη αποφάσεων επί «2» προ ημερησίας και «20» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 20605 ημερομηνίας 10/05/2012.

Πάρθηκαν  «ομόφωνες εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «2» προ ημερησίας θέματα: (1) Έγκριση δαπάνης 135,20 ευρώ που αφορά αποζημίωση επικειμένων (2) Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια τηλεσκοπικού συστήματος για κατάδυση κάδων απορριμμάτων από τις εταιρείες (1) Park and Lift και (2) Βουρλούμης. Η αξιολόγηση κατακυρώνει την προσφορά της Park and Lift ύψους 53.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ! 

Μετά πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «20» τακτικά θέματα.......χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

1.Έγκριση δαπάνης ύψους 1.476,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.09  με τίτλο  «Προμήθεια χειροκίνητης σειρήνας για το Δημαρχείο» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2012.  Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6277.01 με τίτλο «Δαπάνες για αποκομιδή μπαζών σε διάφορες περιοχές του Δήμου» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.600,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Οι κ.κ. Σκορδίλης και Τσούλος ψήφισαν κατά!

3.Έγκριση  δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6277.05 για  «Δαπάνη χημικού ελέγχου νερού» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 12.000,00€ για το έτος 2012.  Εγκρίθηκε ομόφωνα.

4.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.09 με τίτλο   «Χωματουργικές εργασίες 2012» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.600,00€ για το έτος 2012.  Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Οι κ.κ. Σκορδίλης και Τσούλος ψήφισαν κατά!

5.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.10 με τίτλο   «Εργασία διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου τριγώνου Φραγκοπούλου» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.600,00€ για το έτος 2012. 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Οι κ.κ. Σκορδίλης και Τσούλος ψήφισαν κατά! Ο κ. Τσούλος μάλιστα παρατήρησε ότι τα θέματα (2), (4) και (5) αφορούν το ίδιο αντικείμενο! Ο κ. Χιωτάκης απήντησε ότι πράγματι το αντικείμενο είναι το ίδιο αλλά σε διαφορετικές περιοχές!!

6.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.15 με τίτλο   «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων με φωτοβολταϊκό σύστημα συμπίεσης» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 12.000,00€ για το έτος 2012. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη προμήθειας 3 κάδων προς 3.130,00 ευρώ / κάδο, που θα τοποθετηθούν πιλοτικά σε κάθε δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο κ. Ξυπολυτά!

7.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6495.02 με τίτλο «Δαπάνη αποψίλωσης δημοτικών – κοινόχρηστων εκτάσεων»  προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. 29/2012 Τεχνικής Έκθεσης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία  και αφορά δαπάνη ύψους 70.000,00 ευρώ! Ο κ. Τσούλος ψήφισε κατά!

8.Αποζημίωση συνταξιούχου υπαλλήλου του Δήμου. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποζημίωση ύψους 5.815,00 ευρώ.

9.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 006492 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 και αφορά «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ποσού 1.000,00€ με δικαιούχο  τον Αλεξ. Διαμαντόπουλο. Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη που αφορά αντιδικία για το υπόλοιπο διαθήκης!

10.Παράταση ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής Δ-324/12 κ. Λώρας Λεωνίδας.  Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση μέχρι 07/06/2012.

11.Αποδοχή δωρεάς ένα όργανο παιδικής χαράς (τραινάκι) για την παιδική  χαρά της οδού Ξενίας στην Κηφισιά. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ευγενική δωρεά του Λάτση!

12.Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Εγκρίθηκε ομόφωνα η κατακύρωση στον μειοδότη Σόρολο Νικολάου του Ηλία στην τιμή των 49.057,00 ευρώ!

13.Έγκριση της υπ’ αρ 31/2012  μελέτη  με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ  ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ α) ΣΚΥΡΟΥ, β) ΣΠΟΡΑΔΩΝ, γ) ΜΕΘΩΝΗΣ», και έγκριση δαπάνης  ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.42. Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη ύψους 14.748,00 ευρώ!

14.Έγκριση της  υπ’ αρ 39/2012  μελέτη  με τίτλο «Υδραυλική μελέτη επειγουσών παρεμβάσεων στο δίκτυο ύδρευσης της Δημ. Ενότητας Ν. Ερυθραίας , για την αντιμετώπιση  ενδεχομένους λειψυδρίας το θέρος του 2012», και έγκριση δαπάνης  ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7412.06.  Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη ύψους 15.000,00 ευρώ!

15.Έγκριση της  υπ’ αρ 36/2012  μελέτη  με τίτλο «Αρχιτεκτονική, Στατική,  Ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική Μελέτη για την ανέγερση του 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κηφισιάς , επί των οδών Αγ. Τριάδος, Σικελιανού, Ρέμβης και Καζαντζάκη (περιοχή ΟΥΛΕΝ)» , και έγκριση δαπάνης  ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7411.23.  Εγκρίθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με την επιλογή του Υπουργείου, να αναλάβει ο Δήμος την μελέτη!

16.Έγκριση της  υπ’ αρ 41/2012  μελέτη  με τίτλο «Αρχιτεκτονική , Στατική , Ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική Μελέτη για την ανέγερση του 10ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κηφισιάς, επί των οδών Πλατάνων – Χρ. Μαντέλα και πεζοδρόμων  (περιοχή Γράμμου – Φοίνικα Αδάμες)», και έγκριση δαπάνης  ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7411.24.  Εγκρίθηκε ομόφωνα.

17.Έγκριση της  υπ’ αρ 42/2012  μελέτη  με τίτλο «Αρχιτεκτονική, Στατική , Ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική Μελέτη για την ανέγερση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας, επί των οδών Σαμοθράκης και Εθν. Αντιστάσεως (Ο.Τ.275)» και έγκριση δαπάνης  ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7411.24.  Εγκρίθηκε ομόφωνα.

18.Ανάθεση κατ΄ άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι (σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 281) του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 72 του Ν. 3852/2010, στο Δικηγόρο κ. Εμμανουήλ Φραντζεσκάκη να παραστεί  την 15η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10:00 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών - Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας, κατά τη συζήτηση της Αίτησης Ακυρώσεως της Αθηνάς Μαράκη - Μπαστούνη κατά του Δήμου Κηφισιάς,  Για την Ακύρωση της υπ’ αριθ. 735/2011 απόφ. του Δημάρχου Κηφισιάς. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση που αφορά κατάχρηση!

19.Ανάθεση κατ΄ άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι (σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 281) του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 72 του Ν. 3852/2010 στο Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Δεμερτζή του Δημητρίου να παραστεί ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) κατά τη δικάσιμο της 30ης Μαΐου 2012 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτής, ως Πολιτικώς Ενάγοντος κατά των κατηγορουμένων κ.κ. Φαιναρέτης Περιβολαροπούλου, Βασιλείου και Χριστίνας Τσαλκιτζή και Νικολάου Κατσαράκη.

Ο κ. Κατσαράκης, που υπηρέτησε τον Δήμο επί χρόνια ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πολεοδομίας, αφέθηκε από τον κ. Χιωτάκη να παρουσιάσει αναλυτικά την υπόθεση αλλά χωρίς αντίλογο!  Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο κ. Τσούλος ψήφισε κατά!

20.Παραίτηση από την Έφεση του Δήμου Κηφισιάς κατά των Γιαννακοπούλου κλπ (11) και κατά της με αρ 508/10 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραίτηση του Δήμου, υπό την προϋπόθεση να πληρωθεί το ποσό των 4.753,00 ευρώ χωρίς τον νόμιμο τόκο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου