Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Η «ΑΝΑΣΑ» ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς ξεκαθάρισμα των κοινόχρηστων χώρων!

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ

Ο  Δημοτικός Σύμβουλος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «ΑΝΑΣΑ» Χαράλαμπος Φραγκιαδάκης κατάθεσε το ακόλουθο ερώτημα για τους κοινόχρηστους χώρους.


Αναλυτικά:

Κηφισιά 15/05/2013

ΕΡΩΤΗΜΑ

Προς: Τους κ.κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο Δ.Σ.

Θέμα: «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ»

κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Δ.Σ.,   


Όπως γνωρίζετε το θέμα των κοινοχρήστων χώρων απασχολεί τον Δήμο μας αρκετά σοβαρά και επί πολλά χρόνια.

Το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως υπό τις ακόλουθες μορφές:

Α) ως ολοκλήρωση της απόκτησης από τον Δήμο των από τα εγκεκριμένα σχέδια προβλεπόμενων κοινοχρήστων χώρων

Β) ως απόκτηση από τον Δήμο κοινοχρήστων χώρων που δημιουργήθηκαν από σχέδια που έγιναν από συνεταιρισμούς

Γ) ως αποσαφήνιση των χώρων εκείνων που ανήκουν στον Δήμο ή στο Δημόσιο και προέκυψαν από την διάνοιξη – διαπλάτυνση βασικών οδικών αξόνων π.χ. Εθνική Οδός.

Η αξία - το οικονομικό περιεχόμενο αυτών των χώρων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, της τάξεως εκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί, πιστεύω, υποχρέωση μας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση ή δυνατόν σήμερα.

Ιδιαίτερης προσοχής και έρευνας  πρέπει να αποτελέσει η περιουσία των τυχόν υφιστάμενων και υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών.

Για τους δεύτερους, έχω την άποψη ότι ο Δήμος οφείλει να παρακολουθήσει το θέμα της εκκαθάρισης, ιδιαίτερα όταν αυτή αντιμετωπίζει δυσχέρειες για τον διορισμό εκκαθαριστών διότι είναι ενδεχόμενο να προέλθει από την εκκαθάριση σοβαρό θετικό υπόλοιπο επ΄ ωφελεία του Δήμου και των Δημοτών.

Αυτονόητο είναι ότι πρώτο μέλημα θα πρέπει να είναι το ξεκαθάρισμα των κοινοχρήστων χώρων, ποιοι είναι και σε ποιόν ανήκουν σήμερα.

Η υπαγωγή των συνεταιρισμών στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών αντί του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ. , πιστεύω ότι διευκολύνει τις ενέργειες που θα αποφασίσουμε.

Πιστεύουμε ότι μια καταρχήν συζήτηση επί του θέματος, προ των διακοπών του καλοκαιριού, θα διευκόλυνε την λήψη των απαιτουμένων αποφάσεων από το Δ.Σ.

Προτείνω όπως  για διευκόλυνση αυτής της συζήτησης ανατεθεί σε Υπηρεσία ή σε μελετητή συνεργάτη από τώρα η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκέντρωση των πρώτων στοιχείων.

Η δαπάνη θα είναι ασήμαντη σε σχέση με το μεγάλο όφελος που σίγουρα θα προκύψει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου