Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Προωθείστε.......την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

Από τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανέλαβε την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, προκειμένου να σταματήσει η ανέγερση των δυο πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές της Τουρκίας. 


Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται τόσο από την συμμετοχή σας όσο και από τη διάδοση του παρόντος μηνύματος.

Στην διεύθυνση.....πατήστε εδώ.... θα βρείτε το αναλυτικό κείμενο το οποίο θα μπορείτε να υπογράψετε.

Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σας.

---------------------

The University of the Aegean has taken the initiative of collecting signatures against the construction of two nuclear plants in Turkey

The success of this attempt lies both on your participation and the dissemination of this message.

By visiting the website......press here.... you will have the opportunity to read the full article and you will also be given the chance to participate in the petition.

We count on your support.

Professor Paris Tsartas
Rector
University of the Aegean
Administration Building
University Hill
GR 81100 Mytilene, Lesvos Greece
tel: (+30)22510-36011
fax: (+30)22510-36019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου