Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Τα εν ΔΗΜΩ....εν ΟΙΚΩ!.....της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων.

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ

Στις 21/02/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνεδρίασε η προαιρετική Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Κηφισιάς, υπό την Προεδρία του κ. Γ. Παπαδόπουλου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με 12 παρόντες και 3 απόντες η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 19.05 με την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω «10» τακτικών θεμάτων.  Παρευρέθηκε και ο Επίτιμος Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ελευθέριος Διονυσιώτης.  

Ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε όλα τα μέλη της Επιτροπής και ενημέρωσε το Σώμα ότι η Επιτροπή θα συνεδριάζει μια φορά τον μήνα, η ημερήσια διάταξη θα κοινοποιείται σε όλα τα μέλη 3 ημέρες πριν την συνεδρίαση και μαζί θα κοινοποιείται και η εισήγηση της Τ.Υ. με την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Τηλέμαχου Τσιλιγκίρη.

Πρότεινε για Αντιπρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Ελ. Διονυσιώτη και για Γραμματέα την κ. Χρυσολούρη Αικατερίνη. Εξελέγησαν ομόφωνα.

Τα θέματα της Επιτροπής θα προωθούνται στο αντίστοιχο Τοπικό Συμβούλιο (αν δεν έχει εισηγηθεί) , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εν συνεχεία συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτημα της κ. Ευθυμιάδου Βαρβάρας, κατοίκου της οδού Κλαζομενών  (κάθετος στην οδό Αγίων Σαράντα) στην Ν. Ερυθραία όπου αιτείται να τοποθετηθεί σήμανση απαγόρευσης στάθμευσης στο σύνολο του δρόμου διότι εμποδίζεται η είσοδος και η έξοδος των αυτοκινήτων από την πολυκατοικία που μένει. Η Τ.Υ. εισηγείται επί του αιτήματος να τοποθετηθεί σήμανση μη στάθμευσης 4,00 μ ένθεν της εισόδου και επιπρόσθετα να τοποθετηθεί κάτοπτρο στην οδό Αγίων Σαράντα για να έχουν ορατότητα οι εξερχόμενοι της οδού

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Υπηρεσίας.

2. Αίτημα του κ. Μιχαήλ Βλαχάκη για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Ιουστινιανού, στην Πολιτεία (κάθετος στην οδό Σοφοκλέους). Η Τ.Υ. εισηγείται την μερική απαγόρευση στάθμευσης και επιπλέον σήμανση για όριο ταχύτητας 20 Km.

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Υπηρεσίας.

3. Αίτημα της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας κ. Τσολακίδου για την τοποθέτηση πινακίδας στην οδό Σεβδικίου Ν. Ερυθραίας για απαγόρευση στάθμευσης και ενημέρωση για την ύπαρξη του σχολείου. Η Τ.Υ. συμφωνεί και επιπλέον προτείνει να γίνει νέα σήμανση διάβασης πεζών για την διευκόλυνση του σχολικού τροχονόμου και να γίνει ενοποίηση των 2 υπαρχόντων ποδηλατοδρόμων για την επικοινωνία των σχολείων της περιοχής.

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Υπηρεσίας.

4. Αίτημα της κ. Κουφογιώργη Κων/νας κατοίκου Ν. Ερυθραίας, οδού Τροίας Νο 3 για τοποθέτηση διαγράμμισης στην είσοδο parking της πολυκατοικίας όπου διαμένει. H T.Y. συμφωνεί να τους χορηγηθεί άδεια να κάνουν διαγράμμιση με δικά τους έξοδα

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Υπηρεσίας.

5. Αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου Εκάλης για τοποθέτηση εμποδίων στην οδό Άλσους επειδή παρκάρουν επί του πεζοδρομίου επισκέπτες του ΟΤΕ που στεγάζεται πλησίον. Η Τ.Υ. προτείνει να τοποθετηθεί πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης .

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Υπηρεσίας.

6. Έγκριση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Θερμοπυλών 3, Κηφισιά

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Υπηρεσίας για τοποθέτηση σήμανσης ΑΜΕΑ.

7. Έγκριση 2ης θέσης στάθμευσης για την Πρεσβεία της Ουρουγουάης επί της οδού Μενάνδρου 1, Κηφισιά. Η Τ.Υ. εισηγείται θετικά.

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Υπηρεσίας.

8. Αίτημα απαγόρευσης στάθμευσης επί του συνόλου της οδού Καλυφτάκι, Κηφισιά

Το θέμα αναβάλλεται για να εξεταστεί  η αναγκαιότητα της πλήρους απαγόρευσης. Θα επανέλθει στην επόμενη συνεδρίαση.

9. Αίτημα της κ. Μαρίας Κεφαλά - Σαλματάνη, Προέδρου της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου για μια θέση στάθμευσης οχήματος επί της οδού Διονύσου. Η Τ.Υ. εισηγείται θετικά

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Υπηρεσίας.

10. Αίτημα της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Κηφισιάς για μια θέση στάθμευσης για 15 μ για λεωφορειάκι που φέρνει μαθητές.

Το θέμα αναβάλλεται για να εξεταστεί  η αναγκαιότητα για 15μ και για την αναγκαιότητα  απαγόρευσης στάθμευσης συγκεκριμένες ώρες . Θα επανέλθει στην επόμενη συνεδρίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου