Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ......εν ΟΙΚΩ!....αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τρίτη 02/10/2012 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 5 τακτικά μέλη και τον κ. Δήμαρχο, η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 09.00πμ με την λήψη αποφάσεων επί «1» εκτάκτου και «5» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 42918 ημερομηνίας 27/09/2012. Παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.

Το έκτακτο θέμα αφορούσε τους (1) όρους διακήρυξης για την διεξαγωγή Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του πάρκου «Ανδρέα Παπανδρέου» στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

Παρουσιάστηκε μόνο ένας πλειοδότης, ο οποίος πληρούσε όλους τους όρους της διακήρυξης πλην του όρου σχετικά με το ύψος του μισθώματος των 1.700,00 ευρώ. Ανεβλήθη για την επόμενη συνεδρίαση.  

Ακολούθως πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα κάτωθι «5» τακτικά θέματα.......επί τροχάδην και χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!  Η συνεδρίαση έληξε 09.10πμ!!

1. Έγκριση δαπάνης ύψους 4.560,00€ και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.21 για «Ανανέωση FIREWALL» που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 5.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για τις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας.

2. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.000,00€ και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6275.06 για «Καθαρισμός, άντληση ακαθάρτων υδάτων και απολύμανση τερματικών κάδων απορριμμάτων» που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 5.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για δρόμους της Νέας Ερυθραίας. Ο κ. Χιωτάκης τόνισε ότι είναι απαραίτητη η σύνδεσή των με το αποχετευτικό, αλλιώς η εν λόγω δαπάνη θα είναι συνεχής!

3. Έγκριση δαπάνης 57.264,00 € σύμφωνα με την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της υπηρεσίας μας και ψήφιση διάθεση πίστωσης ποσού, σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 «Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» για το έτος 2012, βάσει της υπ’ αρ. 508/2010 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη που αφορά υπαλλήλους του Δήμου! Ο κ. Χιωτάκης πρόσθεσε ότι η πληρωμή θα γίνει σε έξη 2μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 30/10/2012!

4. Εξέταση επικαιροποημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου: «Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δήμου Εκάλης Ομάδα Α».

Η εταιρεία ΑΚΜΩΝ Α.Ε. κατάθεσε τα δικαιολογητικά. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εξέτασή των, διότι ο κ. Σιδέρης ψήφισε λευκό επειδή είναι γνώστης παλαιών προβλημάτων με την εν λόγω εταιρεία!

5. Ανάθεση κατ΄ άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι (σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 281) του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 72 του Ν. 3852/2010, στο Δικηγόρο κ. Εμμανουήλ Φραντζεσκάκη να παραστεί  την 27η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00 ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7ο Τμήμα) κατά τη συζήτηση της Έφεσης της Μαράκη - Μπαστούνη Αθηνάς κατά της 3701/2008 απόφασης της Οικονομικής Επιθεώρησης Αθηνών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Το ύψος της δαπάνης θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου