Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Τα εν ΔΗΜΩ....εν ΟΙΚΩ!.....αναλυτικό ρεπορτάζ της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τρίτη 22/01/2013 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του  Αντιπροέδρου κ. Δημήτρη Ανδρεαδάκη, λόγω δικαιολογημένης απουσίας του Δημάρχου (έπρεπε να παραστεί σε δικαστήριο), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντες τους κ.κ. Ανδρεαδάκης Δημήτριος, Βαλασοπούλου Αγγελική, Κορογιαννάκη Άννα, Σκορδίλης Γεώργιος, Τσιλιγκίρης Τηλέμαχος, Ψυχοπαίδας Λεωνίδας, η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 09.10πμ με την λήψη αποφάσεων επί «1» εκτάκτου και «11» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 2374 ημερομηνίας 17/01/2013.

Έκτακτο θέμα

- Καταβολή εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Τακτικά θέματα  

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού  επιτροπής για την σύσταση επιτροπών έτους 2013, διενέργειας αξιολόγησης και παραλαβής διαγωνισμών προμηθειών (άρθρα 28 και 46 της υπ’ αρ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών - ΦΕΚ Β’ 185/1993 - που αφορά στον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ»). 

Πρόκειται για 3 Επιτροπές απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του Δήμου. Το θέμα είχε συζητηθεί και σε προηγούμενο Δ.Σ.

Εγκρίθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με την Υπηρεσιακή εισήγηση.

2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αρ. 2556/12 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Κηφισιάς κ. Σταυρούλας Κεμπερά. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αρ. Δ1349/13 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Κηφισιάς κ. Παλάσκα Παναγιώτας. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 80.8242.07 που αφορά «Απόδοση ΦΠΑ», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6271.01 που αφορά «Δαπάνες ύδρευσης - ενίσχυση δικτύων Ερυθραίας - Εκάλης», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Αφορά την ρύθμιση χρέους προς την ΕΥΔΑΠ που θα καταβληθεί σε 12 δόσεις των 36.000 ευρώ.

6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων που αφορά «Παλαιές οφειλές».

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Αφορά οφειλές λόγω ρυμοτομίας κλπ συνολικού ποσού 2.073.000 ευρώ.

7. Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων - μελ ετών 2013.

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Αφορά 97 συνεχιζόμενα έργα που έχουν ψηφιστεί και στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό από το Δ.Σ.

8. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Διατρήσεις  αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή  Άνω Κηφισιάς». 

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Αφορά εργολαβία που δεν είχε συμπεριληφθεί στο έργο του ΕΣΠΑ, η οποία είχε κηρυχθεί άγονος και θα επαναδημοπρατηθεί στις 29/01/2013.

9. Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της Αγωγής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου υπόθεση «Παρασκευόπουλος - Κόλιας Δημήτριος».  

Εγκρίθηκε ομόφωνα η μη άσκηση ενδίκων μέσων. Αφορά παλαιά οφειλή του τέως Δήμου Ν. Ερυθραίας ποσού 12.505 ευρώ προς τον νομικό σύμβουλο για εκδίκαση υποθέσεων του Δήμου και άμεση καταβολή από αυτό το ποσό των 7.000 ευρώ σύμφωνα με την Απόφαση του Ειρηνοδικείου.

10. Ανάθεση στον  Δικηγόρο κ. Καραγεώργο  να παραστεί ενοποιών του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  για την συνέχιση της Διεκδικητικής Αγωγής.

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Αφορά καταπατηθέν οικόπεδο στο Μορτερώ ιδιοκτησίας του Δήμου(2/3) και του ΝΠΔΔ Ευαγγελισμός (1/3).

11. Επικαιροποίηση ανάθεσης κατ΄ άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι  του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 72 του Ν. 3852/2010, στη Δικηγόρο κα Ειρήνη Μουστάκα να παραστεί  και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κηφισιάς, την 22α  Ιανουαρίου 2013 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της με αριθ. καταθ. 4078/1970 Διεκδικητικής Αγωγής της Ρενάτε χήρας Παύλου Αλεξόπουλου κλπ (11) κατά: 1) Του Δήμου Κηφισιάς, 2) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εκκλησία της Ελλάδος» και της υπ’ αριθ. καταθ. 846/1997 Πρόσθετης Παρέμβασης της «Εκκλησίας της Ελλάδος» κατά: 1) Tου Παύλου Αλεξόπουλου κλπ (5) και Υπέρ του Δήμου Κηφισιάς (οι οποίες κατόπιν αναβολών ορίσθηκαν για την ανωτέρω δικάσιμο), σύμφωνα με την από με αριθ. πρωτ. 11783-24/5/2004 ανάθεση της υπόθεσης από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για κάθε σχετικό μέχρι σήμερα πεπραγμένο της. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου