Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Παρακολούθηση........της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Π.25667!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τρίτη 21/06/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 5 τακτικά μέλη και τον κ. Δήμαρχο, η συνεδρίαση ξεκίνησε με την λήψη αποφάσεων επί 6 εκτάκτων θεμάτων και «8» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση ημερομηνίας 09/06/2011.....η πηγή... 

Πάρθηκαν ομόφωνες «εγκριτικές» αποφάσεις  για τα «6» έκτακτα θέματα τα οποία παρουσιάστηκαν επί τροχάδην......από τον κ. Πρόεδρο στα μέλη της Επιτροπής και αφορούσαν:

1. Διάφορες προμήθειες για παιδικούς σταθμούς της τάξεως των 15.000,00 ευρώ

2. Υπηρεσίες απολύμανσης της τάξεως των 37.000,00 ευρώ

3 – 6. Διαταγές πληρωμών για παροχές υπηρεσιών από τον κ. Γ. Βλαστάρη, υπεργολάβο οικοδομών! Ο κ. Βλαστάρης υπέβαλε συμβιβαστική λύση στην οποία  εισηγείται να του καταβληθούν μόνο τα κεφάλαια! Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή και αποφασίσθηκε να μην ασκηθούν ένδικα μέσα!

Στην συνέχεια ακολούθησαν «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «8» τακτικά θέματα....χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

Σημειώνω όμως χαρακτηριστικά.....

Θέμα 2. Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.15 για « Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού παρακολούθησης της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου » που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 8.000,00€ για το έτος 2011.

Σε ερώτηση του κ. Σκορδίλη προς την προϊστάμενη του Τμήματος Προμηθειών «το τι περιέχει το ειδικό λογισμικό και ποία εταιρεία το έχει αναλάβει»;.....η κ. Σμαράγδα Πετρίδου απήντησε ότι είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα το οποίο θα «συνδέει» όλα τα παλαιά προγράμματα του Δήμου! Επίσης ανέφερε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν είναι γνωστή!

Συμπερασματικά όμως παρατηρείται  ότι.....

- Ο αριθμός αιτήσεων προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή «δαπανών» σχετικά με «αποσπασματικές» μηχανογραφικές ανάγκες του Δήμου αυξάνεται συνεχώς χωρίς να υπάρχει συντονιστικός έλεγχος!

- Δεν υπάρχει συγκεκριμένη «λίστα» αξιόπιστων προμηθευτών για τις μηχανογραφικές ανάγκες του Δήμου!

- Εμμέσως, πλην σαφώς, δημιουργούνται συνθήκες αλόγιστης σπατάλης διότι δεν υπάρχει «αρμόδιος» στον Δήμο με σχετική μηχανογραφική εμπειρία ο οποίος να ελέγχει τους Προμηθευτές και τις προσφορές τους!

Αποτέλεσμα  να έχουμε το φαινόμενο!.......η  προισταμένη του Τμήματος Προμηθειών  να μην είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε καν το όνομα της εταιρείας που ασχολείτε με την ανάπτυξη του ειδικού λογισμικού παρακολούθησης της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου