Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ....εν ΟΙΚΩ!....της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνήλθε την Τρίτη 20/03/2012 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 4+1 τακτικά μέλη  η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 09.06πμ με την λήψη αποφάσεων επί «1» εκτάκτου και «10» τακτικών  θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 11921 ημερομηνίας 15/03/2012. Παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαρκεσίνης και Παπαδόπουλος.

Το έκτακτο θέμα ετέθη από τον Αντιδήμαρχο κ. Μαρκεσίνη και αφορούσε την εισήγηση αίτησης προς την ΔΜΕΟ για άμεση αναστολή εκτέλεσης  πάσης φύσεως έργων στον Κόμβο της Εκάλης, Νέα Εθνική Οδός με την οδό Πάρνηθος, μέχρι ότου γίνει μελέτη αναμόρφωσης του κόμβου! Η κ. Μουστάκη πιστεύει ότι δεν θα γίνει τίποτα από την ΔΜΕΟ! Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Για τα κάτωθι «10» τακτικά θέματα πάρθηκαν «ομόφωνες εγκριτικές» αποφάσεις!.....χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

1. Εισήγηση πρότασης τροποποίησης του Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 662/Δ/27-06-2003) «περί χρήσεων γης και συμπλήρωσης όρων και περιορισμών δόμησης στην Δημοτική Ενότητα Εκάλης».

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Εκάλης για χρήση αμιγούς / αποκλειστικής κατοικίας μόνο!

2. Εισήγηση για ανάπλαση όλων των παιδικών χαρών της Εκάλης και άμεση επισκευή ή αντικατάσταση των οργάνων της παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Ρόδων και Ευωνύμων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα να εισαχθεί στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου!

3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Τοποθέτηση σημάτων οδού ήπιας κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Καλλιρρόης, μεταξύ των οδών Αύρας και Μυρτιάς, στην Εκάλη, και αφαίρεση των απαγορευτικών πινακίδων κυκλοφορίας καθόδου.

Εγκρίθηκε ομόφωνα  η εισήγηση του Κ.Σ. Εκάλης μετά από διαβούλευση.

4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν φαρμακείου επί της οδού Πεντέλης 2, Ν. Ερυθραία κατά τις ώρες λειτουργίας του.

Εγκρίθηκε ομόφωνα  να γίνει κανονιστική τροποποίησης λόγω διαφωνίας!

5. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Εγκατάσταση πλαστικών εμποδίων επί του      πεζοδρομίου επί της οδού Αθ. Διάκου 24, Ν. Ερυθραία.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ν. Ερυθραίας απέρριψε το αίτημα. Η Τ.Υ του Δήμου δεν γνωμάτευσε! Η κ. Μουστάκη παρατήρησε ότι γίνεται υπέρβαση του Νόμου με την χρησιμοποίηση του πεζοδρομίου! Απερρίφθη ομόφωνα.

6. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Λήψη μέτρων για την ασφαλή διέλευση των ποδηλάτων στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Β. Ηπείρου, Ν. Ερυθραία. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα να εφαρμοστεί ότι προβλέπει η χρήση  ποδηλατοδρόμου!

7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Απαγόρευση στάθμευσης στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Ε’ και Ηρ. Πολυτεχνείου και επί της οδού Κ. Βάρναλη 46, Ν. Ερυθραία.

Εγκρίθηκε ομόφωνα  η απόφαση απαγόρευσης του τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου. 

8. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην διασταύρωση των οδών Κ. Βάρναλη και Ερυθρών, Ν. Ερυθραία.

Εγκρίθηκε ομόφωνα  η απόφαση του τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου. Συμφωνεί και η Τ.Υ. του Δήμου.

9. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:  Αποξήλωση τμήματος νησίδας, στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Εθνικού Στρατού, Κηφισιά.

Η Τ.Υ διαπίστωσε ότι τμήμα της νησίδας εμποδίζει. Εγκρίθηκε ομόφωνα  η αποξήλωση.

10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:  Βελτίωση ισόπεδου κόμβου πλατείας Ελαιών, Κηφισιά.

Το τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο ζητά να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό πρώτα! Εγκρίθηκε ομόφωνα  να ερευνηθεί από την Νομική Υπηρεσία. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για διαβούλευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου