Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Παρακολούθηση....της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Π. 32224!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τρίτη 19/07/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 8 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος η συνεδρίαση ξεκίνησε την λήψη αποφάσεων επί «5» εκτάκτων και «19» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση ημερομηνίας 14/07//2011.

Πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «24» θέματα χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

Σημειώνω χαρακτηριστικά τα ακόλουθα....

1. Ομόφωνη έγκριση της δαπάνης ύψους 11.260,00€ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6611.03    με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 20.000,00€ για το έτος 2011......για όλα τα έντυπα του Δημαρχείου.

2. Ομόφωνη έγκριση της δαπάνης 1.330,00€ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.06    με τίτλο «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 60.000,00€ για το έτος 2011......για το ΚΑΠΗ Κηφισιάς.

3. Ομόφωνη έγκριση της δαπάνης ύψους 2.300,00€ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.14    με τίτλο «Υποστήριξη - συντήρηση - επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 24.600,00€ για το έτος 2011.....για το τηλεφωνικό κέντρο Νέας Ερυθραίας.

4. Ομόφωνη έγκριση της δαπάνης  ύψους 4.000,00€ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6263.03 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 17.000,00€ για το έτος 2011.

Σε ερώτηση του κ. Σκορδίλη κατά πόσον τέτοιου είδους δαπάνες αφορούν συμβόλαια προληπτικής συντήρησης, ο κ. Πρόεδρος απήντησε καταφατικά!

5. Ομόφωνη έγκριση της δαπάνης ύψους 5.600,00€ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.15    με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης και κλιματιστικών μονάδων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 20.000,00€ για το έτος 2011.....για τα γραφεία της Νέας Ερυθραίας.

6. Ομόφωνη έγκριση της δαπάνης ύψους 11.250,00€ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6614.01 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών τυπογραφείου (σφραγίδες κλπ)» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 24.600,00€ για το έτος 2011....για τον ενιαίο Δήμο Κηφισιάς! Σε ένα πηγαδάκι, παρεμπιπτόντως, ακούστηκε να λέγεται ότι........από σφραγίδες πάμε καλά!

7. Ομόφωνη έγκριση της δαπάνης ύψους 227,00€ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6661.01 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών Κτιρίων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 24.600,00€ για το έτος 2011.

8. Ομόφωνη έγκριση της δαπάνης ύψους 6.100,00€ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.12 με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2011.......για την σύζευξη του κτιρίου της Νέας Ερυθραίας με το δίκτυο.

9. Ομόφωνη έγκριση της δαπάνης ύψους 45.000,00 € και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6418.07 με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 60.000,00 για το έτος 2011, και έγκριση της υπ’ αριθμό 33/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού......αναφορικά με Παιδικούς Σταθμούς.

10. Ομόφωνη έγκριση της δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.08 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 480.000,00 € για το έτος 2011, και έγκριση της υπ’ αριθμό 18/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου καθώς και των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.......υπό τον όρο ότι 9 στα 10 οχήματα  να είναι διαθέσιμα κάθε μέρα!

Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα της Επιτροπής που ορίσθηκε για την διεξαγωγή του διαγωνισμού!

11&12. Ομόφωνη έγκριση εντάλματος προπληρωμής μικροποσών στο όνομα του δικηγόρου του Δήμου κ. Λεωνίδα Λώρα!

13. Ομόφωνη απόφαση να μην γίνει έφεση σχετικά με την υπ’ αριθμό 2594 / 2010 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών....διότι η προσφυγή του  κ. Θεόδωρου Κριτικού οφείλεται σε καθαρή παράληψη υπαλλήλου του Δήμου Νέας Ερυθραίας το 2001! Να επιδιωχθεί όπως ο Δήμος υποβάλει ξανά πρόταση συμβιβασμού!

14. Ομόφωνη απόφαση ελήφθη  για  Δικαστικό  συμβιβασμό υπόθεσης Χρήστου Καθάρειου.....ο οποίος απεδέχθη να πληρωθεί μόνο το κεφάλαιο των 3.066,00 ευρώ που αφορά αγωγή του κατά του Δήμου Νέας Ερυθραίας το 2002!

15. Ομόφωνη έγκριση της υπ’ αριθμό 28/2011 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού»....συνολικής δαπάνης 680.000,00 ευρώ που αφορά διάφορους δρόμους του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς!

16. Ενεκρίθη ομόφωνα η επιβολή προστίμου σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 110/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εκάλης για κοπή δύο χλωρών πεύκων  επί της συμβολής των οδών Αφροδίτης & Ευωνύμων στην Εκάλη ιδιοκτησίας του κ. Γελαγωτή Μιχαήλ.

17. Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Ν.Π. του Δήμου Κηφισιάς που συγχωνεύτηκαν στο νέο Ν.Π. με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ"....τα οποία ετοίμασε η Οικονομική Υπηρεσία και παρουσιάζουν έξοδα ύψους 171.464,00 ευρώ κλπ!

18. Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Ν.Π. του Δήμου που συγχωνεύτηκαν στο   Καλλικράτειο Δήμο Κηφισιάς....τα οποία ετοίμασε η Οικονομική Υπηρεσία και παρουσιάζουν έξοδα ύψους 691.893,00 ευρώ κλπ!

19. Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Ν.Π. του Δήμου Κηφισιάς που συγχωνεύτηκαν στο νέο Ν.Π. με την επωνυμία "ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ".....τα οποία ετοίμασε η Οικονομική Υπηρεσία και παρουσιάζουν έξοδα ύψους 652.851,00 ευρώ κλπ!

Σας ΕΡΩΤΩ  κ. Πρόεδρε....

1. Γιατί δεν δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα του Δήμου αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία των Ν.Π. του Δήμου Κηφισιάς.......για να ενημερώνετε ο Δημότης πως διαχειρίζεται ο Δήμος την περιουσία του;

2. Γιατί δεν δημοσιοποιείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου  τους όρους  διακήρυξης για την διεξαγωγή «οιουδήποτε» διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού;

3. Γιατί δεν δημοσιοποιείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου τον τρόπο επιλογής και τα ονόματα των ατόμων που ορίζονται από τον Δήμο στις διάφορες Επιτροπές διεθνών ή μη μειοδοτικών διαγωνισμών;

Σας ΥΠΕΝΘYΜΙΖΩ  κ. Πρόεδρε.......ότι στο διαδίκτυο πρέπει να αναρτώνται:

1. Κατά το αρ.2 παρ.4 εδ.6 του Ν.3861/2010.....οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και

2. Κατά το αρ.2 παρ.4 εδ.16 του Ν.3861/2010.......οι περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου