Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ......εν ΟΙΚΩ!....αναλυτικό ρεπορτάζ της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.


Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε χθες Τρίτη 12/06/2012 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 7 τακτικά μέλη η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 09.15πμ για την λήψη αποφάσεων «22» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 26173 ημερομηνίας 07/06/2012.    

Πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «22» τακτικά θέματα.......επί τροχάδην και χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!       

1.Έγκριση δαπάνης ύψους 1.000.000,00€, ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.20.6263.02 με τίτλο  «Συντήρηση και  επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών» για το έτος 2012  και έγκριση της υπ’ αρ. 40/2012 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου καθώς και των όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή διεθνούς δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.     

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη την οποία ενέκρινε ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο!

2. Έγκριση δαπάνης ύψους 480,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00.6263.01 για  «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 7.000,00€ για το έτος 2012. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τελική δαπάνη ύψους 680,00€ για μοτοποδήλατα της υπηρεσίας καθαριότητας.

3. Έγκριση δαπάνης ύψους 210,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00.6263.01 για  «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 7.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

4. Έγκριση δαπάνης  , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.20.6264.02 για   «Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2012.  

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη που αφορά την γενική επισκευή ενός πίνακα γεωτρήσεων!

5. Έγκριση δαπάνης ύψους 160,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.7135.03  με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 1.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη σχετικά με την προμήθεια ενός κομπρεσέρ αέρος!

6. Έγκριση δαπάνης ύψους 15.000,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 50.7135.02  για «Προμήθεια φορητών ασυρμάτων και των εξαρτημάτων τους για την Δημοτική Αστυνομία» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 15.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια πομποδεκτών διαφόρων τύπων για την Δημοτική Αστυνομία.

7. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.000,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.35.6692.01 με τίτλο «Προμήθεια δέντρων, πασάλων και θάμνων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 2.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για την προμήθεια 320 θαμνοειδών και 25 δέντρων.

8. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.800,00€  , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.6635.02 με τίτλο  «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις εκλογές» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 6.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εν λόγω προμήθεια για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012!

9. Έγκριση δαπάνης ύψους 3.100,00€ ,  ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.6612.02 με τίτλο    «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις εκλογές» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 6.200,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η  εν λόγω προμήθεια για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012!

10. Έγκριση δαπάνης ύψους 3.300,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.6611.07 με τίτλο  «Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών για τις ανάγκες των εκλογών» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 7.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η  προμήθεια προκηρύξεων και προγραμμάτων για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012!

11. Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.7135.02 με τίτλο «Προμήθεια αριθμομηχανών» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 500,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά πέντε αριθμομηχανών.

12. Έγκριση δαπάνης ύψους 60.000,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.6699.08 για «Προμήθεια  αναλώσιμων μηχ/κου δικτύου διοικητικών- οικονομικών υπηρεσιών ( S/W και H/W )», για τις ανάγκες του Δήμου, και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 47/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για την αγορά «συμβατών» και όχι γνησίων αναλωσίμων για οικονομικούς λόγους!

13. Έγκριση δαπάνης ύψους 100,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.6264.06 για  «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων τύπου XEROX, RICOH, PANASONIC, CONICA κλπ» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

14. Έγκριση δαπάνης ύψους 570,00€, ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.6262.15 για  «Συντήρηση και επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης και κλιματιστικών μονάδων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 20.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για την αντικατάσταση φίλτρων κτλ.

15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6737.04 που αφορά «Επιστροφή φόρων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων» σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 195/12 απόφαση Δ.Σ. Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη με δικαιούχο τον κ. Παππά Ανδρέα.

16. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση-διάθεση πίστωσης βάσει της υπ΄αριθ.5199/2011 απόφασης Εφετείου Αθηνών και της υπ΄ αριθ. 3235/2009 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη ύψους 11.000,00€  με δικαιούχο τον κ. Τσεκούρα Γεώργιο.

17. Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 52/2012 μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για την αδειοδότηση αντικατάστασης υδρογεώτρησης», και έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.25.7412.07.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για 4 υδρογεωτρήσεις.

18. Απ΄ ευθείας ανάθεση σε μελετητή της οριστικής μελέτης «Υδραυλική μελέτη επειγουσών παρεμβάσεων στο δίκτυο ύδρευσης της Δημ. Ενότητας Ν. Ερυθραίας, για την αντιμετώπιση ενδεχομένου λειψυδρίας το θέρος 2012».

Ανοίχθηκαν οι τρεις προσφορές του διαγωνισμού από τον κ. Σκορδίλη και εγκρίθηκε ομόφωνα η κατακύρωση της χαμηλότερης προσφοράς ύψους 11.900,00€ συν ΦΠΑ η οποία ανήκει στην  κ. Καλατζή Σοφία. 

19. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 44/2012 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις οδών και πεζοδρομίων 2012» και έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 600.000,00€ σε βάρος Κ.Α. 30.7323.24, καθώς και ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη που αφορά επισκευή / συντήρηση των  οδών Άργους και Στροφιλίου.

20. Έγκριση της υπ ΄αριθμ. 51012 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «Ολοκλήρωση επισκευών εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης εργατικών πολυκατοικιών Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς» και έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 72.500,00€ σε βάρος Κ.Α. 25.7336.04, καθώς και ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

21. Ανάθεση κατ΄ άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι (σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 281) του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 72 του Ν. 3852/2010, στο Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Δεμερτζή  να παραστεί  την 1η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 09:00 ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της Έφεσης του Χιωτάκη Νικολάου του Γεωργίου κατά της υπ’ αριθ. 10018/22-11-2010 αποφάσεως του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών Πλημμελημάτων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Το ύψος της αμοιβής θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  
22.  Επικαιροποίηση ανάθεσης κατ΄ άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι  του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 72 του Ν. 3852/2010, στη Δικηγόρο κα Ειρήνη Μουστάκα να παραστεί  και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κηφισιάς, την 30η Μαΐου 2012 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του ΣτΕ (Τμήμα Ε’), κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. καταθ. 2123/2004 Αίτησης Ακυρώσεως της εταιρίας «Χρήστος Γαβριήλ ΑΕΒΕ Αδιάβροχων Υφασμάτων» κατά του Δήμου Κηφισιάς, (η οποία κατόπιν αναβολών ορίσθηκε για την ανωτέρω δικάσιμο), Περί Ακυρώσεως της αρ. πρωτ. 21/14-10-2003 απόφασης της Επιτροπής του άρ. 7 παρ. 1 του Ν. 2893/2000, σύμφωνα με την από με αριθ. πρωτ. 24976-16/11/2004 ανάθεση της υπόθεσης από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για κάθε σχετικό μέχρι σήμερα πεπραγμένο της.

Εγκρίθηκε ομόφωνα και αφορά αυθαίρετο το 2003!

Η συνεδρίαση τελείωσε στις 09.35πμ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου