Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ....εν ΟΙΚΩ!.....αναλυτικό ρεπορτάζ της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τρίτη 27/03/2012 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του  Δημάρχου κ. Χιωτάκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, μετά από καθυστέρηση 15 λεπτών, με παρόντα μόνο «4» τακτικά  μέλη και τον κ. Δήμαρχο, η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 09.15πμ με την λήψη αποφάσεων επί «3» εκτάκτων και «56» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 13106 ημερομηνίας 23/03/2012.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν  οι κ.κ.  Αντιδήμαρχοι Παπαδόπουλος και Παναγιώτου και ο κ. Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» κ. Κουρμαδιάς!

Τα κάτωθι «3» τακτικά θέματα,  παρουσιάστηκαν στο Σώμα από τον κ. Χιωτάκη, και εγκρίθηκαν ομόφωνα....

1. Έγκριση δαπάνης 378,00 ευρώ για μικρό-προμήθειες του Δήμου.
2. Έγκριση δαπάνης 5.844,00 ευρώ για την μετατόπιση στύλων της ΔΕΗ στην Νέα Ερυθραία.
3. Αποδοχή συμβιβασμού σχετικά με άσκηση ενδίκων μέσων του κ. Ανδρέα Παππά κατά του Δήμου, ο οποίος ζητούσε αρχικά 12.673,00 ευρώ και απεδέχθη τελικά 9.000,00 ευρώ! Σχετική εισήγηση θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ακολούθως πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις!.....για τα  «53» από τα «56» τακτικά θέματα! Η συνεδρίαση έκλεισε στις 10.15πμ!

1. Έγκριση της με αριθμό 249/2012 απόφαση Δημάρχου περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1836/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου που αφορά καταβολή επιδόματος 176 ευρώ  σε υπαλλήλους του Δήμου.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, όμως να παραγράφονται στα 2 χρόνια και όχι στα 5 χρόνια! Ο κ. Σκορδίλης ζήτησε να καταβληθεί πίεση στην Κεντρική Εξουσία να μεταπεισθεί και να το δει με άλλο πνεύμα!

2. Έγκριση της με αριθμό 249/2012 απόφαση Δημάρχου περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1128/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου που αφορά καταβολή επιδόματος 176 ευρώ  σε υπαλλήλους του Δήμου.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, όμως να παραγράφονται στα 2 χρόνια και όχι στα 5 χρόνια!

3. Έγκριση δαπάνης  ύψους 15.000,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.03 για  «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 45.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια 53 ειδών!

4. Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.18 με τίτλο «Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  για την Υπηρεσία Πρασίνου.

5. Έγκριση δαπάνης ύψους 59.000,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.7122.03 για  «Προμήθεια – τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας» για τις ανάγκες του Δήμου, και έγκριση της υπ’ αρ. 15/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την διεξαγωγή προχείρου διαγωνισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα για το Μουσείο δίπλα στο χώρο της Βίλλας Κουτούπη!

6. Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6495.10 για  «Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα για την μαγνητοσκόπηση των συνεδριάσεων των Συμβουλίων και ανάρτηση στο διαδίκτυο!

7. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.100,00€ , ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6277.02 για  «Δαπάνες εργασίας καθαρισμού χημικών τουαλετών στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής (Ερυθραία)» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 2.500,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Ο κ. Δημάκης ανέφερε ότι ο καθαρισμός γίνεται κάθε Δευτέρα το πρωί!

8. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.000,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.03 για  «Προμήθεια και τοποθέτηση πορτών Δημοτικών κτιρίων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 2.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6452.15 για  «Ετήσια συνδρομή για τη διαδικτυακή σύνδεση του Δήμου Κηφισιάς με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα για το Region Europa!

10. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.000,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.02 με τίτλο  «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 15.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  

11. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.150,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.08 με τίτλο  «Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 3.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα για τον Παιδικό Σταθμό στη οδό Όθωνος!

12. Έγκριση δαπάνης ύψους 370,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.21 με τίτλο  «Προμήθεια εκτυπωτών», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 5.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  

13. Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.02 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και υλικών για κηπουρικές εργασίες», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 2.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  

14. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6662.01 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για τη συντήρηση και επισκευή του δικτύου άρδευσης» που έχει   προϋπολογιστεί στο ύψος των3.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα 

15. Έγκριση δαπάνης ύψους 492,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.23 με τίτλο  «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 100.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα   

16. Έγκριση δαπάνης ύψους 14.500,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.23 με τίτλο  «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 100.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια 6.372 κιλών μαύρες σακούλες χωρίς λογότυπο για οικονομία!

17. Έγκριση δαπάνης ύψους 740,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6234.06 με τίτλο «Μισθώματα γερανοφόρων αυτοκινήτων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 15.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  

18. Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7131.10 με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 1.300,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου!

19. Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της Επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια  - μπρίζες κλπ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ)» στα πλαίσια του Κ.Α. 20.6662.01, προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα να γίνει επανάληψη του δημόσιου διαγωνισμού ύψους 45.000,00 ευρώ διότι στις 03/01/2012 δεν προσήλθε κανείς!

20. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6236.02 για  «Μίσθωση  καλαθοφόρου οχήματος για κοπή και κλάδεμα μεγάλων δέντρων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 24.600,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα σύμφωνα με την μελέτη της Υπηρεσίας Πρασίνου!

21. Έγκριση δαπάνης ύψους 960,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6611.04 με τίτλο «Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων, μητρώων και ειδών απογραφής» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα
   
22. Έγκριση δαπάνης ύψους 4.800,00€, ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.12 για  «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 5.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εν λόγω προμήθεια αλλά να απαιτηθεί έκπτωση 15%! Ο κ. Σκορδίλης ψήφισε λευκό!

23. Έγκριση δαπάνης ύψους 60,00€, ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.03 με τίτλο  «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 1.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  για το Γραφείο της Πολεοδομίας!

24. Έγκριση δαπάνης ύψους 15.000,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.01 με τίτλο  «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 15.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  για το αντλιοστάσιο της Νέας Ερυθραίας!

25. Έγκριση δαπάνης ύψους 750,00€, ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.06 με τίτλο  «Προμήθεια FAX» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 2.000,00€ για το έτος 2012.

Εγκρίθηκε ομόφωνα  για το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου αλλά να βρεθεί FAX κατά 10% φθηνότερο!

26. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.450,00€, ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6615.06 με τίτλο  «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 24.600,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  για αυτοκόλλητα κάδων και απαγορευτικά αφισών!

27. Έγκριση δαπάνης ύψους 20.000,00€, ψήφιση  διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7131.01 για   «Προμήθεια μηχανήματος ελέγχου καρτών για το προσωπικό και μηχανογραφική στήριξη αυτού» , για τις ανάγκες του Δήμου , και έγκριση της υπ’ αρ. 17/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την διεξαγωγή προχείρου διαγωνισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα  για 14 σταθμούς του Δήμου και 5 εξωτερικά συνεργεία!

28. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.610,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6661.01 με τίτλο  «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 15.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  

29. Έγκριση δαπάνης ύψους 3.500,00€, ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.09 για «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών και συστημάτων πυρανίχνευσης»  που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 7.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  και για τις τρεις Δημοτικές Κοινότητες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης!

30. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.100,00€ , ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.05 για «Συντήρηση και επισκευή μηχανών - συσκευών γραφείου (αριθμομηχανών  φαξ, καταμετρητών χρημάτων , κλπ.»  που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 3.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα  απολογιστική δαπάνη μόνο!

31. Έγκριση δαπάνης ύψους 8.000,00€, ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.10 για «Υποστήριξη - συντήρηση - επισκευή ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων»  που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00€ για το έτος 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα αλλά να ζητηθεί έκπτωση 15%!

32. Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων. Εγκρίθηκε ομόφωνα για χρέη καθυστερημένα από 250,00 ευρώ και πάνω!

33. Σύνταξη κατάστασης απόρων ( παρ. 2β, άρθρο 37 του Ν. 3801 / 09 )    για το βοήθημα του Πάσχα ,διαβίβαση της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο για έγκριση δαπάνης επιχορήγησης, ψήφιση – διάθεση πίστωσης και έκδοση χρηματικού  εντάλματος προπληρωμής (άρθρο 172 του Ν.3463 / 2006 ).

Εγκρίθηκε ομόφωνα  βοήθημα σε δικαιούχους (1) 79 άπορους της Κοινωνικής Μέριμνας (2) 41 άπορους της Κηφισιάς και (3) 55 άπορους της Νέας Ερυθραίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει το ύψος της δαπάνης επιχορήγησης!

34. Ανάθεση στη συμβολαιογράφο Κηφισιάς και Ευαγγελία Γουλανδρή να εκδίδει φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου. Αφορά αμοιβή 500,00 ευρώ! Ανεβλήθη για εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή.

35. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης ποσού 922,98€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6737.03 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 που αφορά « Αποζημίωση από πτώση σε λακκούβες». Εγκρίθηκε ομόφωνα  

36. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης ποσού 14.966,56€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7424.04  που αφορά «Αποζημίωση επικειμένων».  Εγκρίθηκε ομόφωνα   για εισήγηση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

37. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6462.012 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 που αφορά «Δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων». Εγκρίθηκε ομόφωνα. Βάση πρόσφατης νομοθεσίας καταργήθηκαν οι 8μηνες συμβάσεις.

38. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 για «Δικαστικά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων», ποσού 14.990,81€ σύμφωνα με την απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 736/10. Εγκρίθηκε ομόφωνα  

39. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 για «Δικαστικά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων» ,  σύμφωνα με την απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 12171/11.

Αφορά αποζημίωση για ζημία του κ. Σολομώντος. Ανεβλήθη για να επανεξετασθεί νέα γνωμοδότηση.

40. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 για «Δικαστικά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων», σύμφωνα με την απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 1083/11.

Αφορά αποζημίωση για ζημία ύψους 1.160,00 ευρώ  του κ. Βουρή Αποστόλου. Ανεβλήθη για να επανεξετασθεί νέα γνωμοδότηση.

41. Συμπλήρωση της 752/2011 απόφασης οικονομικής επιτροπής σχετικά με την επιβολή τελών κοινοχρήστων χώρων για πάγκους οπωροκηπευτικών στη Δημοτική Κοινότητα Ερυθραίας ( Ζώνη VI VII). Εγκρίθηκε ομόφωνα.

42. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αρ. 477/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Κηφισιάς κ. Γεωργίας Γιαννακοπούλου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

43. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αρ. 478/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Κηφισιάς κ. Γεωργίας Γιαννακοπούλου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

44. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αρ. 476/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Κηφισιάς κ. Λεωνίδα Λώρα. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

45. Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6495.27 προϋπολογισμού 2012 που αφορά «Δαπάνες φωτοτύπισης ποινικών δικογράφων», και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 400,00€ του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου κ. Λώρα Λεωνίδα. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

46. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αρ. 395/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της μινίμου υπαλλήλου του Δήμου Κηφισιάς κ. Μαρίας Δημοπούλου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

47. Ψήφιση πίστωσης 5.593,88 ευρώ για έξοδα κίνησης του μονίμου και αορίστου χρόνου τεχνικού προσωπικού, για τον μήνα Ιανουάριο σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.01 για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Κ.Α. 40.6422.01, & Κ.Α 40.6422.02 για τους υπαλλήλους της Πολεοδομίας, και του Κ.Α. 35.6422.01 για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Πρασίνου, αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι διατάξεις της περ. Γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103 , του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α’/2006 – Νέος Κοινοτικός Κώδικας)».

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Ο κ. Δήμαρχος υπενθύμισε ότι όποιος παίρνει επίδομα δεν θα δικαιούται υπερωρία!

48. Ψήφιση πίστωσης 5.375,76 ευρώ για έξοδα κίνησης του μονίμου και αορίστου χρόνου τεχνικού προσωπικού, για τον μήνα Φεβρουάριο σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.01 για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Κ.Α. 40.6422.01, & Κ.Α 40.6422.02 για τους υπαλλήλους της Πολεοδομίας, και του Κ.Α. 35.6422.01 για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Πρασίνου, αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι διατάξεις της περ. Γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103 , του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α’/2006 – Νέος Κοινοτικός Κώδικας)».

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Ο κ. Δήμαρχος επανέλαβε ότι όποιος παίρνει επίδομα δεν θα δικαιούται υπερωρία!

49. Έγκριση της υπ’ αρ. 19 /2012 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 2012».

Αφορά δημόσιο διαγωνισμό ύψους 600.000,00 ευρώ. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

50. Εξέταση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου «Επισκευή βρεφονηπιακού σταθμού ΧΑΝ». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

51. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, κατακύρωση και εξέταση ένστασης επί του  πρακτικού  δημοπρασίας του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ».

Κατακυρώθηκε ομόφωνα η προσφορά της εταιρεία ΠΟΛΥΚΑΤ Α.Ε. ύψους 131.707,οο ευρώ1
52. Έγκριση δαπάνης νέας παροχής νερού. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

53. Ανάθεση  κατ΄άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι (σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 281) του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 72 του Ν. 3852/2010, στη Δικηγόρο κα Σοφία Καρέλη να παραστεί  την 2α Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 09:30 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’), κατά τη συζήτηση της Εφεσης της Μαρίας – Ιωάννας συζ. Φοίβου – Κων/νου Παπαγιαννοπούλου κλπ (3) κατά: 1) του Δήμου Κηφισιάς, 2) Της Ελένης Παπαθεοφάνη, 3) Της υπ΄αριθ. 674/2010 αποφ. Δ.Ε.Α.

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Η αμοιβή των 600,00 ευρώ να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

54. Ανάθεση κατ΄άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι (σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 281) του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 72 του Ν. 3852/2010, στη Δικηγόρο κα Ειρήνη Μουστάκα να παραστεί  την 7η Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10:00 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας, κατά τη συζήτηση της Αίτησης Ακυρώσεως της εταιρίας «Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», κατά: 1) της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κηφισιάς,  Για την Ακύρωση της υπ’ αριθ. 2/24-11-09 απόφ. της Επιτροπής Ενστάσεων Αυθαιρέτων Κατασκευών του άρθρου 4 παρ. 4 ΠΔ 267/98 της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κηφισιάς.

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Η αμοιβή των 600,00 ευρώ να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

55. Ανάθεση κατ΄άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι (σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 281) του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 72 του Ν. 3852/2010, στη Δικηγόρο κα Ευθυμία Τσώνου να παραστεί  την 8η Μαΐου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας, κατά τη συζήτηση της Αίτησης Ακυρώσεως της Μαρίας συζ. Δημητρίου Κερασιώτη, κατά: 1) Του Δήμου Κηφισιάς,  Για την Ακύρωση της υπ’ αριθ. 2/3-11-09 απόφ. της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων του Δήμου Κηφισιάς περί επιβολής προστίμων ανέγερσης, διατήρησης & κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Η αμοιβή των 600,00 ευρώ να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

56. Ανάθεση, στη Δικηγόρο του Δήμου κα Σταυρούλα Κεμπερά  να εκπροσωπήσει και να παραστεί  για λογαριασμό του Δήμου Κηφισιάς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα B’, στη δικάσιμο της 23ης Μαΐου 2012 και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση αυτής, κατά την εκδίκαση πέντε συνολικά Αιτήσεων Αναιρέσεων του Δήμου Κηφισιάς με τις οποίες ζητείται η αναίρεση των με αριθμό 3482, 3483, 3484, 3485, 3486/2006 αποφάσεων του Δ.Ε.Α. και 5014, 5016, 5019, 5020, 5021/2004 αποφάσεων του Δ.Π.Α., κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Χρήστος Ν. Μουστάκας & Σια Ο.Ε.».

Εγκρίθηκε ομόφωνα. Η αμοιβή των 600,00 ευρώ να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου